Ny naturpark på vej i København

Planerne om en ny, stor naturpark fortsætter. Det grønne område laves blandt andet med jord fra metroens nye tunneller.

Slaget om Amager Fælled er muligvis overstået med årets budgetforhandlinger på Københavns Rådhus. 

Her besluttede man at bygge 2.000 boliger på det såkaldte campingareal. 

Men røgen hænger stadig i luften - sådan i overført betydning. 

quote Jeg synes faktisk, vi er ved at gøre København grønnere, selvom mange har den modsatte følelse

Jonas Bjørn Jensen, Soc.Dem

Bevægelsen 'Amager Fælleds Venner' har således informeret TV 2 Lorry om, at kampen for en fuldstændig fredning af naturområdet fortsætter, selvom den omdiskuterede del af området - kaldet 'Strandengen' - gik fri.  

Alt imens diskussionen kører, så er et helt andet område dog gået under radaren. 

Man har nemlig i stedet besluttet på Københavns Rådhus, at man vil forsøge at etablere en større naturpark på Nordhavn. 

Både plads til vild natur og fodbold

I alt har Københavns Kommune lagt op til, at naturparken skal fylde 28 hektar, hvilket svarer til mere end det dobbelte areal, som skal bebygges på Amager Fælled

Det fremgår af et budgetnotat fra 30. august. 

Hvis planerne skal blive til virkelighed, skal By & Havn dog vederlagsfrit aflevere 14 hektar land til kommunen. 

En anden forudsætning er, at Transportministeriet godkender, at man udvider de grønne områder, som man allerede har planer om at sikre nær den nye bydel på Nordhavn. 

"Størrelsen, placeringen og det kuperede terræn giver en unik mulighed for at tænke i en anden programmering af parken, end det ses i andre parker i Københavns Kommune", skriver man. 

Området kan blandt andet bestå af "vild natur, biodiversitet, stier, grønne opholdsrum og fritidsfaciliteter heriblandt fx naturgræsfodboldbaner og en festivalplads".

Soc.Dem: København bliver grønnere

En park på 14 hektar vurderes at koste omkring 200 millioner kroner, hvorfor projektet kan blive langt dyrere alt efter udformningen af det færdige projekt. 

I første omgang har man dog kun afsat 2,5 millioner kroner til en forundersøgelse.

Forvaltningen foreslår i budgetnotatet, at man inddrager københavnerne grundigt i projektet - for eksempel i form af en konkurrence. 

Og det er nok ikke helt tilfældigt:

- Jeg tror, at mange københavnere har den opfattelse, at byen langsomt bidder de grønne områder væk. Det har vi set med diskussionen omkring Amager Fælled. Men her beslutter vi altså at afsætte 28 hektar land til natur, ligesom vi også etablerede Amager Strandpark. Jeg synes faktisk, vi er ved at gøre København grønnere, selvom mange har den modsatte følelse, siger socialdemokraternes politiske ordfører, Jonas Bjørn Jensen, til TV 2 Lorry. 

Den nye naturpark skal ligge på spidsen af Nordhavn. Området laves blandt andet med jord fra metroens nye tunneller.
Den nye naturpark skal ligge på spidsen af Nordhavn. Området laves blandt andet med jord fra metroens nye tunneller.
Foto: Københavns Kommune

Naturpark giver attraktive almene boliger

Den politiske ordfører mener ikke, at det bliver et problem at indgå aftaler med både By & Havn og Transportministeriet.

Projektet er altså ganske realistisk, understreger han. 

- Der er to gode ting ved de her planer. Vi får et rekreativt område, og vi får en skybrudssikring. Så det har både en herlighedsværdi og en praktisk funktion, siger Jonas Bjørn Jensen. 

- Det er sådan, at på Nordhavn er der flere almene boliger, des længere ud vi kommer. Derfor er det vigtigt, at vi får nogle grønne arealer her. Det skal ikke være sådan, at mens de dyre ejerboliger ligger centralt, så foregår der ikke noget ude ved de almene boliger. På den her måde sikrer vi, at de almene boliger bliver attraktive med vand, naturpark og metro i baghaven, siger han. 

På nuværende tidspunkt er man ved at opfylde området med jord fra metroens nye tunneller. Noget af det nye land skal udgøre en containerterminal, således at der kan bygges boliger, hvor skibene læsser lasten af i dag.