Nu skal byens bredeste cykelsti etableres

Arbejdet med at etablere Københavns bredeste cykelsti går for alvor i gang nu. Og det spærrer for biltrafikken om natten i flere måneder af gangen.

Mandag begynder arbejdet med at etablere Københavns bredeste cykelsti for alvor.

Den dobbeltrettede cykelsti skal gå langs med Dybbølsbro - og den bliver ti meter bred.

Til sammenligning er cykelstien på Dronning Louises Bro på Nørrebro fire meter bred.

Siden efteråret har Københavns Kommune arbejdet på at udvide Dybbølsbro, så der kunne blive plads cykelstien - og nu er man kommet til den del af processen, hvor cykelstien og udvidelsen af det eksisterende fortov skal laves.

De 22.000 cyklister, der dagligt krydser Dybbølsbro, skal i fremtiden cykle i mellemrummet mellem bil- og cykel/gangbroen i dag, hvor cykelstien vil blive anlagt.

Her ses det, hvor den 10 meter brede cykelsti skal ligge.
Her ses det, hvor den 10 meter brede cykelsti skal ligge.
Foto: Københavns Kommune

Fortovet bliver udvidet fra to til fem meter, mens vejbanen for bilister forbliver det samme.

Derudover anlægges der 200 nye cykelparkeringspladser ved nedgangen til togstationen.

9.000 bilister må finde ny vej om natten

I uge 8 begynder man at montere de nye broelementer på broen, der skal udfylde mellemrummet mellem bilbroen og cykel/gangbroen, hvor den nye 10 meter brede, dobbeltrettede cykelsti skal etableres.

De vil blive løftet på plads i aften- og nattetimerne, så arbejdet generer mindst muligt.

Derfor vil broen være lukket for biltrafik mellem 18.00 og 06.00 fra den 18. februar til den 5. maj, hvor der igen åbnes i retning mod Vesterbro. De dage, hvor der ikke arbejdes, vil man dog åbne op for biltrafikken.

9.000 bilister krydser dagligt Dybbølsbro.

Cyklister og fodgængere kan i hele perioden krydse broen i begge retninger på alle tidspunkter af døgnet, og der er også adgang til Dybbølsbro Station i perioden.

Hele anlægsarbejdet udføres fra september 2018 til udgangen af 2019.