Fortsat uklarhed om erstatning til hundredvis af familier

Diskussionen om mulig erstatning til 363 familier på Frederiksberg trækker i langdrag – på grund af stor uenighed på Rådhuset.

Tilbage i 2019 fik Jeanette Strauss rettens ord for, at Frederiksberg Kommune havde handlet ulovligt, da kommunen fem år tidligere i 2014 tvangsfjernede Frida.

For nylig modtog hun en undskyldning fra kommunen, men ingen erstatning.

- De har holdt mig hen og sagt: vi skal lige undersøge, om der er et erstatningsansvar, vi skal lige undersøge, og vi skal lige undersøge. De har holdt mig hen siden november 2019 og frem til 12. marts i år, hvor jeg så endelig får en undskyldning med henvisning til afslag på genoprejsning, siger Jeanette Strauss.

Dommen fik Frederiksberg Kommune til at gennemgå en lang række andre sager. Og kommunen har netop besluttet også at give en officiel undskyldning til 363 andre familier med udsatte børn og handicappede børn, som har været udsat for alvorlige og omfattende fejl i kommunens sagsbehandling.

Her er spørgsmålet om en eventuel erstatning til familierne fortsat uklart.

quote Vi har fået et svar fra Indenrigsministeriet, som egentlig siger - hvis I må, så må I. Og det er så det, vi skal undersøge - må vi?

Laura Lindahl, Formand for Børneudvalget, Frederiksberg, Kons.

Svært at bruge en undskyldning

Men en undskyldning uden kompensation er svært at bruge til noget som helst, lyder det i dag fra Jeanette Strauss.

- Intet overhovedet. En undskyldning skal der jo høre en genoprejsning med til. Det mener jeg. Og der skal også placeres et ansvar, siger hun.

Og sagen om erstatning til de nye 363 familier har lange udsigter til en afklaring.

Først bestilte kommunen en juridisk vurdering hos Kommunernes Landsforening. De vurderede, at det ville være ulovligt, hvis kommunen undersøgte sit eget erstatningsansvar.

Men den vurdering underkendte Indenrigs- og Socialministeriet for nyligt.

I må gerne undersøge jer selv, hvis der ligger en saglig vurdering, lyder det fra ministeriet.

Vil have ny juridisk vurdering

Alligevel tøver De Konservative på Frederiksberg fortsat.

- Vi skal lige have det juridiske grundlag på plads. Men vores holdning er rimelig klar. Hvis der er nogen, som skal have erstatning, så skal de selvfølgelig have erstatning, siger Laura Lindahl (K), formand for Børneudvalget.

Hvorfor er det juridiske grundlag ikke på plads?

quote - Det er fuldstændigt absurd. Ministeriet har været krystalklar. Jeg har sjældent læst noget, der har været så klart fra et ministerie.

Sine Heltberg, Medlem Børneudvalget. Frederiksberg, Soc.dem.

- Vi har fået et svar fra Indenrigsministeriet, som egentlig siger 'hvis I må, så må I'. Det er så det, vi skal undersøge - må vi?

De Konservatives opfattelse af sagen er i modstrid med flere juraeksperter, som siger at der netop er al muligt sagligt grundlag for, at Frederiksberg Kommune går i gang med at undersøge sagerne og et muligt erstatningsansvar.

Det var Jeanette Strauss og datteren Frida, som fik den historisk store sag på Frederiksberg til at rulle.
Det var Jeanette Strauss og datteren Frida, som fik den historisk store sag på Frederiksberg til at rulle.

Socialdemokraterne: Fuldstændigt absurd

Socialdemokraternes medlem i Børneudvalget, Sine Heltberg, kalder det unødvendigt tidsspilde. 

Partiet sender derfor nu sagen til afstemning i kommunalbestyrelsen.

- Det er fuldstændigt absurd. Ministeriet har været krystalklar. Jeg har sjældent læst noget, der har været så klart fra et ministerie. Så jeg kan ikke se, hvorfor vi skal bruge mere tid eller flere penge på det. Det er deres lovgivning, de har selv tolket den i ministeriet og de er fuldstændig klare. De her familier og de her børn har fået en fuldstændig urimelig behandling. Og det skal kommunen rette op på. 

- Hvis vi kan gøre noget i dag, yde en form for hjælp eller kompensation for de udgifter, nogle af familierne selv har haft. Det kan være til psykolog eller advokatbistand. Jeg synes, vi skal gå tilbage og hjælpe. Og så foreslår vi, at der skal være en uvildig undersøgelse, så vi sikrer os, at det her aldrig kommer til at ske igen - altså at der kommer et kollaps på så vigtigt et velfærdsområde, uden nogen reagerer i tide, siger Sine Heltberg.

De alvorlige og omfattende fejl i kommunens sagsbehandling har ført til skriftlige undskyldninger til 363 familier.

quote Vi sammenligner jo med vores egen sag og tænker - hvor har vi været stærke, og hvor har min mor opdraget noget stærke børn, som kan komme igennem det her.

Frida Strauss

Men i følge De Konservative er det i sig selv ingen saglig grund til at genåbne og undersøge sagerne for kommunens erstatningspligt.

- Såfremt der er sagligt grundlag, må vi åbne sagerne. Men vi har ikke forudsætningen for at sige, om der er sagligt grundlag. Det vil vi have juridisk bistand til, siger Laura Lindahl.

Tidligere sagsbehandler: Trækker sagen i langdrag

Kommunen trækker sagen i unødvendig langdrag, lyder det fra Bitten Jensen.

Hun er tidligere sagsbehandler i Frederiksberg Kommune og bisidder og partsrepræsentant for en række af de i alt 363 familier, som Frederiksberg Kommune har besluttet at sige undskyld til.

- Jeg tror, de prøver at dysse det ned, og så håber de på, at det bliver glemt hurtigst muligt. Og så fortsætter vi som hidtil. Jeg tror ikke, der sker nogle ændringer, hvis ikke man undersøger årsagen til, at det er gået så galt. Der skal placeres et ansvar. 

-  Det er en gratis omgang, hvis man giver de her borgere en undskyldning, uden der følger en oprejsning med. Det er jo lige som at sige 'undskyld, jeg slog dig til plukfisk, men jeg må ikke undersøge, om det er ulovligt'. Det er ubrugeligt. Det er trist, siger Bitten Jensen.

Ønsker fortsat erstatning

Jeanette Strauss ønsker fortsat erstatning for tort og svie. Og så håber hun, at mange andre familier får tilkendt det samme.

- Jeg har jo mennesker, som kontakter mig endnu, og som har nøjagtig de samme mennesker inde over deres sag. Nøjagtig den samme kommune med overgreb af deres barn. Nøjagtig de samme advokater inde over, siger Jeanette Strauss.

Datteren Frida Strauss så allerhelst, at undersøgelsen af de mange sager og spørgsmålet om eventuel erstatning var helt offentlig.

- Den eneste grund til at den undskyldning er blevet skrevet, er for at redde deres egen røv i fremtidige retssager, fordi vores sag er kommet frem? Der sidder da helt sikker nogle andre familier med samme følelse af uretfærdighedsbehandling. Forhåbentlig kommer der til at ske noget nu, hvor alle tager fat i den her sag. For det er mange familier, siger hu og fortsætter:

- Der er fandeme mange af de børn, jeg har mødt på opholdssteder, hvor deres familier ikke har fået den hjælp, de skulle have.