Skal skraldemænd agere politi? Her har kommunerne givet borgere affaldsgebyrer

16 kommuner siger i TV 2 Lorrys rundspørge, at de har mulighed for at tildele borgere gebyrer, hvis de ikke sorterer deres affald korrekt.


Forkert håndtering af affald kan blive kvitteret med et gebyr til borgere i flere af kommunerne i Lorryland.

Gebyret skal dække de ekstraomkostninger, som kommunerne får, hvis en borger sorterer sit affald forkert. Det kan for eksempel dække ekstra tømninger af affaldet.

quote Skal man kunne straffe sin nabo ved at gå over og blande hans skrald, så han får en bøde? Der er noget, der er dybt skævt

Nick Allentoft, Frederiksberg

Frederiksberg-borger, Nick Allentoft, har derfor spurgt TV 2 Lorry, om det virkelig kan være rigtigt, at skraldemænd skal agere politi.

Det har han gjort i vores Spørg Os-funktion, hvor alle kan sende de spørgsmål ind til TV 2 Lorry, som de synes har brug for en undersøgende behandling af redaktionens journalister.

Følg med på Spørg Os siden

- Jeg undrer mig over det, fordi: Hvad skal retsprincipperne være? Det er der ingen, der ved. Skal standarden være, at skraldemændende skal gøres til politifolk? Og hvad med nabokonflikterne? Skal man kunne straffe sin nabo ved at gå over og blande hans skrald, så han får en bøde? Der er noget, der er dybt skævt, forklarer han.

Nick Allentoft, der i en årrække har været byrådsmedlem i Furesø Kommune, bor i dag på Frederiksberg, og han ønsker altså svar på, om Lorrylands kommuner rent faktisk har gjort brug af muligheden for at give bøder - eller gebyrer - for ukorrekt affaldshåndtering.

Og et svar skal han få.

13 kommuner kan give gebyrer

TV 2 Lorry har lavet en rundspørge til de 34 kommuner, der ligger i vores sendeområde. 20 kommuner er vendt tilbage til os med et svar på, om de har givet bøder til deres borgere for at have sorteret deres affald forkert.

Fire kommuner oplyser, at de slet ikke gør brug af hverken gebyrer eller bøder, men i stedet går oplysningens vej, hvis de opdager fejl i borgernes affaldssortering.

13 kommuner siger, at de godt kan give gebyrer, men at de ikke har gjort brug af muligheden.

Det er dog ikke ensbetydende med, at ingen kommuner har tildelt borgere affalds-gebyrer.

Affaldsaktørbekendtgørelsen

Tre kommuner siger nemlig til TV 2 Lorry, at de har benyttet sig af mulighed for at opkræve ekstra gebyrer, hvis de har opdaget forkert sorteret affald.

En af de kommuner er netop Nick Allentofts kommune, Frederiksberg. De skriver til TV 2 Lorry, at borgere og virksomheder på Frederiksberg kan blive opkrævet et fejlsorteringsgebyr, hvis de gentagne fejlsorterer deres affald.

quote Det duer ikke altid at indrette hele samfundet efter det fåtal, der begår fejl, og på det område her, hvor det kræver en absolut fejlfri sortering, så synes jeg, at man flytter en byrde over på borgerne

Nick Allentoft, Frederiksberg

Det er dog ikke ret ofte, at det sker, oplyser kommunen:

'Proceduren er sådan, at ejendommen først får en eller flere varslinger af gebyret samtidig med en grundig sorteringsvejledning. Om der er tale om en eller flere varslinger beror på en konkret vurdering.'

Frederiksbergborgere kan, i følge Frederiksberg Kommune, modtage et gebyr på 500 kroner, hvis der efter varslinger af gebyret fortsat sker fejl.

Gentager det sig igen indenfor tre måneder, stiger gebyret til 2.000 - og for hver gang den pågældende type af affald fejlsorteres igen indenfor tre måneder fra seneste fejlsortering er gebyret 2.000 kroner.

Så mange gange har Frederiksberg givet affalds-gebyrer

Ødelæggende for innovationskraften

Der er altså 16 kommuner i Lorryland - af dem, der har svaret på TV 2 Lorrys henvendelse - der har valgt at lade det være en mulighed at give gebyrer, hvis borgerne ikke sorterer deres affald korrekt.

Nick Allentoft er med egne ord forundret over den tilgang, de pågældende kommuner, har til borgernes affaldssortering, forklarer han:

- Det duer ikke altid at indrette hele samfundet efter det fåtal, der begår fejl, og på det område her, hvor det kræver en absolut fejlfri sortering, så synes jeg, at man flytter en byrde over på borgerne, siger han og fortsætter:

- Jeg hørte engang nogen, der udviklede en måde at sortere affald på et samlebånd, og det fik mig til at tænke på, hvorfor vi ikke i stedet styrker innovationsindsatsen? Jo mere, vi beder borgerne om at sortere, jo mindre behøver affaldsselskaberne at udvikle nye løsninger.

Det er kommunerne selv, der beslutter, hvordan de håndterer affaldssortering, og hvilke regler der skal være på området, men alle kommuner er forpligtet til at lave et regelsæt, hvor det fremgår, at borgere skal sortere affald i eksempelvis dagrenovation, plastik og pap.

Er du nysgerrig på, hvad din kommune svarede på vores rundspørge? Så læs med her:


Find mere om
Seneste Spørg Os artikler