Kriminaliteten i København falder - men borgere føler sig ikke mere trygge

Den borgervendte kriminalitet i København er faldet markant i 2021, men utrygheden blandt københavnerne er på niveau med sidste år.

Der har ikke været meget at juble over ved Covid-19, der har holdet samfundet i et jerngreb i snart halvandet år.

Men intet er så skidt, at det ikke er godt for noget, får man næsten lyst til at skrive, for i Københavns Kommune kan man konstatere, at færre og færre københavnere udsættes for borgervendt kriminalitet som lommetyveri, indbrud og vold.

Det fremgår af den Tryghedsundersøgelse, som kommunen hvert år udgiver.

Helt konkret er antallet af borgervendt kriminalitet faldet fra 56 i 2019 til 38 i 2020 per 1000 indbyggere, og det er der en ganske enkel forklaring på:

- Det store fald i anmeldelser af borgervendt kriminalitet fra 2019 til 2020 skal ikke mindst ses i lyset af Covid-19. Københavnerne har været mere hjemme i stedet for ude i byen, hvilket blandt andet har gjort det sværere at være indbruds- og lommetyv, oplyser Københavns Kommune i en pressemeddelelse i forbindelse med udgivelsen af rapporten.

quote Færre og færre københavnere oplever at blive udsat for fx lommetyveri og indbrud. Det er godt!

Lars Weiss (S), overborgmester København

Ikke mere tryghed

Men selvom der er sket et markant fald i antallet af anmeldelser, så føler københavnerne sig ikke mere trygge i hovedstaden, viser undersøgelsen.

Selvom trygheden blandt københavnerne generelt er faldet siden 2009, så er trygheden i år på niveau med sidste år. Således er det fortsat ni procent af københavnerne, der oplever at være utrygge i deres nabolag.

- Rigtig mange oplever, at København er en tryg og dejlig by at bo i – og færre og færre københavnere oplever at blive udsat for fx lommetyveri og indbrud. Det er godt!, siger overborgmester Lars Weiss og uddyber:

- Men vi er bestemt ikke i mål. Vi skal fortsat arbejde benhårdt for at gøre byen tryggere de næste år i tæt samarbejde med politiet og de mange gode lokale kræfter. Det skal være trygt for alle at bo i København – uanset hvilken bydel, man bor i.

Dykker man lidt ned i undersøgelsen, kan man læse, at trygheden ikke er ligeligt fordelt rundt om i København. Det er særligt bydelene Bispebjerg og Brønshøj-Husum, hvor flest københavnere angiver, at de er utrygge (17 og 16 procent). Det til trods for, at den borgervendte kriminalitet heller ikke her er steget nævneværdigt. Mens der i Bispebjerg er indgivet en anmeldelse mere end i 2019, så er der fire færre anmeldelser i Brønshøj-Husum i samme periode.

Københavns Kommune oplyser, at man ved blandt andet at øge tilstedeværelsen af nærpolitiet og gadeplansmedarbejdere i dele af Brønshøj Husum vil styrke samarbejdet mellem kommunen, politiet, SSP og almene boligselskaber om at forebygge kriminalitet og utryghed. 

I Bispebjerg har politiet haft en særlig indsats mod bandekriminalitet, ligesom der har været øget fokus på at få unge involveret i fritidsaktiviteter.

quote Det er derfor vigtigt at dykke videre ned i, hvad det er, der gør folk utrygge

Lars Weiss (S), overborgmester København

Nedlukning har stor effekt

Et af de steder hvor man virkelig har mærket udviklingen er i Indre By. Her er der sket en halvering af antallet af anmeldelser af lommetyveri, og der er sket store fald i anmeldelser af vold og indbrud. 

Selvom bydelen stadig er den del af København, hvor der er flest anmeldelser, så er der sket en halvering i forhold til sidste år fra 246 til 118 anmeldelser.

Det kan aflæses direkte i utrygheden i bydelen, hvor færrest beboere føler sig utrygge, nærmere bestemt tre procent.

- De faldende kriminalitetstals manglende gennemslag på trygheden vidner om, at københavnernes tryghed afhænger af flere forskellige ting. Det er derfor vigtigt at dykke videre ned i, hvad det er, der gør folk utrygge, og hvordan utrygheden fordeler sig på tværs af befolkningsgrupper, udtaler overborgmester Lars Weiss i tryghedsrapporten.

Ifølge overborgmesteren vil kommunen nu dykke ned i rapportens analyse for at se, hvordan man kan gøre København endnu mere tryg for borgerne.