Overborgmester kigger indad efter afgørelse: Rådhus skal lære af Amager Fælled-sag

Københavns overborgmester, Lars Weiss (S), er glad for, at der nu kan blive bygget på Amager Fælled og sender samtidig kritik fra Amager Fælleds Venner videre til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Det er godt nyt for borgerne i Københavns Kommune, at to nævn tirsdag har afvist klager fra modstandere af byggeri på Amager Fælled.

Det siger overborgmester i Københavns Kommune, Lars Weiss (S), til TV 2 Lorry.

- Jeg er selvfølgelig glad for, at klagerne er blevet afvist, og at plangrundlaget er anerkendt af de to klagenævn, siger Lars Weiss, der nu vil læse de to afgørelser grundigt igennem.

- Det kommer til at betyde, at Fælledby (bygherre på projektet, red.) kan begynde at bygge boliger ude ved Vejlands Allé. Det er det største enkeltprojekt med almene boliger siden slut 90’erne. Det er jeg da glad for, siger Lars Weiss.

Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet afviste tirsdag klager fra Danmarks Naturfredningsforening og Amager Fælleds Venner i sagen om byggeriet Vejlands Kvarter på det område, der både bliver kaldt Campinggrunden og Lærkesletten.

Nævnene skriver i deres afgørelser, at Københavns Kommune ved byggeplanernes oprindelige vedtagelse ikke havde tilstrækkeligt grundlag for at vurdere, hvordan planerne ville påvirke arten stor vandsalamander.

Et flertal i nævnene mener dog, at kommunen efterfølgende har givet tilstrækkelige oplysninger om vandsalamanderens leveområder.

quote Det er en lære, som systemet på Københavns Rådhus skal tage med

Lars Weiss (S), overborgmester

Lars Weiss, hvad mener du om, at I ikke var gode nok i første omgang?

- Jeg havde stor tiltro til det arbejde, som Teknik- og Miljøforvaltningen havde leveret, men vi skal selvfølgelig tage til efterretning, at der skulle have været yderligere i første omgang. Det er en lære, som systemet på Københavns Rådhus skal tage med fra det her.

Hvad er det, de helt præcist skal lære?

- At man skal være endnu grundigere med at beskrive de forhold, der gælder for et lokalplanområde.

Omfattende dokumentation

Lars Weiss mener, at klageprocessen har udskudt tidspunktet for, hvornår borgere kan rykke ind i boliger i Vejlands Kvarter - men at processen også har medvirket til, at der er “lavet et meget omfattende dokumentationsarbejde” i forhold til Campinggrunden.

På den anden side af afgørelsen står blandt anden Amager Fælleds Venner. Her er man skuffet over klageinstansernes afgørelse. 

Det fortæller Steffen Ramussen, der er formand for organisationen, til TV 2 Lorry. Han hæfter sig dog ved en særlig detalje i afgørelsen.

- Jeg bider mærke i, at de giver os ret i vores klage. Men at kommunen efterfølgende har fremsendt en masse information, der gør, at de får rettet op på de fejl og mangler med hensyn til beskyttelsen af vandsalamanderen, der er sket.

Alligevel forholder han sig kritisk overfor processen.

- Jeg mener, det er forkert, at kommunen ikke har overholdt lovgivningen på området fra start af, men skal irettesættes af borgerne. Det er kun, fordi at vi har klaget, at der er blevet rettet op på det her. Hvis vi ikke havde klaget, så havde naturen taget endnu mere skade, end det har gjort nu, siger Steffen Ramussen.

At Amager Fælleds Venner kritiserer, at det er forkert, at kommunen ikke har overholdt det fra start af, men skal irettesættes af borgerne, vil Lars Weiss ikke forholde sig til. 

- Det må man næsten rette til Teknik- og Miljøforvaltningen, der har stået for at udfærdige VVM’en (miljøkonsekvensrapport, red.). Det, jeg hæfter mig ved, er, at der ikke er noget i plangrundlaget, som nævnene har anfægtet. Det plangrundlag, der ligger, har man godkendt, og man har tilbagevist de klager, der er indgivet, siger Lars Weiss.

Steffen Rasmussen oplyser til TV 2 Lorry, at Amager Fælleds Venner de kommende dage vil nærstudere afgørelserne og herefter tage stilling til, om man vil stævne de to klagenævn.

TV 2 Lorry har tirsdag forsøgt at få en kommentar fra Københavns Teknik- og Miljøforvaltning, men forvaltningen har haft brug for at læse sig yderligere ind i sagen, før den kan udtale sig. 

Amager Fælled-sagen - kort fortalt