Forbud mod at spise torsk fra Københavns Havn: Ærgerligt, men fornuftigt, mener lystfisker

Fra på fredag er det forbudt at tage torsk fanget i Københavns Havn med hjem og spise dem. Fiskeklub frygter, at det vil føre til mindre lystfiskeri i hovedstaden.

Nye regler for fiskeri i Københavns Havn gælder fra på fredag, hvor et forbud mod hjemtagning af torsk træder i kraft. 

Det sker, fordi mængden af kviksølv i fisken kan overstige de tilladte grænseværdier. 

- Det er trist, at der er så mange tungmetaller i Københavns Havn – herunder kviksølv. Som lystfiskere vil vi jo helst tage de fisk, vi fanger, med hjem og spise dem, lyder det fra Andreas Findling-Rottem, der er forperson i Fiskeklub København. 

Alligevel er Andreas Findling-Rottem tilfreds med den nye bekendtgørelse, for på et tidspunkt var det på tale helt at forbyde at fange torsk i Københavns Havn: 

- Jeg synes, at det er landet et rimeligt sted. Vi har selv foreslået et hjemtagningsforbud fremfor et generelt forbud mod at fange torsk. Fiskeri er en vigtig rekreativ mulighed for mange københavnere, så et totalforbud ville være meget ærgerligt.

Nye grænseværdier fra EU

Lystfiskerne kan altså fremover stadig kaste krogen i Københavns Havn og hale torsk i land, men de skal tilbage i vandet og må ikke komme hjem i køkkenet. 

- Jeg går stærkt ud fra, at folk vil overholde hjemtagningsforbuddet, for det er ikke smart at spise forgiftede fisk, siger Andreas Findling-Rottem.

Det er Fødevarestyrelsen, der står for at formidle det nye hjemtagningsforbud.

- EU har sænket grænsen for det maksimale kviksølvindhold fra 0,5 til 0,3 milligram per kilo torsk efter en ny vurdering af de sundhedsskadelige effekter af kviksølv, lyder det fra Henrik Dammand Nielsen, der er kontorchef i Fødevarestyrelsen.

Ifølge Andreas Findling-Rottem har det skabt en del debat i lystfiskermiljøet.

- Det er blandt andet på nettet blevet påstået, at fiskene kun er blevet giftige, fordi man har sænket grænseværdierne. Men det passer ikke helt, for målinger fra både inderhavnen og yderhavnen viser, at indholdet af kviksølv i torskene også har overskredet de tidligere grænseværdier.

Sådan håndterer du torsken mest skånsomt:

Kviksølvforureningen stammer især fra den industri, der tidligere har været i Københavns Havn. 

Det kan ophobes i kroppen og udgør især en risiko for fostre og små børn, da kviksølv påvirker udviklingen af nerve- og hjerneceller. 

- Vi opfordrer til, at man fra politisk side arbejder på at fjerne eller i det mindste nedbringe forureningen i Københavns Havn, så fiskene i fremtiden ikke er sundhedsskadelige, lyder det fra Andreas Findling-Rottem.

Færre vil fiske i Københavns Havn

Ifølge Andreas Findling-Rottem har torskefiskeri været et slags signaturfiskeri i København.

- Det er primært torsk, man fanger i Københavns Havn. Det er i hvert fald det letteste at fange og dem, der er flest af. Torskefiskeriet har faktisk været rigtig godt de seneste år, og det er altså de færreste hovedstæder, der kan bryste sig af, at man kan stille sig op på kajkanten og fange fisk midt i byen.

Han frygter, at det nye hjemtagningsforbud vil få konsekvenser for lystfiskeriet i hovedstaden.

- Jeg er bange for, der er færre, der kommer til at fiske i Københavns Havn fremover på grund af det her – desværre. Det er selvfølgelig ærgerligt, at man ikke kan tage torskene med hjem og spise dem, men sundhed vægter højere.

Hjemtagningsforbuddet træder i kraft på fredag, men Andreas Findling-Rottem har ingen planer om at skynde sig at fange og spise en sidste torsk inden da

- Jeg har selv tidligere fanget torsk i Københavns Havn og taget dem med hjem og spist dem. Men nu er jeg jo oplyst om, at det er sundhedsskadeligt, så jeg holder mig selvfølgelig til de kommende regler.

Hvad med de andre fisk?