Vildt genbrug: Hel skole rives ned og genbruges som børnehus

En hel skole bliver revet ned og genopført som en ny bygning i Gladsaxe.

Nedrivningen af skolen er i fuld gang - og byggematerialerne skal bruges igen. Foto: Gladsaxe Kommune

Genbrug når op i helt nye dimensioner i Gladsaxe Kommune, hvor den gamle Gladsaxe Skole nu er ved at blive revet ned.

For i stedet for at køre byggematerialerne væk bliver de lagt til side, og planen er, at de skal genbruges, når der efter nedrivningen opføres et børnehus på stedet.

Vi er utrolig stolte af at få verdens første cirkulære børnehus.

Trine Græse, borgmester i Gladsaxe, Socialdemokratiet

Cirkulært byggeri hedder den slags projekter. Og det er første gang, der skal bygges et børnehus på den måde.

- Vi er utrolig stolte af at få verdens første cirkulære børnehus. Det bliver også Gladsaxes tredje svanemærkede børnehus og sætter endnu engang Gladsaxe på klima-verdenskortet, siger Gladsaxes borgmester Trine Græse (S).

Her ses det kommende børnehus fra fra legepladsen. Mange af legeredskaberne vil være genbrug fra børnehuset Ved Fortet i Søborg Foto: Gladsaxe Kommune

Det halve energiforbrug

Men tankerne om genbrug og bæredygtighed stopper ikke der. For nybyggeriet bliver svanemærket - og dermed har der været fokus på bæredygtighed, miljø og godt indeklima i hele processen.

Samtidig får det nye hus et energiforbrug, der bliver det halve af, hvad tilsvarende børnehuse har.

- Vi ved fra vores andre svanemærkede børnehuse, at børn trives rigtig godt i svanemærkede rammer. Og med den indretning og arkitektur, der er lagt op til, er jeg sikker på, at børnene får et hus, de bliver rigtig glade for, siger Trine Græse. 

Læs også Det er ikke meget dyrere at bygge bæredygtigt, viser erfaringer fra nybyggerier

Gladsaxe Kommune oplyser i en pressemeddelelse, at indretningen af huset har fokus på, at børnene både kan være i mindre grupper og være en del af fællesskabet på tværs af grupperne.

Huset opdeles i forskellige zoner med forskellige stemninger, så børnene kan få mange forskellige oplevelser og udfoldelsesmuligheder i løbet af dagen i institutionen.

Selve ankomstrummet er et stort flot ’orangeri’ af glas, som binder husene sammen, og hvor der vil være grønt året rundt. 

Ankomstrummet er et uopvarmet orangeri - en glasoverdækket klimazone, hvor genbrugte teglsten, den synlige trækonstruktion fra den gamle skole samt det originale skole-ur byder velkommen i et spændende ude/inde-rum. Foto: Gladsaxe Kommune

Også børnenes mad bliver økologisk, og børnene vil lære om madspild og selv dyrke krydderurter og grønsager i børnehusets have. 

Madspild og økologi

Nedrivningen af den gamle skole begyndte lige før sommerferien. Og alle de materialer, der skal genanvendes for at få bygget børnehuset, bliver renset og derefter lagt i depot på grunden, indtil nybyggeriet starter.

Det sker efter planen til foråret, og går alt derefter som planlagt kan børnehuset tages i brug i løbet af april 2022.

Læs også Ny strategi i Gladsaxe tager udgangspunkt i verdensmålene

Gladsaxe er den første kommune i Norden, der har indarbejdet FNs verdensmål for bæredygtig udvikling i sin kommunestrategi.

Gladsaxe har blandt andet to gange fået et klimatilpasningsanlæg fremhævet blandt verdens 100 mest visionære projekter. Gladsaxe Skovbørnehave løb med prisen som Danmarks bedste Dagtilbud i 2019 og nu er Gladsaxe så i gang med at bygge verdens første cirkulære børnehus.  

FNs Verdensmål

(De mål, der er fremhævet i fed, indgår i den såkaldte Gladsaxe-strategi)

1: Afskaf fattigdom
Afskaf fattigdom i alle dens former overalt.

2. Stop Sult
Stop sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug.

3. Sundhed og trivsel
Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

4. Kvalitetsuddannelse
Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.

5. Ligestilling mellem kønnene
Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder. 

6. Rent vand og sanitet
Sikre at alle har adgang til vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt.

7. Bæredygtig energi
Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle. 

9. Industri, innovation og infrastruktur
Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation. 

10. Mindre ulighed 
Reducer ulighed i og mellem lande
​​​​​​
11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
Gør byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

12. Ansvarligt forbrug og produktion
Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer

13. Klimaindsats
Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

14. Livet i havet
Bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer
​​​​​​
​​​​​​15. Livet på land
Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer. 

17. Partnerskab for handling
Styrk det globale partnerskab for bæredygtig udviklig og øg midlerne til at nå målene.

 

Se mere

Det cirkulære byggeri giver ifølge Gladsaxe Kommue god mening.

Kommunen oplyser, at i Europa står byggeriet for 40 procent af det samlede energiforbrug, for 40 procent af det samlede materialeforbrug og for mellem 25 og 30 procent af miljøskaderne.Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik