Ny strategi i Gladsaxe tager udgangspunkt i verdensmålene

FN's verdensmål for bæredygtighed er blevet vedtaget som en officiel kommunestrategi i Gladsaxe. Især syv af verdensmålene har inspireret til strategien.

Som den første kommune i landet har Gladsaxe Kommune indarbejdet FNs verdensmål som en direkte del af sin kommunestrategi - nu har kommune også åbnet et væksthus, der lever op til målene. 

quote Hvis vi vil have bæredygtighed på lang sigt, så kræver det handlinger og politisk lederskab både lokalt og globalt. Og erfaringerne viser allerede, at mens verdens ledere har svært ved at blive enige, så myldrer det frem med gode initiativer nede fra.

Trine Græse, Borgmester, Gladsaxe, Soc.dem.

- Hvis vi vil have bæredygtighed på lang sigt, så kræver det handlinger og politisk lederskab både lokalt og globalt. Og erfaringerne viser allerede, at mens verdens ledere har svært ved at blive enige, så myldrer det frem med gode initiativer nede fra, siger Gladsaxes borgmester, Trine Græse (Soc.dem.).

Strategien er blevet vedtaget i Byrådet og har fået navnet Gladsaxestrategien. Den er bygget op omkring seks strategiske målsætninger, som alle tager udgangspunkt i mindst et eller flere af kommunens udvalgte verdensmål.

Et af stederne, hvor kommunen allerede har udmærket sig med klimavenlige løsninger, er i børnehuset Elverdammen. Her har man blandt andet et krav til, at det meste af maden skal være økologisk samt solceller til indsamling af energi og et institutionstag, der opsamler regnvand.

Stedet er en såkaldt svanemærket dagsinstitution, som er det første visuelle bevis for fremtiden, hvor alle nye daginstitutioner skal bygges efter de samme miljømæssige krav.  

De seks strategiske målsætninger i Gladsaxe:

- I kommunerne har vi en helt særlig rolle og mulighed. For det er os, der er tæt på borgerne og i dialog med virksomhederne. Derfor er det os, der for alvor kan gøre en forskel. Med Gladsaxestrategien giver vi vores bud på, hvordan Gladsaxe Kommune kan bidrage til en bæredygtig udvikling globalt, ved at handle lokalt, siger Gladsaxes borgmester Trine Græse.

quote Det er os, der er tæt på borgerne og i dialog med virksomhederne. Derfor er det os, der for alvor kan gøre en forskel.

Trine Græse, Borgmester, Gladsaxe, Soc.dem.

I alt 17 verdensmål

FN's verdensmål udgør 17 konkrete punkter, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

Verdensmålene blev vedtaget i september 2015 og trådte i kraft i starten af 2016. De skal frem til 2030 sætte os kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og  planeten, vi bor på. Du kan læse mere om dem på hjemmesiden her. 

Af de i alt 17 verdensmål har Gladsaxe Kommune valgt at fokusere på især 7 verdensmål, som Gladsaxestrategien skal rette sig efter. De syv verdensmål er markeret med fed skrift på den nedenstående liste over alle de 17 verdensmål.

FN's Verdensmål: