Dragør får ny politisk magtfordeling

Den tværpolitiske Liste T indgår i en ny konstituering i Dragør Kommune, der kæmper med store økonomiske udfordringer.

Godt og vel halvvejs inde i valgperioden har kommunalbestyrelsen i Dragør valgt at ryste posen og danne en ny konstituering.

Eik Dahl Bidstrup (V) fortsætter på borgmesterposten, men som noget nyt inddrages den tværpolitiske Liste T's fire mandater i det politiske flertal, der foruden borgmesterpartiet Venstre fortsat også består af Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

Dermed indgår 12 af 15 mandater i kommunalbestyrelsen nu i konstitueringen, hvor det kun er Det Konservative Folkeparti, der står udenfor.

quote Det er rigtig godt at se, at der både er en tro på og en vilje til at fortsætte et tættere samarbejde.

Eik Dahl Bidstrup, borgmester, Dragør Kommune (V)

Ny 1. viceborgmester bliver Peter Læssøe fra Liste T, mens socialdemokraten Nicolaj Bertel Riber indtager posten som ny 2. viceborgmester.

- Jeg er glad for de konstruktive forhandlinger, vi har haft. Det er rigtig godt at se, at der både er en tro på og en vilje til at fortsætte et tættere samarbejde – bredt i kommunalbestyrelsen.

- Det gælder især i denne tid, hvor kommunes alvorlige økonomiske situation og udvikling kalder på det, skriver borgmester Eik Dahl Bidstrup på sin facebookside.

Fordelingen af poster i den nye konstituering

Genåbner budgettet

Det er ifølge en pressemeddelelse netop de økonomiske udfordringer, som Dragør Kommune længe har kæmpet med, der har givet anledning til at indgå den endnu bredere konstituering.

Sidste år havde kommunen et merforbrug på cirka 24 millioner kroner, og udsigterne har været et tilsvarende minus i år. En situation der er så alvorlig, at kommunens administration har vurderet, at man risikerer at blive sat under statslig administration senere på året, hvis ikke der sker en økonomisk opbremsning.

Derfor ønsker det nye politiske flertal at genåbne budgettet for 2020 og vedtage en ny økonomisk plan inden udgangen af april. ”Udfordringerne er ikke blevet mindre i lyset af Corona-pandemien og de helt særlige vilkår den skaber for kommunen den kommende tid,” fremgår det af pressemeddelelsen.

Peter Læssøe (Liste T) bliver ny 1. viceborgmester i Dragør.
Peter Læssøe (Liste T) bliver ny 1. viceborgmester i Dragør.
Foto: Kasper Palsnov/Ritzau Scanpix

Kommunalbestyrelsen har desuden nedsat flere nye tidsbegrænsede udvalg, der skal arbejde særligt med de økonomiske udfordringer. Dels et udvalg for strukturændringer samt et udvalg for rekruttering og fastholdelse.

”AOTV (partierne i konstitueringen, red.) ønsker at sætte særligt fokus på disse to områder, da det er altafgørende, at vi ændrer nogle strukturer radikalt, og at vi får tacklet kommunens udfordringer med at fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere til Dragør og nedbragt de betydelige udgifter til vikarforbrug,” skriver de.

quote Det at vi ikke har stukket spaden dybt nok i jorden i de kommunale budgettilpasninger viser sig nu.

Kenneth Gøtterup, kommunalbestyrelsesmedlem, Dragør (K)

Det Konservative Folkeparti kritiserede i forbindelse med budgetaftalen fra efteråret 2019 partierne bag den nye konstituering for at optage et lån på 20 millioner kroner for at styrke kommunens kassebeholdning, fremfor i stedet at skære yderligere på kommunens udgifter. Fra partiets spidskandidat, Kenneth Gøtterup, lyder kommentaren til de nye politiske planer i dag:

- Det at vi ikke har stukket spaden dybt nok i jorden i de kommunale budgettilpasninger viser sig nu. Jeg håber inderligt, at der alligevel er en vilje til, nu hvor budgettet for 2020 genåbnes, at vi kan lave en langsigtet plan allerede nu for de næste fire år. Og en plan hvor budgetterne holder, skriver han på sin facebookside.

Den nye konstituering i Dragør Kommune gælder i udgangspunktet frem til udgangen af 2021, hvor en ny kommunalbestyrelse vil tiltræde efter næste valg.