Presset kommune vedtager sparebudget, der skal rette op på økonomien

Tre partier og en løsgænger er blevet enige om en budgetaftale for Hørsholm Kommune, hvor dele af velfærdsområdet får penge på bekostning af administration og anlægsprojekter.

Når det kommer til kommunale budgetter, må man som oftest tage det sure med det søde.

I Hørsholm Kommune har et flertal i kommunalbestyrelsen indgået et budgetforlig, der tilfører penge det ene sted, men også medfører store besparelser et andet.

Det viser budgetaftalen, indgået mellem Konservative Folkeparti, Socialdemokratierne, Radikale Venstre samt løsgængeren Thorkild Gruelund, som Hørsholm Kommune har lagt ud på sin hjemmeside.

Kommunens økonomi har de seneste år været hårdt presset. Ved sidste års budget blev der vedtaget massive besparelser, mens kommunen i januar 2019 iværksatte en genopretningsplan for at få økonomien på ret kurs.

Med denne budgetaftale mener borgmester Morten Slotved (K), at økonomien atter er i vatter.

- Med denne ambitiøse budgetaftale i hånden har vi nu sikret balance i Hørsholm Kommunes økonomi i 2020 og årene frem, udtaler han i en pressemeddelelse.

Store besparelser på især anlæg og administration

Alt i alt skal kommunen spare mellem 35 og 45 millioner kroner årligt.

En stor del af de penge finder forligspartierne ved at droppe en masse planlagte anlægsprojekter og vedligehold, eksempelvis udgår forbedring af cykelstier, oprensning af søer, vedligehold af badebroer og byfornyelse omkring Usserød Kongevej.

Også i administrationen skal der spares penge på de kommende budgetter. Det kommer ledelsen på kommunens fire skoler især til at kunne mærke. Her skal der afskediges ledere, hvilket vil spare kommunen lidt over to millioner kroner årligt, mens der også spares 1,2 millioner kroner årligt på at reducere brugen af mentorer på arbejdsmarkedsområdet.

- Politisk har vi valgt at lægge vægt på at give et løft til især børneområdet, som kan mærkes. Desværre betyder det så, at der i stedet skal spares i administrationen, udtaler borgmester Morten Slotved (K).

Takster stiger og åbningstiderne falder

Kommunens sparekniv rammer også velfærdsområdet. Fremover skal beboere på plejecentre eksempelvis betale 130 kroner om måneden af egen lomme for at få vasket sengelinned, håndklæder og dyner. Det sparer kommunen 655.000 kroner på om året.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Hørsholms borgmester Morten Slotved (K).
Hørsholms borgmester Morten Slotved (K).
Foto: Thomas Lekfeldt - Ritzau & Scanpix

Samtidig har kommunen igangsat en handleplan på social- og seniorområdet med effektiviseringer og serivceforringelser, der skal give kommunen en årlig besparelse på 2,4 millioner kroner.

På børne- og skoleområdet øges forældrebetaling på daginstitutioner til 25 procent, som er det maksimalt mulige, mens åbningstiden i dagtilbud reduceres med en time per uge per dagtilbud.

Flere penge til et voksende velfærdsområde samt skolebyggeri

Til gengæld har kommunen med besparelserne været i stand til at øremærke penge til børneområdet og det specialiserede voksen- og ældreområde.

- Vi har sat penge af til at finansiere de udsatte områder, og vi har givet et nødvendigt boost til velfærden, siger Morten Slotved.

På børne- og skoleområdet afsættes der 55 millioner til en ny daginstitution, mens der øremærkes 7 og 9,5 millioner kroner til de stigende udgiftsbehov til henholdsvis specialundervisning og udsatte børn.

Vuggestuerne får også en økonomisk luns i form af 2 millioner kroner ekstra årligt.

Stigende udgifter på det specialiserede voksenområde har været en af årsagerne til kommunens økonomiske morads. Det hul dækkes i budgetforliget med en tilførsel til området på 18,8 millioner kroner.

Læs hele budgetforliget på Hørsholm Kommunes hjemmeside eller på linket her.