Nægtet dispensation: Nu skal en af Københavns mest veldrevne børnehaver omdannes

En manglende legeplads får nu konsekvenser for en af de mest veldrevne børnehaver i Københavns Kommune, og det vækker kritik fra forældre, mens en ekspert i dagtilbud stiller sig uforstående overfor kommunens prioriteringer.

'Børnehaven har ikke en legeplads, men alligevel formår man i høj grad at inddrage naturen og at skabe et beundringsværdigt miljø, hvor børnene har de bedst mulige betingelser for at lære og udvikle sig.'

Sådan lød konklusionen om Børnehaven Parkhøj i Brønshøj i en forskningsrapport i 2019, der satte sig for at sætte fokus på de daginstitutioner i Danmark, der gjorde en ekstraordinær indsats for at skabe optimale udendørs rammer for børn. 

I rapporten blev børnehaven i samme ombæring udpeget som et såkaldt 'fyrtårn' og som en af kun 36 institutioner på landsplan, hvor kvaliteten er så høj, at andre bør lade sig inspirere.

Men den manglende legeplads får nu konsekvenser for børnehaven. 

'Uheldig glidebane'

Københavns Kommunes Teknik- Miljøforvaltning vil nemlig ikke lade børnehaven fortsætte i sin nuværende form uden en tilknyttet legeplads, og en ansøgning om dispensation for kravet er hidtil blevet afvist. 

Og ifølge Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen (S), er den manglende dispensation forståelig, da det vil kunne føre til en 'uheldig glidebane'.

- Kravene til daginstitutionernes udearealer skal sikre gode vilkår for børnenes og personalets hverdag og trivsel. Det er godt, vi har ambitioner på det område. Det er Teknik- og Miljøforvaltningens opgave at sikre, at vi lever op til kravene. Det er en ærgerlig situation for Parkhøj, men jeg har forståelse for, at Teknik- og Miljøforvaltningen generelt er varsomme med at give dispensationer. Det kan risikere at skabe en uheldig glidebane, som i sidste ende ikke er til gavn for de københavnske børn, lyder det fra Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) i et skriftligt svar til TV 2 Lorry. 

Line Engelbrecht Plenge er medlem af bestyrelsen og mor til en dreng i børnehaven og derudover har et barn på venteliste til børnehaven. 

Hun erklærer sig som udgangspunkt positivt indstillet for at at børn skal have tilknyttede udeområder i daginstitutioner, men hun har alligevel en opfattelse af, at Københavns Kommune ikke har sat sig ind i den konkrete situation i forbindelse med afvisningen af en dispensation.

- Jeg bliver både hidsig og ked af, at man ikke kan se på tingene som en helhed. Hvorfor bruger Københavns Kommune ikke netop den børnehave til at vise, at man kan få rigtig meget ud hverdagen, selvom man har begrænset plads udendørs, siger Line Engelbrecht Plenge og peger desuden på, at børnene ifølge hendes opfattelse allerede kommer meget udendørs. 

Kører dagligt i skoven

- Børnehaven har to minibusser, der dagligt kører en tredjedel af børnene til en 5000 kvadratmeter stor grund med tilhørende hus i skoven ved Ølsted ved Roskilde Fjord. En anden tredjedel er dagligt ude på legepladser i nærområdet, mens den sidste del laver indeaktiviteter, siger Line Engelbrecht Plenge.

Hun henviser desuden til, at børnehavnen har pletfrie tilsynsrapporter, og at der er enorm glæde blandt medarbejdere og ansatte. 

- Der er et meget lavt sygefravær blandt de ansatte, og der er en meget lav udskiftning af personalet, hvilket også burde tælle med i den samlede vurdering af, at der er tale om en enormt veldrevet institution, siger hun. 

Ingen mening i at fokusere på legepladsen

TV 2 Lorry har forelagt den konkrete sag for Torben Næsby,  der er lektor og ph.d. ved Professionshøjskolen UCN. Han forsker i, hvad der kendetegner høj kvalitet i vuggestuer og børnehaver, når det kommer til børns trivsel.

Torben Næsby gør indledningsvist opmærksom på, at man er forpligtet til at overholde regler, men han har svært ved at se en faglig begrundelse for Københavns Kommunes ageren i sagen. 

- Det er kutyme at have en legeplads tilknyttet, fordi den er med til at understøtte en pædagogisk udvikling og læring. Men man skal ikke med djævlens vold og magt have en legeplads, og når kvaliteten i børnehaven er så høj som i dette tilfælde, giver det ikke særlig god mening at fokusere så meget på den manglende legeplads, siger Torben Næsby. 

Uhyre veldrevet institution

Han peger desuden på, at en del daginstitutioner i København i forvejen har trange forhold og små legepladser, og derfor bør der foretages en samlet vurdering i sagen. 

- Børnene bliver i forvejen kørt i skoven, ligesom de kommer ud og bruger nærområderne. Derudover er der lav udskiftning og sygefravær hos personalet, hvilket samlet set tegner et billede af en uhyre veldrevet institution, og så virker det noget mærkværdigt, man vælger at tage udgangspunkt i en manglende legeplads, siger Torben Næsby. 

Da det stod klar for forældrene og bestyrelsen i børnehaven, at det ikke var muligt at få en dispensation for den manglende legeplads, og de dermed stod foran en mulig lukning, indgik de et modvilligt kompromis med Børne- og Ungeforvaltningen i Københavns Kommune om at forsøge at omdanne Parkhøj Børnehave til en decideret udflytterbørnehave i en prøveperiode på to år.

Modvilligt kompromis

Men ifølge Lise Engelbrecht Plenge er det ikke en løsning, der vækker udbredt begejstring. 

- Det vil få den konsekvens, at antallet af børn i institutionen bliver nedskåret med omkring en tredjedel, hvilket vil føre til en mere skrøbelig økonomi, ligesom en stor del af fleksibiliteten ryger, siger hun. 

Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen har ikke haft mulighed for at stille op til et mundtligt interview om sagen, men i et skriftligt svar siger han, at der ikke er noget ønske om at lukke Parkhøj Børnehave, og at Børne- og Ungdomsforvaltningen er i gang med at finde en "brugbar løsning, der ligger inden for det muliges kunst og de gældende regler om udearealer."

- Det er en meget ærgerlig og frustrerende situation for Menighedsbørnehaven Parkhøj. Det er en selvejende børnehave med egen ledelse og bestyrelse, der selv har ansvaret for driften. Jeg inviterer dem meget gerne på kaffe og en gåtur i nærområdet for at hjælpe dem med at finde et egnet privat areal til en legeplads, de kan købe, låne eller leje sig ind på. Teknik- og Miljøforvaltningen gør opmærksom på, at børnehaven skal finde et egnet udeareal på mindst 360 kvadratmeter. Det burde kunne lade sig gøre, skriver Jesper Christensen. 


Mest læst i dag

Se flere

Mest læst i dag

Se flere

Samfund

lynetteholm

Nu skal eksperter udrede fakta om Lynetteholm-projekt for politikerne

david pedersen

Interesseorganisation for anbragte oplever hårdhændede metoder flere steder

Amager bakke er tegnet af arkitekten Bjarke Ingels.

Borgere i hovedstadsområdet får varme fra døde mink - har samme konsistens som feta

IMG_2481

”Fantastisk” donation skaber glæde på herberg for hjemløse

København

Forsiden lige nu

Se flere

På forsiden nu

Se flere