Farvel til småt brændbart på genbrugspladser i hovedstaden

Nu udfases fraktionen småt brændbart på genbrugspladserne i hovedstaden.

Nu skal borgere i hovedstaden til at sortere lidt mere i deres affald, før de propper det containeren. Og det bliver ikke i containeren med småt brændbart. 

Torsdag begyndte udfasningen af containere til småt brændbart på genbrugspladserne i hovedstaden, og startskuddet skete på Bispeengen Genbrugsplads mellem København og Frederiksberg samt på Borgervænget Genbrugsplads på Østerbro.

Initiativet kommer fra Københavns Kommune, og her er teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen (EL) glad for udfasningen, der sker i samarbejde med Amager Ressourcecenter (ARC). 

- Vi har i Københavns Kommune en meget ambitiøs ressource- og affaldsplan, hvor målsætningen er at tredoble genbrugsmængderne og hæve genanvendelsen af husholdningsaffald til 70 procent i 2024. Det her initiativ er et vigtigt skridt for at kunne nå vores målsætning, som jeg håber københavnerne vil tage godt imod, siger Ninna Hedeager Olsen i en pressemeddelelse.

ARC driver genbrugspladserne og nærgenbrugsstationerne i København, Frederiksberg, Hvidovre, Tårnby og Dragør.  

Her bliver småt brændbart-fraktionen nu fjernet på tre separate datoer, hvor den ene er torsdag i denne uge, og de to andre er i juni måned. 

Se hvornår småt brændbart fjernes fra din genbrugsplads

Tøj, plast og papir i forkert container

Den nye ordning blev i efteråret testet på Vermlandsgade Genbrugsplads, hvor containeren med småt brændbart blev fjernet. Her blev sorteringsborde stillet til rådighed samt ekstra genbrugsvejledere til at hjælpe, dem der ikke lige havde fået deres affald sorteret hjemmefra.

Forsøget viste, at store dele af indholdet, der var lagt i småt brændbart, var sorteret forkert. Det fortæller Linda Rebien, der er projektleder hos ARC

- Det har typisk været tekstiler, pap og papir, træ og plast, der desværre stadig har været blandet sammen og smidt i småt brændbart, siger hun til TV 2 Lorry.

- Det er alt sammen noget, der kan genbruges eller genanvendes, hvis ikke det er helt ødelagt.

Men uanset hvor meget man sorterer, kan der være en rest affald tilbage, der er i for dårlig stand eller for ødelagt til at blive brugt igen. Derfor sættes der en ny container op, med navnet ''rest eftersortering'', som skal til forbrænding. 

- Det er en container, man skal bruge, hvis man virkelig har gjort sig 100 procent umage med at sortere alt ud. Så skal den lille rest, der måtte være tilbage afleveres der, siger Linda Rebien.

I den kommende tid vil der være ekstra genbrugsvejledere på genbrugspladserne til at hjælpe de besøgende med sorteringen.

Småt brændbart i tal