Defekt renseanlæg og gammelt miljøsvineri er forklaringen på lav vandstand i Københavns indre søer

En stribe af projekter og vandløb, damme og søer med lav vandstand har ført til, at Søerne i København er skrumpet ind. En løsning er dog på vej.

Følger man andægtigt ensretningen og spadserer – eller løber – en tur rundt om Søerne i København, vil man lægge mærke til, at søerne langs kanterne tørlagt fremviser bund, hvor der burde være vand.

Hvad er der dog sket, tænker de gående københavnere måske.

Her er svaret, at en serie af projekter i andre søer og vandløb har påvirket vandets kredsløb, så tilstrømningen til Søerne er stoppet og har fået de fem blå åndehuller mellem Indre By og brokvartererne til at skrumpe ind.

For lav vandstand avler lav vandstand.

Forvirret? Jørgen Lund Madsen, der er enhedschef i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, forklarer:

- Søerne er følsomme over for nedbør, og det har været en tør sommer. I kombination med dette har vores renseanlæg ved Emdrup Sø, som leder renset vand ind til Søerne, haft et nedbrud og skulle renoveres. Det tog længere tid, hvor man ikke kunne pumpe vand ind til søerne, siger han til TV 2 Lorry.

Der er opstået en ekstra søbred, efter vandstanden er faldet til et usædvanligt niveau i Søerne.
Der er opstået en ekstra søbred, efter vandstanden er faldet til et usædvanligt niveau i Søerne.
Foto: Hans Nørgaard / TV 2 Lorry

Så mellem marts og juli blev der ikke tilført andet vand end det fra vejrguderne til Søerne, fremgår det af et forvaltningsnotat.

Da arbejdet med at renovere renseanlægget i Emdrup Sø var færdigt, var vandstanden i denne sø nu så lav, at der ikke løb vand over og videre mod de indre søer.

Dette blev kun forværret af, at Københavns Kommune i september gik i gang med et stort og omfattende oprensningsprojekt af Fæstningskanalen og Utterslev Mose, som leder vand til Emdrup Sø, som igen leder vand til Søerne.

- For at renseanlægget med pumper i Emdrup Sø kan sættes i gang og lede vand ind til de indre søer, skal vandstanden have et vist niveau for at aktivere systemet. Ved vores arbejde i Fæstningskanalen, er vi nødt til at afspærre kanalen for ikke at lede forurenet vand ud, siger enhedschef Jørgen Lund Madsen.

Årsagen til, at kommunen er i gang med at grave i den lange fætningskanal mellem Utterslev i nord og Avedøre i syd er, at vandløbet er vældig, vældig forurenet af blandt andet tungmetaller, som industrivirksomheder lystigt ledte ud i kanalen og Utterslev Mose helt op til 1970’erne.

Når der graves i kanalens bund og bred, risikerer man at hive en masse forurening op, som man på ingen måde ønsker at få ledt ud i naturområdet ved Utterslev Mose. Derfor er kanalen – og dermed den ”naturlige” vandtilførsel til det store vådområde – afspærret.

Og så er vandstanden altså blevet lav i Utterslev Mose, Emdrup Sø og til syvende og sidst Søerne i det indre København.

En løsning er dog sat i gang.

- For at få vand nok ud i kredsløbet har vi nu lagt et rør uden om hele oprensningsarbejdet, som kan lede vand fra den del af Fæstningskanalen, vi ikke arbejder på lige nu, siger Jørgen Lund Madsen.

Det betyder altså, at Utterslev Mose først skal fyldes op med vand fra den rørledning, så vand kan ledes til Emdrup Sø, som så skal fyldes op, så renseanlægget og pumperne kan blive aktiveret, så vand kan blive ledt ind til Søerne i København. Som så skal fyldes op. Et voilá, slut med søbredden på retræte.

Siden sommeren har den været gal med vandstanden i søerne. Her et foto fra starten af september.
Siden sommeren har den været gal med vandstanden i søerne. Her et foto fra starten af september.
Foto: TV 2 Lorry - Stine Sylvestersen

Men:

- Problemet er, at det tager noget tid først at få fyldt Utterslev Mose op og derefter Emdrup Sø. Så der går nok en måned, inden Søerne er ved at være fyldt op igen, forklarer enhedschefen.

Han understreger, at hverken dyrelivet eller de indre søers helbred har lidt overlast.

- Det er primært æstetiske og visuelle forhold. Altså folk synes, det ser lidt underligt ud med lav vandstand, siger Jørgen Lund Madsen.

Allerede om en uges tid vil brugere af Søerne i København kunne se vandstanden stige dag for dag, lyder vurderingen.

Mest læst i dag

Se flere

Mest læst i dag

Se flere

Natur

Stejlepladsen havn

playUnikt fiskerimiljø bevares 20 år endnu - men forening frygter fortsat fremtiden

Musvåge

Rovfugle dræbt af ulovlig gift: "Det er noget svineri"

Lystfisker

”Træk en gammel sweater på…” - her finder du alle fiskestederne

Untitled collage

Store planer for lang å – betonen skal fjernes, og vandet skal flyde frit

København

Forsiden lige nu

Se flere

På forsiden nu

Se flere