Ny strategi i Gladsaxe tager udgangspunkt i verdensmålene

FN's verdensmål for bæredygtighed er blevet vedtaget som en officiel kommunestrategi i Gladsaxe. Især syv af verdensmålene har inspireret til strategien.

Institutionen Elverdammen i Gladsaxe er en såkaldt Svanemærket institution. I fremtiden skal alle nye daginstitutioner bygges efter de samme miljømæssige krav i kommunens nye strategi, som tager udgangspunkt i FN's verdensmål. Foto: Kenneth Ettrup Hansen / TV 2 Lorry

Som den første kommune i landet har Gladsaxe Kommune indarbejdet FNs verdensmål som en direkte del af sin kommunestrategi - nu har kommune også åbnet et væksthus, der lever op til målene. 

Hvis vi vil have bæredygtighed på lang sigt, så kræver det handlinger og politisk lederskab både lokalt og globalt. Og erfaringerne viser allerede, at mens verdens ledere har svært ved at blive enige, så myldrer det frem med gode initiativer nede fra.

Trine Græse, Borgmester, Gladsaxe, Soc.dem.

- Hvis vi vil have bæredygtighed på lang sigt, så kræver det handlinger og politisk lederskab både lokalt og globalt. Og erfaringerne viser allerede, at mens verdens ledere har svært ved at blive enige, så myldrer det frem med gode initiativer nede fra, siger Gladsaxes borgmester, Trine Græse (Soc.dem.).

Strategien er blevet vedtaget i Byrådet og har fået navnet Gladsaxestrategien. Den er bygget op omkring seks strategiske målsætninger, som alle tager udgangspunkt i mindst et eller flere af kommunens udvalgte verdensmål.

Et af stederne, hvor kommunen allerede har udmærket sig med klimavenlige løsninger, er i børnehuset Elverdammen. Her har man blandt andet et krav til, at det meste af maden skal være økologisk samt solceller til indsamling af energi og et institutionstag, der opsamler regnvand.

Stedet er en såkaldt svanemærket dagsinstitution, som er det første visuelle bevis for fremtiden, hvor alle nye daginstitutioner skal bygges efter de samme miljømæssige krav.  

De seks strategiske målsætninger i Gladsaxe:

- Børn og unge former fremtiden.
- Attraktiv erhvervsby med jobvæks.
- Lige muligheder for at lykkes.
- Grøn og levende by.
- Sundhed og trivsel hele livet.
- Klimavenlig by.

- I kommunerne har vi en helt særlig rolle og mulighed. For det er os, der er tæt på borgerne og i dialog med virksomhederne. Derfor er det os, der for alvor kan gøre en forskel. Med Gladsaxestrategien giver vi vores bud på, hvordan Gladsaxe Kommune kan bidrage til en bæredygtig udvikling globalt, ved at handle lokalt, siger Gladsaxes borgmester Trine Græse.

Det er os, der er tæt på borgerne og i dialog med virksomhederne. Derfor er det os, der for alvor kan gøre en forskel.

Trine Græse, Borgmester, Gladsaxe, Soc.dem.

I alt 17 verdensmål

FN's verdensmål udgør 17 konkrete punkter, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

Verdensmålene blev vedtaget i september 2015 og trådte i kraft i starten af 2016. De skal frem til 2030 sætte os kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og  planeten, vi bor på. Du kan læse mere om dem på hjemmesiden her. 

Af de i alt 17 verdensmål har Gladsaxe Kommune valgt at fokusere på især 7 verdensmål, som Gladsaxestrategien skal rette sig efter. De syv verdensmål er markeret med fed skrift på den nedenstående liste over alle de 17 verdensmål.

FN's Verdensmål:

1: Afskaf fattigdom
Afskaf fattigdom i alle dens former overalt.

2. Stop Sult
Stop sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug.

3. Sundhed og trivsel
Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

4. Kvalitetsuddannelse
Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.

5. Ligestilling mellem kønnene
Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder. 

6. Rent vand og sanitet
Sikre at alle har adgang til vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt.

7. Bæredygtig energi
Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle. 

9. Industri, innovation og infrastruktur
Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation. 

10. Mindre ulighed 
Reducer ulighed i og mellem lande
​​​​​​
11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
Gør byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

12. Ansvarligt forbrug og produktion
Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer

13. Klimaindsats
Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

14. Livet i havet
Bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer
​​​​​​
​​​​​​15. Livet på land
Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer. 

17. Partnerskab for handling
Styrk det globale partnerskab for bæredygtig udviklig og øg midlerne til at nå målene.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik