Flere bliver nabo til en grusgrav i fremtiden: "Det knaser i tænderne, når vi spiser grillpølser"

De færreste gider blive nabo til en grusgrav. Men det er virkeligheden for mange i hovedstadsområdet, hvis deres byer ligger ovenpå værdifuldt grus.

Den 16. november skal Danmark til regionalvalg. Og et af de helt store valgemner bliver, hvordan de danske regioner i fremtiden vil sikre råstof i undergrunden.

I alt byggeri er sand og grus én af de vigtigste bestanddele, men i hovedstadsområdet bliver det stadig sværere at finde grusdepoter.

Samtidigt får flere borgere i hovedstadsområdet i fremtiden en grusgrav som nabo - og det kan medføre store gener, siger lokalpolitiker Christian Vestergaard, (NB) til TV 2 Lorry. 

Han bor i Vindinge og er nabo til Nordeuropas største grusgrav, som ligger på grænsen mellem Vindinge og Hedehusene. 

- Om sommeren, så har du ikke mulighed for at spise grillpølser, uden at det knaser i tænderne, og det støjer helt enormt, siger en tydeligt irriteret Christian Vestergaard, (NB).

Foruden at bo med generne fra grusgraven så stiller han også op til Regionalvalget for Nye Borgerlige i Region Sjælland. 

Christian Vestergaard, (NB) er træt af grusgraven i sin baghave. Hans kandidatur til Regionalvalget skal presse Region Sjællands politikere til handling.
Christian Vestergaard, (NB) er træt af grusgraven i sin baghave. Hans kandidatur til Regionalvalget skal presse Region Sjællands politikere til handling.
Foto: Niels Knuth


Med sit kandidatur håber han, at kunne lægge pres på regionen, så de mange gener fra grusgravene omkring Vindinge kan formindskes. 

 - Region Sjælland skal lægge et yderligere pres på Christiansborg, så der bliver lavet en kompensationsordning, eller i hvert fald stilles nogle krav om, hvad man kan byde naboerne imens, siger han.  

Roskilde ligger på et guld-depot


Som råstofloven er i dag skal hver enkelt region udpege områder, der kan dække deres eget behov for råstoffer 12 år frem.

Og særligt i Roskilde Kommune har mange borgere ligesom Jeanett Olsen måtte se de seneste års Råstofplaner for Region Sjælland føre til et øget antal grusgrave. 

Næstformand for Udvalget for Regional Udvikling, Jens Ravn fra Venstre, er tilfreds med, hvor den nuværende råstofplan er landet. Men han efterlyser en ny lovgivning som tilgodeser, at naboer til grusgrave får kompensation.

- Vi er forpligtede til at lægge nogle arealer ud, hvor der skal graves grus, men vi synes også, at det var rimeligt, at man så kunne betale en fornuftig erstatning til naboerne, fuldstændig som man kan med vindmøller, siger Jens Ravn, (V), til TV 2 Lorry. 

Jens Ravn, (V) er tilfreds med den nuværende råstofplan. Men hans parti ønsker større kompensation til berørte naboer til grusgrave.
Jens Ravn, (V) er tilfreds med den nuværende råstofplan. Men hans parti ønsker større kompensation til berørte naboer til grusgrave.
Foto: Niels Knuth

Generelt består Roskilde Kommunes undergrund består af store og værdifulde depoter for grus. Derfor har Region Sjælland her udpeget mange områder som interessante graveområder.

- Roskilde ligger ovenpå et værdifuldt grus-depot på grund af istiden, og det kan vi ikke rigtig gøre så meget ved, siger Jens Ravn, (V). 

Roskilde Festival må indskrænkes


I campingområdet kendt blandt festivalgængerne som 'Vest' eller 'C' på Roskilde Festival står en kæmpe græsplæne også til at blive udgravet. 

Både Roskilde Festival og Roskilde Kommune har gjort indsigelser over for Region Sjællands ønske om at grave under det såkaldte grundvandsspejl for at få så meget grus op som muligt. 

Hvordan ser politikerne i region Sjælland på jagten på især grus, der går ud over private boligejere?

Roskilde Kommune frygter, at disse områder vil efterlade gabende store søer, som ikke kan fyldes op igen. 

- Vi savner jo nok, at Region Sjælland som råstofmyndighed tager et ansvar i forhold til den konkrete arealinteressse, vi har herude, hvor de her graveområder bliver disponible til festivalen bagefter. De har muligheden med råstofloven i hånden at sige, at der ikke skal graves under grundvandsspejlet og dermed undgår store søer som vi har svært ved at bruge i det her område, siger konstitueret Plan- og Udviklingschef i Roskilde Kommune, Lone Plovstrup.

Det afviser Jens Ravn (V) dog, og gør opmærksom på, at at graveområderne under festivalen har været udlagt siden 80'erne.

- Derfor har vi faktisk ikke nogen reel mulighed for at begrænse det. Og efterfølgende, så ville vi i hvert fald stå over for en meget stor erstatning til dem der ejer det, siger han. 

Sådan kan Roskilde Festivals campingområde 'Vest' se ud i en nær fremtid.
Sådan kan Roskilde Festivals campingområde 'Vest' se ud i en nær fremtid.
Foto: Niels Knuth/TV 2 Lorry


Enhedslisten i Region Sjælland er modstanderne af den nuværende råstofplan, da de mener, at Roskilde Kommune har ydet nok i forhold til grusindvinding. 

Og de mener også, at regionens nuværende ambitioner om, at 20% af grusindvindingen skal komme fra genanvendelse af byggematerialer er for lave.

Vi foreslår, at man dels forsker i og på landsplan bliver meget dygtigere til, hvordan man laver genanvendelser af byggematerialer på den rigtige måde. Der er nogle store virksomheder, som er i gang med det her. Og så skal man have genanvendelsesindustri i industriområder på sikker grund, så man ikke risikerer en forurening af grundvandet, siger medlem af Udvalget for Regional Udvikling i Region Sjælland, Anna Bondo Christensen, (Ø). 

Regionsformand: Regeringen må på banen


Formand for de Danske Regioner, Heino Knudsen, (S) efterlyser også, at regeringen får større fokus på genanvendelsesteknologier og en kompensationsordning til de naboer, som er generet af grusgravene. Og han er optimistisk. 

- Heldigvis kan jeg jo konstatere, at der er et flertal på Christiansborg for at lave en kompensationsordning, og jeg har egentlig bare en opfordring til mit eget parti og miljøministeren: 

- Lad os få sat fart på det her arbejde og lave en samlet strategi, som både handler om kompensation til naboerne, en garanti til naboer for reetablering af rekreative områder, når vi er færdige med at grave, og i øvrigt en plan for mere genanvendelse, siger Heino Knudsen (S), til TV 2 Lorry. 

Region Hovedstaden og Region Sjælland ser begge sandsugning som en fremtidig løsning på regionernes manglende grus-depoter. 

Når grusdepoterne slipper op i hovedstadsområdet, håber regionerne at Miljøministeriet vil lade sandsugning fra Køge Bugt indgå som interesseområder for grusinvinding.
Når grusdepoterne slipper op i hovedstadsområdet, håber regionerne at Miljøministeriet vil lade sandsugning fra Køge Bugt indgå som interesseområder for grusinvinding.
Foto: Niels Knuth/TV 2 Lorry

De vil gerne have del i det grus der lige nu hentes op af ud for Køge Bugt, men det er i sidste ende op til Miljøministeriet at bestemme, om regionerne kan få del i disse ressourcer.