Livstid eller forvaring? Det betyder de to domme

Peter Madsen kræves idømt fængsel på livstid eller forvaring. Læs om de forskellige typer af domme her.

Arkivfoto af Peter Madsen. Foto: Ida Marie Odgaard - Ritzau / Scanpix

Onsdag klokken 13 afsiger Københavns Byret dom i ubådssagen, hvor dommer Anette Burkø vil forsegle Peter Madsens videre skæbne.

Anklagemyndigheden med specialanklager Jacob Buch-Jepsen i spidsen kræver Peter Madsen idømt fængsel på livstid eller forvaring, mens Madsens forsvarer Betina Hald Engmark har procederet for seks måneders fængsel, i så fald han kendes skyldig. 

Her kan du blive klogere på, hvad de to typer af domme, som anklagemyndigheden går efter, indebærer:

LIVSTID:

* Fængsel på livstid betragtes som landets strengeste straf og er som udgangspunkt en dom til fængsel resten af livet.
* I gennemsnit bliver livstidsdømte dog løsladt efter 16-17 års fængsel. 
* Tidligst efter 12 år kan en livstidsfange blive prøveløsladt. Det er Kriminalforsorgen, der træffer afgørelsen efter indstilling fra fængslet, hvor den dømte afsoner.
* Hvis Kriminalforsorgen skønner, at der er fare for ny kriminalitet, kan ansøgning om prøveløsladelse afvises. Dette kan afsoneren indbringe for retten efter 14 år.
* Før prøveløsladelse af en livstidsfange skal der indhentes en udtalelse fra Retslægerådet om personens farlighed.
* På den baggrund ender nogle fanger med at tilbringe flere årtier bag tremmer. To nuværende afsonere har således siddet i over 30 år.
* Det drejer sig om henholdsvis Naum Conevski, der i 1984 likviderede to unge mænd på Amager, og Seth Sethsen, der året efter begik rovmord på en taxichauffør i Albertslund.
* For øjeblikket afsoner 25 personer en livstidsdom i Danmark.

Læs også Onsdag falder dommen: Det betyder mentalerklæringen for Peter Madsen

FORVARING:

* En dom til forvaring er ligesom livstid en frihedsberøvelse på ubestemt tid.
* Teknisk set er forvaring ikke en straf, men en foranstaltning, der skal beskytte samfundet mod meget farlige personer.
* Forvaring gives i tilfælde, hvor personernes forbrydelse ikke i sig selv er så grov, at eksempelvis fængsel på livstid er aktuel, men hvor risikoen ved at sætte en udløbsdato på straffen vurderes til at være for stor.
* Efter højst tre år skal en psykiater i fængslet vurdere, om der er grundlag for at iværksætte en løsladelse. Den vurdering skal foretages igen efter højst et år og så fremdeles. Afgørelsen ligger dog suverænt hos domstolene.
* I modsætning til en livstidsdom er der i teorien altså ingen nedre grænse for, hvor længe en forvaringsdømt skal sidde i fængsel.
* Den seneste opgørelse over forvaringsdømte viser, at de gennemsnitligt sidder 14 år og syv måneder i fængsel. Ligesom livstidsdomme kan afsoningstiden dog variere betragteligt.
* Sidste år oplyste Kriminalforsorgen, at den person, der havde siddet længst, på det tidspunkt havde tilbragt 21 og et halvt år i sin celle.
* For øjeblikket afsoner 67 personer en forvaringsdom.
Kilder: Ritzau, Straffeloven, Kriminalforsorgen, anklagemyndigheden og Anstalten ved Herstedvester.

/ritzau/

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik