Alle bydele i København har haft befolkningsvækst. Amager Vest har haft den højeste vækst med 46 procent. Foto: Københavns Kommune

Se din bydel: København har fået vokseværk

Nye københavnere strømmer til byen og i næste uge runder den 600.000 borgere. Især Amager Vest er nærmest eksploderet med nye naboer.

Overborgmester Frank Jensen har god grund til at være en glad mand. Folk er nemlig vilde med at bo i netop hans by og i næste uge kan han byde borger nr. 600.000 velkommen til København.

Det skyldes blandt andet at et stigende antal unge københavnere stifter familie i byen, og mange udlændinge kommer til København for at arbejde eller studere.

Ifølge kommunens befolkningsprognose er Amager Vest den bydel, der inden for de seneste 12 år har oplevet størst vækst og befolkningsboom.

Læs også København bliver grøn med træer

Bydelen er vokset med hele 46 procent, hvilket svarer til, at der er kommet over 21.000 nye amagerkanere. Det skyldes blandt andet udbygningen af Ørestaden.

Flere københavnerbørn og ekspansion
Københavns voksende befolkning skyldes i høj grad, at flere og flere børnefamilier vælger at blive boende i byen. Antallet af børnefamilier er steget med 35 procent i løbet af de sidste 15 år. Det svarer til, at der i dag bor 19.000 flere børnefamilier i København.

 - Det er på mange måder dejligt, at byen vokser.

Frank Jensen, Overborgmester, København

 - Det er på mange måder dejligt, at byen vokser. Det betyder også, at der fortsat er et stort behov for at bygge nye boliger, skoler, daginstitutioner og grønne områder, så København er mindst lige så god en by at bo i, når de nye københavnere vokser sig store, siger overborgmester Frank Jensen i en pressemeddelelse som kommunen har udsendt.

Mængden af folk fra udlandet, der søger mod København er en anden grund til, at byen vokser. Der er kommet mere end 36.000 flere internationale københavnere. Top tre over lande, der kommer hertil er USA, Italien og Tyskland.

Læs også København bliver større, rigere og skævere

Der flytter også rigtig mange til København fra resten af landet, men faktisk flytter lige så mange fra byen. I alt flytter cirka 60.000 til – og fra – København hvert år.

Frem mod 2027 forventes det, at København vokser med 100.000 nye borgere. Det viser Københavns Kommunes befolkningsprognose for 2016.

Fakta om København og de nye borgere

- Antallet af børnefamilier er steget med 35 % i løbet af de sidste 15 år. Det svarer til, at der i dag bor 19.000 flere børnefamilier i København.

- I løbet af de sidste 10 år er indvandringen fordoblet, og der er i dag 65 % flere internationale københavnere, altså københavnere med udenlandsk statsborgerskab.

- 50% af de nye københavnere kommer fordi, der fødes flere i København, end der dør – dvs. et fødselsoverskud.

- Københavns befolkning forventes at vokse med 100.000 nye københavnere frem mod 2027, beregnet fra 2015.

Kilde: Københavns Kommune.