4.000 kr. for lejlighed på 108 kvm: Lars Erik fik husleje halveret

Huslejenævnet har afgjort, at en tidligere andelshaver i en konkursramt andelsforening kan få halveret sin leje.

Lars Erik Sebbelov, der er tidligere andelshaver i den konkursramte andelsforening, A/B Klostergaarden, kan se frem til at leve en del billigere.

Huslejenævnet har nemlig besluttet, at udlejeren skal nedsætte lejen på hans 108 kvadratmeter store lejlighed på Østerbro fra 7.500 til 4.153,12 kroner, skriver Berlingske Business.

quote Den leje, vi forlanger, er jo ikke specielt høj og tager udgangspunkt i det beløb, andelshaverne valgte som månedsydelse, da de købte ejendommen. Det er faktisk billigt, for ejendommen ligger fantastisk godt.

Lars Thylander, aktionær og bestyrelsesformand i TG Partners V

Huslejenævnets kendelse kan få betydning for mange andelshavere, der ønsker at blive lejere igen i deres tidligere andelsbolig efter en konkurs.

A/B Klostergaarden gik som den første andelsboligforening konkurs i 2011, og ejes i dag af TG Partnes V, som er etableret af Thylander Gruppen.

Thylander Gruppen forventede, at lejeniveauet forblev det samme som den boligydelse, som andelshaverne sagde ja til, da de købte boligen inden konkursen i 2011. Men det har Huslejenævnets afgørelse ændret på. Thylander Gruppen er ikke enig i afgørelsen: 

- Det er ikke rimeligt, at andelshavere kan spekulere i at gå konkurs og næsten få halveret den månedlige ydelse fra ca. 7.500 til godt 4.000 kroner for en lejlighed på 108 kvm i en skøn ejendom på Østerbro, siger Lars Thylander aktionær og bestyrelsesformand i TG Partners V til Berlingske Business. 

- Den leje, vi forlanger, er jo ikke specielt høj og tager udgangspunkt i det beløb, andelshaverne valgte som månedsydelse, da de købte ejendommen. Det er faktisk billigt, for ejendommen ligger fantastisk godt, siger han.

Hvornår er man lejer efter en konkurs?

Thylandergruppen planlægger at anke Huslejenævnets kendelse: 

- Vi anker kendelsen til Ankenævnet for Københavnske Huslejenævn og vil gå videre til domstolene, hvis vi ikke får medhold i Ankenævnet,  siger Lars Thylander til Berlingske Business.

- Ankenævnet skal tage stilling til, om man som lejer kan beslutte sig til for at blive andelshaver, skrive under på et tillæg til en lejekontrakt om, at man gerne vil betale så og så meget i husleje og på det grundlag låne en masse penge i banken og så bagefter ombestemme sig og gå tilbage til at betale en lav omkostningsbestemt leje, siger han.

 Til september afgører Højesteretten, hvornår tidligere andelshavere i konkursramte andelsboligforeninger overgår fra at være andelshaver til lejer.

Lars Erik Sebbelov mener, at man får lejerstatus allerede på konkurstidspunktet, mens man hidtil først har fået lejerstatus, når ejendommen blev solgt.

Lars Erik Sebbelovs advokat, Kasper Westberg, vurderer, at hvis sagen vindes, kan tidligere andelshavere se frem til at få mellem otte til ti millioner kroner tilbage i husleje, som andelshaverne har betalt for meget i leje siden 2011.