Sluseholmen spærret for biler indtil efteråret 2020

Vejen Sluseholmen spærres mellem Kenney Drews Vej og Ved Stigbordene fra 1. juni 2019. Dette skyldes et forestående arbejde med etablering af tre nye broer.

Fra den 1. juni 2019 skal beboere i Sluseholmen i København, som foretrækker bilen, til at finde alternative veje. 

Årsagen er et etableringsarbejdet af tre nye broer på Sluseholmen, hvilket kræver et omfattende anlægsarbejde og deraf trafikale omlægninger. 

Fra juni og frem til efteråret 2020 vil vejen Sluseholmen derfor blive spærret for gennemkørende trafik. Det er vejen, som går fra Sjællandsbroen til Teglholmen. 

Beboere vil dog fortsat kunne køre til og fra deres bolig ad midlertidige ruter, som i takt med byggeriet vil blive omlagt med tydelig skiltning. 

Der vil hele gennem hele arbejdet være gang- og cykelsti langs med vejen Sluseholmen. 

 
 
Foto: www.sluseholmensbroer.dk

Kompliceret arbejde

De tre kommende broer i Sluseholmen er skrevet ind i lokalplanen, og bliver en del af områdets fremtidige identitet. 

Selve arbejdet vil blive kompliceret, da entrepreneuren skal tage hensyn til ombygningen af et komplekst ledningsnet, der løber langs vejen og dermed i broerne. 

Det drejer sig om alt fra vand og kloak til el og data. Forsyningerne til området vil ikke blive lukket, imens arbejdet bliver udført. 

De tre broer får alle 1,60 m. i gennemsejlingshøjde, og der kommer tilpas stor vandgennemstrømning ved broerne til at sikre vandkvaliteten i kanalerne.

Læs mere om de tre kommende broer og hele arbejdet i Sluseholmen her. 

Sådan vil de kommede broer i Sluseholmen komme til at se ud.
Sådan vil de kommede broer i Sluseholmen komme til at se ud.
Foto: www.sluseholmensbroer.dk

Mest læst i dag

Se flere

Mest læst i dag

Se flere

Trafik

Ny Ellebjerg. Olivas Borehoved 06. Foto Metroselskabet

Boremaskiner krydser byen - denne gang over jorden

elbusser københavn frederiksberg

14 buslinjer omlægges til el i 2022 – heriblandt to travle ruter i København

Sne veje

Flere trafikuheld i aftes - pas på isglatte veje her til morgen

øresund helsingør helsingborg

Skåne vil bygge fire tunneler mellem Helsingør og Helsingborg

København

Forsiden lige nu

Se flere

På forsiden nu

Se flere