Corona-overblik: Så mange investeringer fremrykker kommunerne

Regeringen har sløjfet kommunernes anlægsloft det næste år for at holde gang byggebranchen. Det har fået gang i renoverings- og byggeplanerne i en række kommuner.

Mange håndværkere kan godt forberede sig på at få ekstra travlt den kommende tid. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Siden statsminister Mette Frederiksen for over en måned siden så godt som lukkede Danmark ned som følge af coronakrisen, har erhverslivet og byggebranchen overalt i landet blødt svimlende pengebeløb på grund af udskudte aktiviteter og øgede restriktioner.

I et forsøg på at holde hjulene i gang hos den hårdt ramte branche, har regeringen derfor valgt at fjerne anlægsloftet i kommunerne, der bestemmer hvor mange penge, som borgmestre og byråd må bruge på renoveringer af kommunale bygninger og veje og nybyggeri som eksempelvis daginstitutioner, svømmehaller og skoler.

Aftalen kom på plads sammen med Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL), og den 26. marts blev aftalen præsenteret af finansminister Nicolai Wammen (S).

- Selvom store dele af Danmark er lukket ned, er det vigtigt, at Danmark ikke går i stå. Det er der stor opbakning til i Folketinget, lød det fra Nicolai Wammen.

Det har fået mange kommuner til at fremskynde byggeplanerne, og TV 2 Lorry har spurgt alle vores 34 kommuner, om de vil gøre brug af det fjernede anlægsloft og sætte gang i byggerier eller renoveringer, som egentlig var planlagt år frem i tiden.

Mens en del kommuner fortsat overvejer, om de vil gøre brug af aftalen, har en række kommuner allerede besluttet at fremskynde anlægs- og renoveringsplaner.

Vi har spurgt alle kommuner i TV 2 Lorrys område om følgende spørgsmål:

 • Har jeres kommune fremrykket investeringer på grund af det droppede anlægsloft – og i så fald for hvor stort et beløb?
 • Hvor stor en del af beløbet betaler I selv, og hvor stor en del benytter I statens lånemuligheder til?
 • Kan I nævne nogle af de konkrete projekter, I vil fremrykke?

(OBS! Artiklen opdateres løbende, som TV 2 Lorry får svar fra kommunerne. Overblikket er derfor ikke fuldkomment for TV 2 Lorrys 34 kommuner endnu).

Få et overblik herunder:

Allerød:

 • Fremrykker investeringer for 60 mio. kr.
 • Det fulde beløb betinget af lånefinansiering fra staten
 • Har ikke det fulde overblik endnu, men investeringerne dækker projekter til udvikling af læringsmiljøer, klime- og energitiltag, renovering af bl.a. skoler, etablering af cykelstier på Amtvejs, Allerød Bymidte, skolesti i Blovstrød og cykelsti langs Gl. Lyngevej.
Se mere

Brøndby:

 • 19 mio. kr.
 • Vi låner ikke noget, men bruger af vores kassebeholdning
 • De fremskyndede projekter betyder, at man vil gennemføre en række forskellige vedligeholdelses- og renoveringsopgaver på nogle af kommunens skoler.
  Man vil også sætte projekter i gang på Langbjerg i Brøndby Strand, der bl.a. huser Job og Aktivitetscenter Vestegnen. Der vil fx blive udskiftet tag og lofter, der vil blive malet og man vil udskifte tekniske installationer.
Se mere

Egedal:

 • Vil fremrykke investeringer for 28 mio. kr.
 • Fremrykningen vil ikke umiddelbart få økonomiske konsekvenser for kassebeholdningen i Egedal Kommune. Af de knap 28 mio. kr. til anlægsudgifter der nu gives tillægsbevilling til, er de 26 mio. kr. nemlig allerede finansieret i investeringsoversigten og i driftsbudget 2021-22.
  • 7,8 mio. kr. af rådighedsbeløbet på investeringsoversigten for 2021 til ”nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger” frigives og fremrykkes til 2020,
  • 3,0 mio. kr. af rådighedsbeløbet på investeringsoversigten for 2021 til ”energioptimering 2” frigives og fremrykkes til 2020,
  • 0,3 mio. kr. af rådighedsbeløbet på investeringsoversigten for 2021 til ”reduktion af glasskader” frigives og fremrykkes til 2020,
  • 5,0 mio. kr. af rådighedsbeløbet til Læringsfællesskaber for 2021 (heraf 3,0 mio. kr. fra Ganløse Scenarie 1+2, 1,0 mio. kr. fra Smørumscenarie og 1,0 mio. fra Ølstykkescenarie) frigives og fremrykkes til 2020,
  • Rådighedsbeløbet på 0,7 mio. kr. i 2021 og 0,4 mio. kr. i 2022 til ”etablering af stier i forbindelse med fredningen af Værebro Ådal” frigives og fremrykkes til 2020,
  • 5,3 mio. kr. af rådighedsbeløbet på investeringsoversigten for 2021 og 2022 Egedal by, byggemodning  til  plejeboliger frigives og fremrykkes med 4,3 mio. kr. til 2020 og 1. mio. kr. til 2021,
  • Tillægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb på 1,352 mio. kr. til renoveringsprojekt ved Jørlunde Å,
  • Tillægsbevilling i 2020 og frigives et rådighedsbeløb på 3,740 mio. kr. til diverse vedligehold som finansieres af drift i Center for Teknik og Miljø i 2021.
Se mere

