Foto: TV 2 Lorry

Psykiatriske hospitaler flyder med våben

Fund af knive på lukkede psykiatriske afdelinger er udbredt, viser aktindsigter.

Knive, peberspray, knojern, skydevåben og en kødøkse er blot nogle af de fund, som politiet har beslaglagt på nogle af landets psykiatriske hospitaler. Det skriver Fagbladet FOA, der har kortlagt omfanget af våben på hele landet. 

Tilstedeværelsen af våben på hospitalerne er et kæmpe problem, mener formand for FOA Dennis Kristensen:

“Det er helt uacceptabelt, at der er våben på de psykiatriske afdelinger. Det kan vi simpelthen ikke byde de ansatte, der hver dag skal gå på arbejde med livet som indsats,” siger han til Fagbladet FOA.

En del våben er beslaglagt på den psykiatriske skadestue eller i forbindelse med visitationen ved indlæggelsen. Men der findes mange eksempler på fund af våben på de lukkede afdelinger.

Læs også Socialpsykiatriske afdelinger skal stoppe vold: Læger siger nej

Her er nogle af våbenfundene

Psykiatrisk Center Glostrup
* 2011 - Besiddelse af kniv/dolk med en bladlængde på højest 12 cm på offentligt tilgængeligt sted.
* 2013 - Sigtede var ved henvendelse på akutmodtagelsen på Glostrup Hospital i besiddelse af en køkkenkniv og en kødøkse, som han havde taget frem i venterummet.
* 2014 - Ansat blev i forbindelse med hendes job truet af indlagt patient med, at han vil skyde hende igennem hendes hoved, hvorefter han lavede pistoltegn til hende med hånden. Umiddelbart efterfølgende udtalte han over for andet personale på stedet, at han ville opsøge den ansatte, når han kom ud, og gøre alvor af hans trusler. Dagen forinden havde patienten lavet et stikvåben af en kuglepen med en lang skrue isat.
* 2014 - Patient havde tilvirket en form for stikvåben, der blev brugt til at stikke ud efter 4 personaler fra afdelingen. Personalet skadet ved udfaldet, der endvidere indebar spark.
* 2016 - Sigtede var i besiddelse af en peberspray i sin taske. Erkender.

Psykiatrisk Center Ballerup
* 2013 - Under visitation af person trak han en plastikkniv og truede personalet. Personen (patienten, red.) fastholdt, læge tilkaldt. Kl. 0130, ny visitation af personen. Efter endt visitation sparkede personen døren op og tog kvælertag på forurettede. Forurettede X kom fri ved hjælp fra forurettede Y, hvorefter personen sparkede forurettede X i brystkassen. Personen blev efterfølgende lagt ned, hvor han bed samt truede på livet. Forurettede Y blev sparket på knæene af personen. Forurettede Z slog alarm. Personen blev herefter bæltefikseret.
* 2014 - Sigtede, der har ladet sig frivilligt indlægge på Ballerup Psyk, har været på udgang og kom retur med en stor sportstaske fyldt med slag og stikvåben samt en luftpistol. Sigtede gav udtryk for, at han havde taget våbnene med, da han var bange for, at nogen ville stjæle dem, mens han var indlagt. Han gjorde ikke modstand, da personalet tog tasken med indhold fra ham. Personalet er i besiddelse af tasken, og anmoder om at politiet afhenter den.
* 2014 - Peberspray fundet på Ballerup psyk's fællesarealer af personalet. Ingen mistanke til hvem der kan være ejeren.

Kilde: Fagbladet FOA på baggrund af aktindisgter hos Københavns Vestegns Politi. 

Fokus på bostederne

På Psykiatrisk Center Glostrup er der flere gange fundet både peberspray, skydevåben og stikvåben, ligesom en patient efter en udgang vendte tilbage til Psykiatrisk Center Ballerup med tasken fuld af slagvåben, stikvåben og en luftpistol.  

Der har i forbindelse med de fem drab på ansatte i socialpsykiatrien været stort fokus på våben på bostederne. Her er der imidlertid tale om borgerens egen lejlighed, hvor folk kan komme og gå, som de vil. Det er derfor svært at forhindre, at beboerne bevæbner sig.

Ingen grund til lovændring

På landets hospitaler gælder der imidlertid en anden lovgivning.

- I øjeblikket diskuterer man, om der skal være et knivforbud af en eller anden art på bostederne. I mine øjne er det klart, at et sådant forbud kan praktiseres uden ny lovgivning på de psykiatriske hospitaler, for i psykiatrien er man indlagt og er ikke i egen bolig, siger Dennis Kristensen.

Hos Danske Regioner mener formand Bent Hansen (S) ikke, at øget kontrol af patienterne skal være redskabet til at forhindre våben på afdelingerne.

- Vi skal ikke til at omdanne de psykiatriske afdelinger til fængsler med kontroller og ransagninger, og hvad man ellers kan forestille sig. I stedet skal vi sætte massivt ind på at hjælpe patienterne, skriver Bent Hansen til Fagbladet FOA.