Kvinder igen underrepræsenteret blandt valgkandidater

På landsplan er 35,4 procent af kandidaterne til Folketinget kvinder. I Nordsjælland er andelen dog væsentligt højere, mens resten af valgkredsene halter efter.

Langt størstedelen af kandidater til folketingsvalget den 5. juni er mænd.

Institut for Menneskerettigheder har lavet en optælling af kandidaterne, og den viser, at 64,6 procent af navnene på stemmesedlerne tilhører mænd. Det efterlader andelen af kvindelige kandidater på 35,4 procent.

Der er dog stor forskel på kønsfordelingen fra parti til parti og fra storkreds til storkreds, viser instituttets analyse.

Således varierer andelen af kvindelige kandidater i de fire storkredse, der er at finde i TV 2 Lorrys område.

Alt fra 80 procent til slet ingen kvinder

Nordsjællands Storkreds topper både i TV 2 Lorrys område, men også på landsplan med 41 procent kvindelige kandidater på stemmesedlen.

Andelen dækker over store forskelle partierne imellem. Hos SF er 80 procent af de opstillede kvinder; hos Alternativet er to tredjedele opstillede kvinder; mens andelen hos Socialdemokratiet blot er på 14,3 procent.

Det nye parti Klaus Riskær Pedersen har til gengæld slet ingen kvinder opstillet i Nordsjælland.

Andelen af kvindelige kandidater i procent fordel på storkredse i Lorrys område

København og Sjælland går tilbage

Næsthøjest andel af opstillede kvinder i TV 2 Lorrys område findes i Københavns Omegns Storkreds med 37 procent – en fremgang på 5,2 procentpoint i forhold til valget i 2015.

Den helt anden vej er det gået i Københavns Storkreds, et fald i andel af kvinder på 6 procentpoint betyder, at kun 35 procent af de opstillede er kvinder.

Med 32 procent kvinder på stemmesedlen rangerer Sjællands Storkreds lavest i TV 2 Lorrys område og overgås kun af Bornholm på landsplan.

Kræver mere af kvinder for at stille op

Andelen af kvindelige kandidater ligger stort set på linje med de seneste mange valgkampe. Siden 1990’erne er andelen af kvinder i Folketinget stagneret på lige omkring 40 procent, forklarer ekspert i køn og politik.

- Man kan se en tydelig sammenhæng mellem andelen af kvinder blandt medlemmer, kandidater, folketingsmedlemmer og vælgere. De partier, der har mange kvindelige kandidater, får også tilsvarende mange stemmer fra kvindelige vælgere og omvendt, siger Karina Kosiara-Pedersen, der er lektor i statskundskab ved Københavns Universitet.

Hun forklarer, at internationale studier viser, at kvinder i politik skal have flere kompetencer end deres mandlige kollegaer, før de melder sig på banen som kandidater. Det kan blandt andet være med til at forklare, hvorfor færre kvinder stiller op.

- Det betyder også noget for kvinder at blive opfordret eller tilskyndet at stille op, mens det ikke betyder så meget for mænd, siger Karina Kosiara-Pedersen.

- Men det, man kan se på tværs af alle partierne, er, at der er flere valgte blandt kvindelige kandidater. Det betyder, at hvis du først stiller op som kvinde, så er der er også større chance for at blive valgt ind.

Andelen af kvindelige kandidater på landsplan i procent ved FV2019

Alt at vinde – stem på en kvinde

Netop underrepræsentationen af kvindelige politikere har fået Dansk Kvindesamfund til at lancere en kampagne op til valget.

Med sloganet ”Alt at vinde – stem på en kvinde” opfordrer organisationen vælgere til at bruge folketingsvalget til at skabe en mere ligestillet repræsentation i Danmark.

- Formålet med kampagnen er, at vi får en mere ligelige repræsentation mellem kønnene i Folketinget. I dag er der kun 37 procent kvinder, og det er desværre lidt lavere end ved folketingsvalget i 2011. Vi mener, det er på tide, at vi får 50/50 af begge køn. Det handler ikke om, at kvinder er dygtigere end mænd eller omvendt. Men mænd og kvinder tager forskellige beslutninger, og derfor er det vigtigt med diversitet, siger forkvinde for Dansk Kvindesamfund, Ulla Müller.

Organisationen peger på, at det halter med ligestillingen i politik i Danmark især set i forhold til andre lande i EU – eksempelvis Spanien, der som i 1996 vedtog en lov om, at partiernes valglister kun godkendes, hvis der som minimum er 40 procent af begge køn.

Liberal Alliance er sammen med Klaus Riskær Pedersen det parti med den laveste andel af kvindelige folketingskandidater. Her ses partiets medlemmer Thyra Frank, Mette Bock, Laura Lindahl, Christina Egelund og Merete Riisager.
Liberal Alliance er sammen med Klaus Riskær Pedersen det parti med den laveste andel af kvindelige folketingskandidater. Her ses partiets medlemmer Thyra Frank, Mette Bock, Laura Lindahl, Christina Egelund og Merete Riisager.
Foto: Mads Claus Rasmussen - Ritzau Scanpix

- Der er også mange partier i Europa, som har indført kvotering på opstillingslisterne. Stort set alle de socialdemokratiske partier i Europa har gjort det, ligesom Macrons parti ’En Marche’, der har 45 procent kvinder i deres gruppe i den franske nationalforsamling. Men nu er valget i gang, så derfor er det ekstra vigtigt, at vi husker at stemme på en kvinde, siger Ulla Müller.

Blandt partierne herhjemme er SF og Radikale Venstre topscorere, når der kommet til at andel af kvindelige kandidater med 48 procent. 

I bunden ligger Liberal Alliance og Partiet Klaus Riskær med blot 18 procent kvindelige kandidater. Listen tager dog ikke højde for partiet Stram Kurs, der for nylig blev opstillingsgodkendt.