Fredensborg:

 • Fredensborg Kommune har et særdelses højt anlægsbudget allerede og har derfor ikke fremrykket fra 2021 til 2020.
 • Vi låner ikke og betaler det hele selv.
 • Fredensborg har fremrykket en del byggeopgaver / vedligeholdelse på skoler, dagtilbud mm indenfor 2020.
Se mere

Frederiksberg:

 • En enig kommunalbestyrelse i Frederiksberg Kommune besluttede mandag at rykke en del bygge- og anlægsprojekter frem, der ellers var planlagt til at begynde i 2021. Det drejer sig om projekter for i alt 37,5 millioner kroner, hvilket svarer til cirka ti procent af den samlede anlægsramme. De fleste fremrykkede projekter er mindre projekter. Mange af dem kan færdiggøres i år, men enkelte af projekterne bliver først færdiggjort i 2021.
 • Alle projekterne finansieres fuldt ud af Frederiksberg Kommune.
 • Vi fremrykker i alt 17 projekter. Det drejer sig blandt andet om renovering af skoletoiletter, vedligeholdelse og renovering af byens legepladser, asfaltarbejde i form af reparation og fornyelse af slidlag på kommunens veje, samt energirenovering og vedligehold af kommunens bygninger.
Se mere

Furesø:

 • Vi har i Furesø Kommune fremrykket investeringer grundet det droppede anlægsloft for 27 mio. kr.
 • Furesø Kommune har søgt om 20 mio. kr. i lånemulighed. Projekterne gennemføres under alle omstændighed, og en del af arbejdet er tæt på en igangsætning. Der er hentet tilbud hjem på enkeltprojekter.
 • På vores dagtilbud og skole områder fremrykker vi forbedringer af ventilation, renovering af døre, vinduer og facader samt forbedrer toiletforhold. Hvor det er muligt, har vi i vores fremrykning af investeringer tænkt miljøforbedringer og forbedringer af indeklimaklimaet ind til gavn for børn og medarbejdere.
Se mere

Gladsaxe:

 • Gladsaxe Kommune har fremrykket anlægsinvesteringer for i alt ca. 115 mio. kr.
 • Gladsaxe Kommune egenfinansierer selv alle anlægsaktiviteterne, og kommunen har således ikke til intention at benytte sig af den statslige lånemulighed.
 • Anlægsinvesteringerne omhandler:
  • Diverse klimaforbedringer og øvrige renoveringsarbejder i bl.a. kommunen skoler og dagtilbud for knap 40 mio. kr.
  • Herudover drejer det sig om en fremrykket klimavenlig opgradering af kommunes vejbelysning til LED-lys for 25 mio. kr.
  • Endelig har kommunens vandforsyningsselskab Novafos besluttet at øge anlægsaktiviteterne med 50 mio. kr.
Se mere

Greve:

 • Behandles mandag aften i byrådet
Se mere

Halsnæs:

 • Kommunen skal tage stilling til sagen den 6. maj.
Se mere

Herlev:

 • I Herlev har vi fremrykket projekter for 11,9 millioner kroner. Kommunalbestyrelsen skal dog tage stilling til flere mulige projekter i starten af maj.
 • Vi lånefinansierer hele beløbet.
 • Jf. Kommunalbestyrelsens beslutning 15. april fremrykkes følgende projekter:
  • anlæggelse af Tvedvangen
  • asfalt- og fortovsarbejder
  • hastighedszoner
  • renovering af tag på Herlev Bibliotek
  • renovering af tag på Elverhøjen 64 (Boldklubben1973 Herlev)
  • udskiftning af vandrør samt renovering af belysning (kampbelysning) i Skøjtehallen
  • reparation af udvendige overflader i Herlev Tennisklub
  • reparation og rensning af rust på boltesamlinger i Herlev Badet
  • reparation af vinduer og døre, maling af overflader samt udskiftning af brusepaneler ved Idrætsforeningen Hjorten
  • nedrivning af de gamle klublokaler til Københavns Cykleklub på Skinderskovvej 52
  • PCB-sanering af Herlev Byskole, afd. Eng aula A
Se mere

