Aftale i næste uge: Dige ved Jyllinge Nordmark kan være færdigt før næste stormsæson

Miljøordførerne og miljøministeren kan i næste uge lande en aftale, der skal gøre det muligt at bygge diget ved Jyllinge Nordmark færdigt, inden næste stormsæson.

02:14

Miljøordførerne og miljøministeren kan i næste uge lande en aftale, der skal gøre det muligt at bygge diget ved Jyllinge Nordmark færdigt, inden næste stormsæson.

Der ser ud til at være en tidlig julegave på vej til fortvivlede borgere ved Jyllinge Nordmark.

Således er et flertal af partierne på Christiansborg i store træk blevet enige om et forslag til, hvordan kystbeskyttelsesloven og planloven kan ændres, så diget ved Jyllinge Nordmark kan bygges færdigt, inden næste stormsæson rammer i 2020. 

Læs også Roskilde-borgmester er pessimist efter møde om Jyllinge Nordmark

Det siger Venstres miljøordfører, Jacob Jensen, til TV 2 Lorry, efter at miljøordførerne fra næsten alle partier var samlet til møde med miljøministeren, Lea Wermelin (S), torsdag. 

- Flere partier har i noget tid presset på for at finde en løsning på Jyllinge-spørgsmål. Det er svært at lave en lov kun til Jyllinge Nordmark, men vi laver nogle ændringer i kystbeskyttelsesloven og planloven, som har til formål at gøre Jyllinge-projektet færdigt inden næste stormsæson, siger Jacob Jensen til TV 2 Lorry.

02:57

Tålmodigheden er sat alvorligt på prøve for de oversvømmelses-plagede beboere i Jyllinge Nordmark. For deres håb om, at miljøministeren ville gennemføre en anlægslov, så det længe ventede digeprojekt kunne gøres færdig, er så godt som slukket.

Luk video

Klagemulighed skal væk

Helt konkret vil et flertal, der ifølge TV 2 Lorrys oplysninger foruden regeringen består af Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Alternativet, se på borgeres klageadgang i forbindelse med kystbeskyttelsesprojekter. 

Læs også Godt nyt for Jyllinge Nordmark: Miljøminister åben for anlægslov

Digeprojektet fik oprindeligt tilladelse i september 2018, hvorefter byggeriet gik i gang.

Men siden blev en klage fra en lokal lodsejer fik medhold i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Og dermed blev VVM-tilladelsen til at opføre digerne ophævet 12. april 2019.

Men en enkelt klage skal ikke længere kunne have opsættende virkning.

- En enkelt lodsejer skal ikke kunne bremse et projekt, der kan beskytte samfundsværdier som ved Jyllinge. Den klageadgang kan man så ikke få. Der skal stadig være mulighed for at få prøvet sagen ved domstolene, hvis man kører det derud. Selv en kværulant skal kunne klage over tingene.

Jacob Jensen siger, at byggeriet kan gå i gang til foråret, og at diget kan stå færdigt inden næste stormsæson.

Hvorfor skal det ikke kunne lade sig gøre at klage?

Vi vægter retssikkerhedsprincipper højt, men vi vil også have praktiske løsninger.

Jacob Jensen siger, at der skal kigges på loven igen om "et par år" for at se, hvor mange sager der er tale om, og om man skal gå tilbage til den gamle ordning. 

Venstre-ordføreren siger, at ministeriet har vurderet, at en aftale kan få betydning for "en håndfuld" projekter i Danmark.

Ministeren giver tilladelsen

Helt konkret vil det være Roskilde Kommune, der skal søge om dispensation. Det vil kun være ministeren, der kan give den. 

Læs også VVM tilladelse ophævet: Dige-projekt i Jyllinge Nordmark sættes år tilbage

Socialdemokratiets Mette Gjerskov håber på, at der kommer en løsning i næste uge. 

- På mødet i går var der en postitv stemning for at finde en løsning for Nordmarken. Jeg håber virkelig, at vi kan finde en løsning, der er så bred som muligt, så der kan blive bygget et dige. Målet er inden næste stormsæson, siger miljøordføreren til TV 2 Lorry.

Dansk Folkepartis miljøordfører, René Christensen, mener også, at en aftale er klar i næste uge.

- Det handler om smidighed i forhold til vores system med kystbeskyttelse, siger han til TV 2 Lorry.

Digeprojekt i modvind

  • Anlægsprojektet blev igangsat i oktober 2018. Da projektet blev indstillet den 11. marts i år, var vækst- og muldlag afrømmet på hele fjorddigets udstrækning, og der er udført stabilisering af undergrunden samt bygget spunsvægge for sluse og pumpestation.
  • Projektet mangler færdiggørelse af diget og opsætning af sluse og pumpestation.
  • Der har været udgifter til nedlukning af byggepladsen på 0,9 mio. kr., og der vil være en årlig omkostning til opmagasinering af sluse og pumper på ca. 0,35 mio. kr.
  • Når anlægsarbejderne starter igen, skal der forventes udgifter på ca. 0,5 mio. kr. til opstart af byggepladsen. Samlet set er der en fordyrelse på ca. 1,75 mio. kr. hvis projektet bliver et år forsinket.

 

Kilde: Roskilde Kommune

Stridigheder i flere år

Sagen om Jyllinge Nordmark griber flere år tilbage i tiden. I 2013 blev området for første gang alvorligt rystet, da vinterstormen Bodil raserede over store dele af landet.

I Roskilde Fjord steg vandstanden den 5. december 2013 med over to meter, og beboerne i Jyllinge Nordmark kunne kun se til, mens vandet trængte ind i området.

Dagen efter stod det klart, at 600 beboere i Jyllinge Nordmark måtte gå fra deres hjem som følge af skaderne. Siden dengang har borgerne holdt vejret, hver gang efterårsstormene raserede.

Nu, seks år senere, må borgerne stadigvæk forsøge at holde vandet fra fjorden tilbage med midlertidige diger, watertubes og beredskabsplaner, når der varsles stormvejr med østenvind.

Læs også Da Bodil kom, mistede vi alt - og det vil ske igen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik