Kommune i grøn indsats: Tip et træ

Ballerup beder borgerne om hjælp til at udpege kommunens værdifulde træer

Foto: TV 2 Lorry

Der er stort set ikke det gode, man ikke kan sige om træer. De skaber biodiversitet og er levested for en masse dyrearter. De opsuger CO2. De renser vand. De skaber skygge, og de er ofte smukke. Og mange af dem har endda lokal betydning og historie. Med det udgangspunkt beder Ballerup Kommune nu sine borgere om hjælp til at udpege værdifulde træer, der skal sikres for eftertiden.

På sin hjemmeside skriver Ballerup Kommune, at den har sine egne folk på sagen i jagten på de værdifulde træer. Men der er blinde vinkler. For kommunens medarbejdere er ikke nødvendigvis opmærksomme på, om et træ kan have en særlig lokalhistorisk betydning, og det er særligt i de sammenhænge, borgerne indviteres til at komme med bidrag.

Læs også 33.000 bitte, små træer bliver til folke-skov

- Det kan være, at et træ har en historie som suttetræ eller noget helt andet, som vi ikke ved noget om, forklarer Thomas Christensen, der er naturmedarbejder i Ballerup Kommune.

Ny træstrategi

Ballerup Komunes jagt på værdifulde træer er et led i en ny træstrategi, som kommunen er ved at fastlægge, og som skal være færdig i år. Men hvis en eller flere borgere er så heldige, at de får et elsket træ med på kommunens liste, så er det dog ikke en garanti for, at træet bliver ståede i al evighed.

- Vi kan jo ikke vide, hvad der sker om 30-40 år, så det er jo ikke en fredning. Træer har også en levetid, men det betyder, at vi forsøger at planlægge, så de kan bevares, siger han.

Af samme grund vil kommunen ikke umiddelbart give træer, der står i byudviklingsområder, betegnelsen værdifulde. For her er der risiko for, at de må lade livet.

- Men der er en lille chance, for som et led i udarbejdelsen af lokalplaner, skal man også se på, hvad der er af træer i et område.

Kender ikke omfanget

Og medarbejderne på rådhuset har i dag ikke en målsætning for, hvor mange værdifulde teæer, der skal med på den endelige liste.

- Vi sad fakisk nogle stykker og talte om det - men vi aner ikke, om vi ender med 50 eller tusind træer, siger han.

Læs også Dobbelt op: Banedanmark erstatter fældede træer

Thomas Christensen siger videre, at når borgerne har foreslået træer via den kommunale app, Ballerup Borgertip, så går kommunens folk efter sommerferien i gang med at producere den endelig liste, hvor både de træer, der er udpeget af Ballerup Kommune og de træer, borgerne foreslår, kan komme med.

Ikke alle træer kan komme med

Ballerup Kommune understreger, at der er en række krav tl træer, der skal med på listen - og at ikke alle er kvalificeret til at havne der.

 

Krav til udpegningen af værdifulde træer

 • Træet/trægruppen skal stå på kommunens areal
 • Kun levende træer kan udpeges
 • Alle løvtræer og nåletræer kan udpeges.

Velegnede træer er

 • Store, gamle træer, mindst 25 cm tykke 1,3meter over jorden
 • Atypiske/markante træer eller trægrupper
 • Træer med tydelige huller/hulheder, svampe eller anden betydning for biologisk diversitet
 • Træer med særlig betydning for lokalområdet
 • Træer eller trægrupper med betydning for den landskabelige/arkitektoniske helhed.

Hvilke træer udpeges ikke?

 • Ustabile eller delvist væltede træer.
 • Træer der ikke har potentiale for god vækst
 • Træer, der kan udgøre en fare for borgerne.
 • Træer, der er eller kan være til gene for trafikken
 • Træer der står i vejen for by- eller erhvervsudvikling
 • Træer der er placeret uhensigtsmæssigt ifht. belægning
 • Træer på matr. der ikke er ejet af Ballerup kommune.

 Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik