Massive oversvømmelser på vej til nordkysten: Her kan du hente sandsække

Stormen Malik går i land i denne weekend, og det vil efter alt at dømme skabe massive problemer med forhøjede vandstande langs nordkysten.

Det er især borgere i Gribskov, Halsnæs, Frederikssund og Helsingør Kommune, der skal være særligt opmærksomme på at sikre sig mod vandmasserne i forbindelse med stormen.

Det fremgår af et varsel, som DMI har udsendt fredag aften, at man forventer "meget farligt vejr" langs nordkysten.

DMI skriver desuden, at instituttet regner med, at vandstandende forhøjes med mellem 1,6 og 1,9 meter i området.

"Kraftig vind kombineret med forhøjet vandstand vil medføre store kystoversvømmelser og betydelig skade på bygninger og kystsikring," skriver DMI.

"Offentligheden opfordres til at undgå unødig færdsel i oversvømmelsestruede kystområder samt efterkomme rådgivning fra myndigheder," lyder det videre.

Et godt redskab til at passe på sin ejendom ved oversvømmelser er at benytte sig af sandsække. Og heldigvis stiller flere kommuner sådanne til rådighed for borgerne.

Se, hvor du kan hente sandsække her:

Bor du i Frederikssund Kommune?

Bor du i Helsingør Kommune?

Bor du i Halsnæs Kommune?

Bor du i Gribskov Kommune?