Naturområde reddes i et år - men kan ende som hul i jorden

Et naturområde i Furesø er nu fredet i et år, mens kommunen arbejder på at sikre det mod at blive en område, hvor der udvindes råstoffer.

Hvis det stod til Region Hovedstadens plan, så skulle der egentlig snart laves en grusgrav i Bregnerød, hvori der skulle udvindes råstoffer.

Men det bakkede landskab i nord for Farum i Furesø Kommune kan få lov at stå uberørt i et år, imens byrådet arbejder på en lovændring om bevarelse af området.

I sidste uge nedlagde Furesø Byråd et såkaldt §34-forbud for Bregnerød, som omfatter de områder, som regionen vil udlægge til råstofindvinding.

Fakta

- Vi har ønsket, at det bliver fredet for at undgå, at der bliver gravet grus i området. Det er bevaringsværdigt, og der er mange miljø- og naturbeskyttelseshensyn, siger formand for Furesøs Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling, Lene Munch-Petersen (S) til TV 2 Lorry.

Forbuddet betyder, at der ikke må etableres noget, der strider mod mulig fremtidig fredning i det kommende år.

Loven bør ændres

Området var ellers udpeget som interesseområde i Region Hovedstadens råstofplan 2016-2020.

Men Furesø Kommune har i flere høringssvar til regionen opfordret til, at området ved Bregnerød bliver fjernet fra råstofplanen på grund af områdets store landskabs-, natur- og kulturværdier og hensynet til borgerne.

Lene Munch-Petersen mener ikke, at loven ikke er fordelagtig for de mere tætpakkede regioner for hvem udvinding af råstoffer vil have en større konsekvens for den eksisterende natur, for eksempel som det ses i Bregnerød.

- Med den nuværende lov, så er det en nødvendighed for regionerne at udpege nogle områder for at sikre råstoffer. Og der mener vi at råstofloven bør ændres. Det indbefatter at man må tage råstofplanerne væk fra Region Hovedstaden, hvor plads og natur er begrænset, siger Lene Munch-Petersen (A).

Og Furesøs borgmester Ole Bondo Christensen (A) er enig.

"Loven må ændres så hurtigt, det overhovedet kan lade sig gøre. I dag er det sådan, at hver region skal anvise områder til udgravning af råstof, svarende til regionens eget forbrug af råstof. Udfordringen er, at Region Hovedstaden er meget tættere befolket end de øvrige regioner i landet og har væsentligt større byggeaktivitet. Derfor er det nuværende regelsæt for stor en udfordring for de relativt få grønne områder, der findes i hovedstadsregionen", siger borgmester, Ole Bondo Christensen (A) i en pressemeddelelse.

Håb for møde med minister

Furesøs borgmester skal mødes med miljøministeren Lea Wermelin (S) i det nye år.

Furesø Byråd håber, at miljøministeren vil gå ind i sagen og kigge på en eventuel lovændring.

Skulle det ikke kunne lade sig gøre, så håber Furesø Kommune som minimum at Bregnerød kan blive fredet, siger Lene Munch-Petersen til TV 2 Lorry. 

Borgerne i området vil nu få tiltaget i høring, og først efter eventuelle tilpasninger vil forbuddet have effekt.