Onsdag falder dommen: Det betyder mentalerklæringen for Peter Madsen

Bliver Peter Madsen frifundet for mishandling og drab, får mentalerklæringen ingen betydning. Dømmes han, kan farlighedskriteriet være afgørende.

Er Peter Madsen farlig for andre mennesker?

Det skal dommeren og de to domsmænd i ubådssagen vurdere, hvis Peter Madsen findes skyldig i mishandling og drab på Kim Wall. 

I sidste ende vil det også kunne få afgørende betydning for, hvornår Peter Madsen i givet fald kan prøveløslades.

Retssagen mod ubådsbyggeren nærmer sig en afslutning, og i dag mandag vil specialanklager Jakob Buch-Jepsen i sin afsluttende procedure kræve, at Peter Madsen dømmes til fængsel på livstid eller sekundært, at han idømmes forvaring.

Finder retten, at han er skyldig i drab og mishandling, så vil dommen ikke alene bygge på sagens beviser, men også på den mentalerklæring, som er udarbejdet på baggrund af undersøgelser af Peter Madsen. 

Undersøgelser, der konkluderer, at Peter Madsen ikke er sindssyg, og som bygger på lægejournaler og personlige forhold, observationer, tests og en lang række samtaler.

Livstid er sjælden

I princippet er begge straffe tidsubestemte, ligesom livstidsdømte og forvaringsdømte kan afsone side om side i blandt andet Herstedvester Fængsel - det er spørgsmålet om Peter Madsens eventuelle farlighed, der i sidste ende kan være betydende for udfaldet af en endelig straf.

Retstegning af Peter Madsen og specialanklager Jakob Buch-Jepsen.
Retstegning af Peter Madsen og specialanklager Jakob Buch-Jepsen.
Foto: Anne Gyrite Schütt / Ritzau Scanpix

Efter en gennemgang foretaget af indsatte i fængsler, arresthuse og pensioner oplyser Kriminalforsorgen til TV 2, at 25 personer netop nu afsoner en livstidsdom i en af forsorgens institutioner, mens 67 personer afsoner en forvaringsdom.

HVAD ER FORVARING

Livstidsdømte er typisk dømt for særligt grove drab eller mere end ét drab, mens forvaringsdømte ifølge Straffeloven er til "nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed".

Den forvaringsdømte anses altså for at være farlig, og man vurderer, at den kriminelle på fri fod kan gentage de personfarlige forbrydelser, vedkommende er blevet dømt for. 

Selvovervurderende og pervers

Og selvom mentalerklæringen af Peter Madsen først vil blive endeligt gennemgået i Københavns Byret mandag, er en række oplysninger allerede kommet frem - herunder, at Peter Madsen selv nægter sig skyldig og afviser, at han skulle være til fare for andre:

- Han gør meget ud af at forklare, at han ikke er farlig for andre mennesker, læste Jakob Buch-Jepsen, da han på det tiende retsmøde i sagen indledte sin gennemgang af mentalerklæringen. 

En konklusion, som Retslægerådet ikke er enig i - anklagemyndigheden har allerede gjort det klart, at landets øverste lægelige instans på baggrund af mentalerklæringen har vurderet, at forvaring kan være påkrævet, hvis Peter Madsen bliver kendt skyldig i drab og mishandling.

En mentalerklæring, der beskriver Peter Madsen som en patologisk løgner, højst utroværdig og med en "glat og overfladisk charme" - en mand, der ikke viser tegn på anger eller skyld. 

Ligesom han beskrives som selvovervurderende, polymorf pervers og svært seksuelt afvigende.

Forskel på forvaring og livstid

I forhold til forskellen på de to straffe, er en forvaringsdom tidsubestemt - men også en foranstaltning, der ikke må vare længere end højst nødvendigt. 