Hillerød:

 • Hillerød Kommune forventes at fremrykke investeringer for 110 mio. kr.
 • Vi forventer at benytte statens lånemuligheder 100% svarende til 110 mio. kr.
 • Hillerød Kommune forventes at fremrykke i alt 35 projekter og en stor del er en række grønne projekter som energirenovering, modernisering af vejbelysning. Hertil kommer andre vedligeholdelsesopgaver mv.
Se mere

København:

Se mere

Køge:

 • Økonomiudvalget har indstillet en fremrykning af investeringer på 32,7 mio. kr. til byrådet, som forventes at vedtage det på sit kommende møde tirsdag den 28. april.
 • Vi søger lånoptag på 100 procent.
 • Investeringerne tæller følgende:
  • Vedligehold af kommunens ejendomme: 15.000.000 kr.
  • Køge Vejlys: 4.190.000 kr.
  • Istandsættelse af (plejehjem) Sandmarksbo: 2.543.000 kr.
  • Ombygning af (plejehjem) Nørremarken: 3.051.000 kr.
  • Omfartsvej Borup - etape 4: 1.500.000 kr.
  • Omfartsvej Ølby: 1.000.000 kr.
  • Fortsættelse af cykelsti fra Ejby til Køge: 750.000 kr.
  • Udskiftning af kunstbane - Køge Stadion, gl. bane: 2.949.000 kr.
Se mere

Lejre:

 • Vil fremrykke investeringer for 102,65 millioner kr.
 • Det fulde beløb betinget af lånefinansiering fra staten
 • Renoverer skoler og haller, udskifter asfalt, fjerner overflødige brandhaner og planlægger også at begynde opførelsen af to nye dagtilbud
Se mere

Lyngby-Taarbæk:

 • Kommunalbestyrelsen besluttede den 2. april 2020, at der skulle ansættes en ekstra entreprisejurist (0,375 mio. kr. i 2020 og 0,75 mio. kr. årligt i 2021-2024), og derudover at der kan benyttes ekstern bistand på op til 4 mio. kr. med henblik på at øge kapaciteten og fremrykke anlægsaktiviteter. For at gennemføre flere små vedligeholdelsesopgaver end tidligere prioriteret, oprettes der tillige en anlægspulje på 6 mio. kr. med henblik på ekstraordinære mindre arbejder på skoler, dagtilbud samt ældre- og socialområdet.
 • Vi betaler selv det hele, dvs. vi gør ikke brug af statens lånemuligheder.
 • Arbejderne vil omfatte bl.a. brugerrettede ønsker til maling, udskiftning af gulve og slidt fast inventar m.v. Puljens fokus er skoler, dagtilbud samt ældre- og socialområdet. Skolepuljen udmøntes i samarbejde mellem skoleledelsen og forvaltningen i en kort proces i de kommende måneder med den hensigt at kunne udføre mest muligt i sommerferien. På tilsvarende vis vil der være en kort proces for dagtilbud samt på ældre- og socialområdet. Puljerne gives til små vedligeholdelsesarbejder, som kan gennemføres via enkle bestillinger hos håndværkere eller leverandører. Det kan fx være udskiftning af fast inventar, gulve eller malerarbejder, som ikke kræver projektering.
Se mere

Rudersdal:

 • Rudersdal Kommune har besluttet at fremrykke investeringer for i alt 36 mio. kr.
 • Kommunen vil benytte statens lånemuligheder svarende til 29 mio. kr.
 • Rudersdal Kommune vil fremrykke 11 projekter, som blandt andet tæller renoveringer af sportshaller, skoler og institutioner, supercykelsti og renovering af flygtningeboliger.
Se mere

Stevns:

 • Stevns Kommune har fremrykket aktiviteter, men mest projekter inden for budgetåret 2020, og dermed ikke pga det droppede anlægsloft. Vi kan ikke sige noget om beløbet p.t.
 • Stevns Kommune har ikke søgt lån. Dertil er kommunens samlede økonomiske situation for usikker.
 • Intet fuldt overblik over anlægsplaner
Se mere
02:28

Lejre er en af de kommuner der virkelig vælger at investere. Så nu vanker der blandt 2 nye daginstitutioner. Se alle tiltagene i videoen.  Foto: TV 2 Lorry

Luk video

 Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik