Så mange ældre bor der i din kommune

Der er stor forskel på, hvor ældre mennesker vælger at bosætte sig. TV 2 Lorry har samlet tallene for Lorrylands kommuner.

Det er ingen hemmelighed, at levealderen i mange år er steget og steget. Der har betydet, at der i dag er flere kommuner i Lorryland, hvor hver tredje borger er over 60 år.

Og det har naturligt nok sat skub i interessen for ældrepolitik.

En stigende interesse for ældrepolitik kan i særdeleshed ses i Hørsholm, hvor kommunen næsten ikke kan finde stole nok til de deltagende, når der afholdes borgermøde om kommunens ældrepolitik. Ved sidste borgermøde om ældrepolitik dukkede 350 borgere op, og flere var på venteliste.

Til borgermødet den 18. marts 2019 har Hørsholm Kommune altså måtte finde et større lokale. Så nu skal Hørsholm Hallen med plads til 600 mennesker danne rammen for mødet om kommunens kommende ældrepolitik ”Hørsholm hele livet”.

Siden sommeren 2018 har Ældreudvalget via en meget involverende proces med borgerne udarbejdet første udkast til kommunens kommende ældrepolitik. Og dette udkast skal præsenteres for på borgermødet den 18. marts 2019.

Ældretal fra kommunerne i Lorryland

I anledningen af Hørsholm Kommunes borgermøde om den kommende ældrepolitik har vi på TV 2 Lorry samlet ældretallene for alle kommunerne i Lorryland.

I tabellen herunder kan du få en oversigt over, hvor mange ældre borgere der bor i de forskellige kommuner, og hvor stor en procentandel de udgør af kommunens borgere.

Antal borgere over 60 år i din kommune*