Omstridt sag om whistleblower afgjort: Bitten lider nederlag i landsretten

Som ansat i Frederiksberg Kommune videregav Bitten Vivi Jensen borgeres oplysninger, fordi hun mente, de fik ulovlig behandling. I dag blev hun selv dømt.

Den tidligere ergoterapeut i Frederiksberg Kommune, Bitten Vivi Jensen, blev i dag idømt 10 dagbøder a 500 kroner for at have lækket fortrolige oplysninger. Det var en stadfæstelse af den dom hun fik i byretten for et år siden. 

Hun er skuffet over Østre Landsrets afgørelse.

- Jeg må konstatere, at det er en trist dag. Retssikkerheden er nærmest ikke eksisterende, siger Bitten Vivi Jensen til TV 2 Lorry.

Bitten Vivi Jensen er blevet et ikon for borgere med sociale behov, der føler sig klemt og overset af myndighederne. Hun har flere gange tidligere været i tiltalt i retssager, og hver gang har der været en demonstration foran retsbygningen. I dag havde hun - på grund af corona - frabedt sig at hendes støtter mødte frem. Derfor var kun få støtter mødt op foran retten.

BItten Vivi Jensen var skuffet over Landsrettens dom
BItten Vivi Jensen var skuffet over Landsrettens dom
Foto: Sebastian Bindesbøll Møller / TV2 Lorry

Advokat: Ærgerlig dom

Byrettens dom var så mild, at det i udgangspunktet slet ikke kunne lade sig gøre at anke den til landsretten. Men på grund af den principielle karakter søgte Bitten Vivi Jensen og hendes advokat om lov til at anke sagen. Selvom dét altså lykkedes, så lykkedes det ikke at få omstødt byrettens dom.

Ligesom byretten fandt landsretten nemlig, at det var i strid med loven, da Bitten Vivi Jensen, videregav personoplysninger til pressen fra halvfems borgeres sager i rehabiliteringen i Frederiksberg Kommune.  

Hendes advokat havde ellers krævet frikendelse, fordi hun - som whistleblower - videregav oplysninger, der var relevante for offentligheden.

- Jeg håbede sindssyg meget på, at vi ville vinde sagen, og at Bitten ville blive frifundet. Det ville være et signal til de offentligt ansatte om, at de godt kan bruge deres ytringsfrihed, hvis de bliver opmærksomme på kritisable forhold og ulovlig sagsbehandling. Det havde jeg virkelig håbet. Men Bitten fik altså 10 dagbøder a 500 kroner. Den milde dom er også en måde for domstolen at signalere, at det er helt nede i alvorlighed, siger Bitten Vivi Jensens advokat Mads Pramming.

Bitten Vivi Jensen havde krævet at hun skulle frifindes, fordi hun bragte oplysninger frem, som var relevante for offentligheden.
Bitten Vivi Jensen havde krævet at hun skulle frifindes, fordi hun bragte oplysninger frem, som var relevante for offentligheden.
Foto: Sebastian Bindesbøll Møller / TV2 Lorry

Bitten: Systemet måtte straffe mig

Bitten Vivi Jensen videregav sagerne til pressen for at gøre opmærksom på de kritisable forhold, hun mente, Frederiksberg Kommune udsatte borgere for. For eksempel at kommunen - af sparehensyn - sendte borgere  i ressourceafklaringsforløb, selvom de helt indlysende ikke kunne arbejde, i stedet for at tildele dem ydelser.

- Jeg fortryder ikke noget. Jeg kunne ikke have handlet anderledes, og jeg står ved, hvad jeg har gjort, siger Bitten Vivi Jensen.

Blev fyret

Bitten Vivi Jensens rolle som talskvinde for udsatte borgere startede, efter at hun i 2016 blev fyret af Frederiksberg Kommune. Hun havde i længere tid internt klaget over behandlingen af borgerne, som hun fandt i strid med reglerne.

Kritikken gjorde, at hun kom i konflikt med sine chefer. De bad hende om at dokumentere de forhold, hun kritiserede. Men uenighederne endte altså med, at hun blev afskediget. Derefter valgte hun at lække nogle af de sager, hvor hun mente at kommunen havde handlet kritisabelt, og i strid med reglerne til en journalist fra Dagbladet Information.

Frederiksberg Kommune tager dommen til efterretning

Efter fyringen begyndte hun at hjælpe andre borgere, der blev klemt i systemet, som partsrepræsentant. Både på Frederiksberg og i andre kommuner. Det er blandt andet den indsats, og hendes store engagementet, det har gjort hende til en ledende skikkelse blandt de mennesker, der kæmper for at blive hørt og forstået i sociale systemer.

I Frederiksberg Kommune er man tilfreds med dagens dom. I en mail til TV 2 Lorry skriver Frederiksberg Kommunes arbejdsmarkedschef, Johnny L. Madsen:

"Frederiksberg Kommune tager rettens afgørelse til efterretning.  For kommunen handler det ikke om straf eller straffens størrelse. For os er det vigtigste i denne sag at sikre borgernes personlige oplysninger. Med landsrettens afgørelse bliver det slået fast, at ingen må tage borgernes personlige oplysninger med hjem og bruge dem til et fremme en given sag – uanset formål og motiv. Og det synes jeg er den vigtigste melding i denne sag."

Bitten: Sagen skal i Højesteret

Bitten Vivi Jensen overvejer nu, om hun vil forsøge at få sagen indbragt for Højesteret.

- Umiddelbart tænker jeg: Den skal da til Højesteret og Menneskerettighedsdomstolen. Jeg synes ikke, det skal være legalt at smadre og ødelægge menneskers liv, siger Bitten Vivi Jensen.