Partier kræver brev i fredningssag tilbagekaldt: "Retssikkerheden er på spil"

En langvarig strid om offentlighedens adgang til et naturskønt område er onsdag aften på dagsordenen til et byrådsmøde i Furesø. Fredningsnævnet, der snart træffer en afgørelse i sagen, har fået et brev fra forvaltningen, som flere partier i byrådet kræver tilbagekaldt.

Der var engang, hvor alle og enhver kunne gå en tur gennem parken på Farumgård i Furesø Kommune.

I midten af 2017 blev portene til herregården dog smækket i, og siden da har der været lukket for offentligheden.

- Min gartner blev overfaldet af en cyklist. Det var kulminiationen på en række konfrontationer med publikum, hvor vi blev lovet øretæver, og det var årsagen til, at jeg lukkede for den offentlige adgang, fortæller Kresten Bergsøe, der ejer Farumgård.

Siden da har Kresten Bergsøe ligget i krig med Furesø Kommune, der med henvisning til fredningen af området, ønsker den offentlige adgang genindført. 

Ifølge flere partier i byrådet er sagen dog nu gået for vidt. Onsdag aften skal den tages op på et byrådsmøde

- Det her er helt tydeligt en sag, hvor den lille mand - godt nok på en stor gård - er oppe imod et kæmpe system, der putter alle deres ressourcer ind i sagen for at tvinge deres vilje igennem. Det synes jeg ikke er i orden, lyder det fra Gustav Juul (V), der er medlem af byrådet. 

Partier kræver brev trukket tilbage

Som TV 2 Lorry tidligere har fortalt, så mener Furesø Kommune, der er tilsynsmyndighed i fredningssager, at Kresten Bergsøe har overtrådt fredningsbestemmelserne for Farumgård ved at lukke portene til parken omkring herregården.

Kresten Bergsøe selv mener derimod, at han var i sin gode ret til at gøre det, fordi den offentlige adgang blev misbrugt.

Kresten Bergsøe ligger i krig med Furesø Kommune over Farumgård.
Kresten Bergsøe ligger i krig med Furesø Kommune over Farumgård.
Foto: TV 2 Lorry

Striden førte i første omgang til en politianmeldelse og en straffesag mod Kresten Bergsøe - hvor han i 2018 blev frikendt ved retten i Lyngby.

Sagen sluttede dog ikke der. Furesø Kommune ønsker nu at få ændret selve fredningen af Farumgård, så det alligevel bliver muligt for alle at gå en tur på området.

En afgørelse er lige på trapperne, og i den forbindelse har forvaltningen i Furesø sendt et brev til Fredningsnævnet, der skal tage stilling til sagen. 

Det brev kræver partierne Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance trukket tilbage. Tilsammen har de tre partier seks ud af 21 medlemmer i byrådet. 

"Retssikkerheden er på spil"

Årsagen er blandt andet, at et flertal i byrådet tidligere har besluttet at arbejde for et alternativt stiforløb gennem Farumgård, "der i videst muligt omfang tilgodeser ejerens ønske om, at kunne værne om privatlivets fred", mens der i forvaltningens brev til Fredningsnævnet står, at "de af kommunen medsendte alternative stiforløb alene tjener som inspiration, såfremt Fredningsnævnet skulle beslutte sig for et andet stiforløb end det gældende." 

- Tag ikke fejl af, at jeg også ønsker en løsning på sagen om parken og stien på Farumgård - men det her brev strider direkte imod en tidligere byrådsbeslutning, og så er det fuld af faktuelle fejl, lyder det fra Venstres Gustav Juul.

Indtil Reformationen i 1536 hørte Farumgaard under Roskilde bispestol. Den nuværende hovedbygning er opført i 1705.
Indtil Reformationen i 1536 hørte Farumgaard under Roskilde bispestol. Den nuværende hovedbygning er opført i 1705.
Foto: TV 2 Lorry

Gustav Juul kritiserer også, at der i brevet til Fredningsnævnet står, at "Furesø Kommune er uforstående overfor Lyngby Rets dom, som ikke tager højde for, at muligheden for at tilbagetrække færdselsadgangen er bortfaldet." 

- Det holder fast i at anklage Kresten Bergsøe for at overtræde fredningen. Det er på trods af, at han er pure frifundet i byretten, lyder det fra Gustav Juul. 

Han mener, at som sagen har udviklet sig, så er der nu mere på spil end blot spørgsmålet om offentlig adgang til Farumgård.

- Jeg synes, retssikkerheden er på spil, og så synes jeg, at der er det på spil, at vi som kommune - som stort apparat - ikke behandler vores borgere ordentligt, lyder det fra Gustav Juul. 

Borgmester vil ikke trække brev tilbage

Ole Bondo Christensen (S) er borgmester i Furesø Kommune, og han mener ikke, at forvaltningens brev til Fredningsnævnet skal trækkes tilbage. 

- Det er vi ikke enige i. Et stort flertal i byrådet mener noget andet end de tre partier. Vi mener, at brevet er retvisende, lyder det fra borgmesteren.

Ole Bondo Christensen (S) er borgmester i Furesø. Her står han foran den lukkede port til parken på Farumgård.
Ole Bondo Christensen (S) er borgmester i Furesø. Her står han foran den lukkede port til parken på Farumgård.

Ole Bondo Christensen mener dermed heller ikke, at brevet står i misforhold til den beslutning, man i byrådet har truffet, om at arbejde for et alternativt stiforløb gennem området på Farumgård, der giver færre gener for ejeren.

- Vi har fremlagt alternative stiforløb i selve fredningsforslaget, og vi har demonstreret dem på et borgermøde. De har også været vist frem ved selve besigtigelsen af området, og desuden står der i brevet, at der både skal tages hensyn til fredningens formål og til ejers ønske om at værne om privatlivets fred, lyder det fra Ole Bondo Christensen. 

I forhold til brevets formulering om, at Furesø Kommune er uforstående overfor Lyngby Rets dom efter kommunens politianmeldelse af Kresten Bergsøe, sender borgmesteren bolden videre. 

- Det var politi og anklagemyndighed, der rejste sagen, og det var dem, der ankede den til Landsretten. Landsretten meldte så ud, at det ikke var en sag, der egnede sig til afgørelse i det strafferetslige system. Da vi er tilsynsmyndighed i fredningssager, så er vi nødt til at tage sagen op og få den afklaret på anden vis. Efter vores opfattelse er det den rigtige vej at gå, når vi så beder Fredningsnævnet om at afgøre sagen, afslutter Ole Bondo Christensen. 

Der forventes en afgørelse i Fredningsnævnet indenfor få uger.

Mest læst i dag

Se flere

Mest læst i dag

Se flere

Politik

tomas breddam

Kaffetørstig borgmester inviterer borgerne til møde

Soegegroefter-gennem-landskabet_700x450

Særlige arkæologiske fund giver kommune ekstraregning på flere millioner kroner

Københavns Rådhus

Københavns Kommune dropper stor sexismeundersøgelse

20200330-143153-5-1920x1279we.jpg

Hæstorp Andersen vil stoppe før tid som regionsformand

Furesø

Forsiden lige nu

Se flere

På forsiden nu

Se flere