Efter tre års forvaring har Kriminalforsorgen pligt til at tage stilling til, om foranstaltningen skal fortsætte, eller om man vil anbefale anklagemyndigheden, at den forvaringsdømte kan prøveudskrives, men i sidste ende er en udskrivning op til domstolene.

Omvendt kan en dømt livstidsfange tidligst blive prøveløsladt efter 12 år. 

Sammen med Rigsadvokaten og Retslægerådet vurderer Kriminalforsorgen, om den indsatte fortsat udgør en fare, ligesom det også har betydning, hvordan han eller hun har opført sig i fængslet, og hvordan fremtidsudsigterne er i forhold til arbejde og bopæl.

Får fangen afslag, skal en ny bedømmelse foretages senest et år senere, og efter 14 år har den indsatte ret til at få afslagene vurderet af en domstol.

Rekord er 34 år

Mens politimorderen Palle Sørensen nåede at afsone 33 år af sin livstidsdom, er den tidligere taxachauffør Naum Conevski nu den livstidsfange, der i nyere tid har været fængslet i længst tid i Danmark. 34 års fængsel er han nu nået op på, efter han i 1984 likviderede to unge mænd på Femøren ved Amager strand. 

Kriminalforsorgen har ikke aktuelle oplysninger om, hvor længe den korteste afsoner af livstid har siddet, men i seneste opgørelse over den gennemsnitlige afsoningstid for løsladte livstidsdømte i perioden fra 1985 til 2011 fremgår det, at den gennemsnitlige afsoningstid for 17 løsladte i perioden var 16 år og 10 måneder.

Det har ikke været muligt for hverken Kriminalforsorgen eller Anklagemyndigheden at udlevere tal på, hvor længe en forvaringsdømt i gennemsnit afsoner, men i en intern undersøgelse foretaget af Anstantalten ved Herstedvester, hvor de fleste forvaringsdømte afsoner, fremgår det, at det i perioden fra 2007 til 2011 i gennemsnit tog 12 år og tre måneder, inden en forvaringsdømt fik tilladelse til at blive udsluset med bopæl på en pension eller lignende. 

En prøveudskrivning af en forvaringsdømt fra Herstedvester skete i samme periode i gennemsnit efter 14 år og seks måneders afsoning.

Lundin, Amagermanden og manden i den røde bil

Findes Peter Madsen skyldig i drab og seksuel mishandling af Kim Wall, er det alene op til dommeren og de to domsmænd, om retten vil følge Retslægerådets anbefaling om en forvaringsdom - eller i stedet lytte til anklagerens primære påstand om en livstidsdom.

Som det for eksempel skete i sagen mod den tredobbelte drabsmand Peter Lundin, hvor Retslægerådet også havde anbefalet forvaring, men hvor dommen lød på livstid. 

I Anklagemyndighedens Årsberetning fra 2004 hedder det, at: ”I sager, hvor valget står mellem på den ene side påstand om fængsel på livstid eller 14-16 år og på den anden side påstand om forvaring, er det Rigsadvokatens opfattelse, at der som udgangspunkt bør nedlægges påstand om fængselsstraf. I sager, hvor sanktionen ville ligge på 10-12 års fængsel eller derunder, bør der som udgangspunkt nedlægges påstand om forvaring”.

Personer, der netop nu afsoner er forvaringsdomme, omfatter ud over de allerede nævnte kriminelle blandt andre eks-bokseren Lars Lund Jensen, der blev dømt for vold og voldtægt af en tidligere samlever, samt Claus Jensen, der efter overgreb på flere piger på Fyn blev kendt som sexkrænkeren i den røde bil. 

Dømte livstidsfanger omfatter ud over Peter Lundin også Vincent Smith, der skød og dræbte et tilfældigt ægtepar i Tusindårsskoven ved Odense, Marcel Lychau Hansen, der bedre er kendt som Amagermanden, samt John Knudsen, der i 2009 voldtog og dræbte Kirsten Bay Andersen på sin båd i Haderslev.