Buskryddere sat ind i kampen mod park-pushere

Kommune og politi samarbejder for at give hash-handlere sværere vilkår

Nørrebroparken i København er et populært sted blandt pushere, der afsætter hash i stor stil til folk, der ikke vil tage turen ud til Christiania.

Men ikke bare er hashhandlen ulovlig - den skaber også utryghed blandt andre brugere af parken.

Derfor samarbejder Københavns Kommune og Københavns Politi nu om et projekt, der skal gøre livet mere besværligt for pusherne i parken. Og det gøres ved at fjerne en del af beplantningen, mener politiet.

TV 2 Lorry har tidligere fortalt om hashhandel, der skaber problemer og utryghed i området, og beskæring af buske langs stierne skal altså gøre livet sværere for pusherne.

- Vi har anmodet Københavns Kommune om at beskære buskene i et mindre område syd for boldbanen. Det gør vi, fordi vi i en periode har oplevet, at den utryghedsskabende hashhandel er foregået i ly af buskene. Vores oplevelse er, at pusherne ikke kan gemme sig på samme måde som før, siger centerchef for borgertryghed i Københavns Politi, Tommy Laursen til TV 2 Lorry.

Cykler generer politiet

Men det er ikke kun politiet, der forsøger at gøre pushernes illegale arbejde sværere. Pusherne har også tricks, der skal gøre det sværere for politiet at arbejde.

Senest kunne vi fortælle om væltede cykler på stierne, som betyder, at politiet har sværere ved at køre ind i området med patruljevogne.

Københavns Kommune oplyser samstemmende med politiet til TV 2 Lorry, at dele af beskæringen er udført, fordi netop Københavns Politi særligt har efterlyst bedre oversigtsforhold i et område lige syd for boldbanerne i parken. Her har man skåret hver andet busk ned til 30 centimeters højde.

Det er af sikkerhedsmæssige årsager et eksternt firma - og ikke Københavns Kommunes egne medarbejdere - der har stået for beskæringsarbejdet.

Entreprenørerne har beskåret buskene i området markant.
Entreprenørerne har beskåret buskene i området markant.
Foto: Mathilde Fischer Thomsen