Klager afvist i Amager Fælled-sag - grønt lys til omstridt projekt, siger bygherre

Afgørelse betyder, at der nu er grønt lys til de planer, der lå for projektet, mener bygherre.

To klageinstanser afviser nu klager fra Danmarks Naturfredningsforening og Amager Fælleds Venner i sagen om byggeri på Amager Fælled. 

De får dermed ikke medhold i en række klager over byggeriet Vejlands Kvarter på Amager Fælled.

Det oplyser Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet.

I den endelige afgørelse fra Planklagenævnet står der:

"Det betyder, at planerne og miljørapporten fortsat gælder."

Miljø- og Fødevareklagenævnet skriver i deres afgørelse, at man "har stadfæstet Københavns Kommunes tilladelse" til at bygge. 

Ifølge indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek betyder det, at det omstridte byggeri kan gå i gang.

- Dejligt med endeligt grønt lys til Fælledby-byggeriet på Amager. Nu kan det største byggeri af almene boliger i København i min levetid gå i gang. 500 billige boliger i et blandet kvarter, så folk med almindelig løn kan bo i vores hovedstad, skriver han på Twitter.

(Artiklen fortsætter efter tweetet)

Fælledby, der står bag byggeriet på Campinggrunden - også kaldet Lærkesletten - siger, at dagens afgørelse betyder, at der nu er givet "grønt lys" til de planer, der lå for projektet.

Det oplyser Fælledby til TV 2 Lorry. 

- Vi er utrolig glade for afgørelsen. Dels bliver der givet grønt lys til de planer, der lå for projektet, og dels stadfæster den, at grundlaget hele tiden har været i orden, siger Erling Thygesen, der er direktør i Fælledby, til TV 2 Lorry.

quote Vi er utrolig glade for afgørelsen

Erling Thygesen, direktør i Fælledby

Afgørelserne betyder dog ikke, at Fælledby genoptager byggeriet i morgen. 

- Nu er det to afgørelsen på cirka 50 sider hver. Så vi skal have tygget afgørelserne igennem sammen med vores advokater. Vi ønsker at genoptage arbejdet så hurtigt som muligt, men vi skal også være sikre på, at alt er korrekt, før vi begynder at bygge. Så vi tænder ikke maskinerne i morgen, siger Erling Thygesen.

Hos Amager Fælleds Venner ærgrer man sig over klageinstansernes afgørelse. Det fortæller Steffen Ramussen, der er formand for organisationen, til TV 2 Lorry.

- Jeg bider mærke i, at de giver os ret i vores klage. Men at kommunen efterfølgende har fremsendt en masse information, der gør, at de får rettet op på de fejl og mangler med hensyns til beskyttelsen af vandsalamanderen, der er sket. 

- Vi vil nærstudere det og vurdere, om vi ser grund til, at vi vil klage overfor domstolene. For vi mener stadig, at det virker forkert, at der kan rettes op på det her løbende, siger han.

I august afgjorde Københavns Byret, at byggeriet skulle sættes i bero, så længe nævnene behandlede sagen. Den afgørelse nåede Fælledby at anke. Den sag skal for retten til januar. 

Byggeri har stået stille

Byggeriet har stået stille siden august, hvor Københavns Byret afgjorde, at forløbet skulle indstilles. 

Planklagenævnet oplyser i deres afgørelse, at der på det tidspunkt, hvor Københavns Kommune vedtog planerne for byggeriet ikke var "tilstrækkeligt grundlag for at foretage en vurdering af planernes påvirkning af stor vandsalamander."

Det er netop arten stor vandsalamander, der blandt andet har ansporet Danmarks Naturfredningsforening og Amager Fælleds Venner til at kritisere byggeprojektet. 

Men et flertal på otte mod tre i Planklagenævnet mener nu, at der på baggrund af yderligere undersøgelser af området nu "samlet set er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger vedrørende krattets funktion og kvalitet som rasteområde for stor vandsalamander," skriver nævnet og slår fast:

"Det fremgår således af undersøgelserne, at kun en meget lille del af krattet er et optimalt rasteområde for arten."

I Miljø- og Fødevareklagenævnet mener et flertal, "at der samlet set nu foreligger den nødvendige høje grad af sikkerhed for, at afværgeforanstaltningerne er tilstrækkelige til at sikre, at fjernelsen af krattet ikke vil beskadige yngle- og rasteområdets økologiske funktionalitet for stor vandsalamander."

Afgørelserne fra de to nævn kan ikke ankes. 

Amager Fælled-sagen - kort fortalt