Frygt for nye oversvømmelser: Minister hales ind i sag om digebyggeri

Beboerne i Jyllinge Nordmark skal nu vente endnu længere på deres dige, fordi seks husstande har klaget over projektet. Nu hales minister ind i sagen.

Det planlagte dige skal modvirke oversvømmelser, som specielt Jyllinge Nordmark har været hårdt ramt af. Foto: Mads Claus Rasmussen - Ritzau Scanpix

Vinteren er overstået, og trods en række kraftige storme, hvor det var tæt på at gå galt, så slap beboerne i Jyllinge Nordmark i Roskilde Kommune for alvorlige oversvømmelser.

Tidligere har både borgere og beredskab kæmpede vandmasserne i byen, så der blev krydset fingre for, at det digeprojekt, der er under opførsel, snart er færdigt, så beboerne kan sove trygt - også når en storm melder sin ankomst.

Men nu skal de - igen - vente lidt længere.

For en beboer har på vegne af seks adresser klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet med henvisning til naturbeskyttelsen i området.

Den klage tager klagenævnet så seriøst, at de ikke bare har taget sagen op, men også har beordret hele arbejdet standset, mens klagen behandles. Og dermed kan de oversvømmelsesplagede beboere altså imødese nye forsinkelser, før de får deres dige.

Det er ufatteligt vigtigt for beboerne at få det dige.

Mette Gjerskov, MF (Soc.dem)

En voldsom situation

Men den beslutning har fået det socialdemokratiske folketingsmedlem, Mette Gjerskov, til at fare i flint, og hun trækker nu miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) ind i sagen.

Det gør hun ved at stille en række ministerspørgsmål.

Mette Gjerskov: Alt skal endevendes i den her sag. Foto: Mads Claus Rasmussen - Ritzau Scanpix

- Udsættelsen er i orden, hvis det er efter reglerne. Men det er ufatteligt vigtigt for beboerne at få det dige - og at vide, at det er der, når sæsonen for efterårsstorme kommer. Det er jo en meget voldsom situation, og mange af dem er traumatiserede, siger Mette Gjerskov til TV 2 Lorry.

Den socialdemokratiske politiker spørger til, om det er normalt, at hele arbejdet stoppes i forbindelse med en klage, og om det vil være muligt at lade dele af digearbejdet køre videre. Hun vil også vide, hvor lang tid sagsbehandlingen forventes at vare, og hvem der skal betale for ekstra udgifter i forbindelse med forsinkelsen. Mette Gjerskov lægger selv vægt på, at der er styr på miljøreglerne i forbindelse med digeprojektet.

- Derfor prøver jeg at tage ministeren ind i sagen for at sikre, at alt er endevendt. For når nævnet træffer en afgørelse, så kan den ikke påklages - derfor skal man være helt sikker på, at det er rigtigt, siger hun til TV 2 Lorry.

Også Roskilde Kommune forsøger nu at få omstødt nævnets afgørelse. Kommunen oplyser til TV 2 Lorry, at de i dag tirsdag vil skrive til Miljø- og Fødevareklagenævnet for at få dem til at ophæve klagens opsættende virkning, så arbejdet kan fortsætte.

Her ses et billede af arbejdet med diget. Foto: Roskilde Kommune

Usædvanligt

Diget strækker sig i et område, der er naturbeskyttet og klassificeret som et såkaldt Natura 2000-område. 

Ifølge Roskilde Kommune kommer digearbejdet til at berøre 6.000 kvadratmeter, og det svarer til 0,09 procent af det beskyttede område.

Det er ganske usædvanligt, at klagen har opsættende virkning på digearbejdet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet oplyser selv, at det er en hovedregel, at klager ikke har opsættende virkning, men her mener de, at der er tale om særlige forhold og henviser til EU-domstolen, som har indført en praksis om, at projekter ikke kan godkendes, hvis det er risiko for skade på et Natura 2000-områdes integritet.

Fakta om digeprojektet

  • Kystbeskyttelsesprojektet i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg omfatter et ca. 730 meter langt jorddige mod Roskilde Fjord, et ca. 1.140 meter langt ådige langs Værebro Å samt et ca. 170 meter langt fløjdige over Værebro Ådal, hvor der samtidig etableres en slusekonstruktion og en pumpestation.
  • Kommunen mener ikke, at kystbeskyttelsesanlæggene vil ikke medføre væsentlige påvirkninger af habitatnaturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. (Det er altså det, klagerne nu anfægter)
  • Roskilde Kommune har ansøgt om 47 mio. kroner til at etablere fjorddige, fløjdige, ådige samt pumpestation ved Jyllinge Nordmark og Tangbjerg. Der er bevilget 6.850.000 kroner til digeprojektet.
  • Sluse og pumpestation skal være monteret og testet 17. juni 2019. Hermed er hoveddelen af projektet færdigt. 

    Kilde: Roskilde Kommune

 

02:59

Vi sendte direkte, da stormen truede Roskilde og Jyllinge Nordmark først i det nye år.

Luk video

 

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik