Enghavevej er ét af de steder, der i øjeblikket er påvirket af vejarbejde. Arbejdet med at fjerne de gamle sporvognsskinner forventes færdigt i udgangen af marts. Foto: TV 2 Lorry

København: Mindre vejkaos i årets første måneder

Selvom mange københavnere formentlig har svært ved at tro det, generede vejarbejde mindre i årets første måneder end tidligere.

Når man ser sig omkring i Københavns gader, kan det være svært at forstå.

Men vejarbejde har generet hovedstadens trafikanter mindre i de første måneder af 2016, end det gjorde sidste år og betydelig mindre end i 2014.

Nye tal fra Københavns Teknik- og Miljøforvaltning viser, at kommunen er blevet bedre til at planlægge og afslutte vejarbejde til fordel for trafikanterne. 

Det er i 2015 lykkedes at skære 14 procent af de såkaldte genedage, der er antallet af vejarbejder i Københavns Kommune ganget med, hvor lang tid arbejdet varer.

Og i de første to måneder af 2016 er tallet faldet yderligere en anelse.

- Sidste år udskiftede vi alle byens gamle og ustabile trafiksignaler og fjernede dermed en masser forsinkelser. Samtidig er vi godt i gang med at få meget bedre styr på byens mange nødvendige gravearbejder. Og endelig har vi sammen med Vejdirektoratet sikret en bedre kommunikation om den daglige afvikling af trafikken i hovedstaden, siger Enhedslistens teknik- og miljøborgmester Morten Kabell, i en pressemeddelelse.

København har de seneste år været hårdt plaget af historisk meget vejarbejde, blandt andet fordi metroen i hovedstaden er ved at blive udvidet.

I alt er der i København omkring 10.000 gravearbejder af veje, cykelstier og fortorve om året.

Den mest opgravede vej både i 2014 og 2015 var Frederikssundsvej, men også her er der sket et fald fra 147 gravninger i 2014 til 128 gravninger i 2016. 

Og i 2016 vil Frederikssundsvej fortsat være påvirket af vejarbejde.

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer ikke at kunne nedbringe antallet af genedage lige så meget i 2016 som i 2015, selvom forvaltningen dog har en klar målsætning om at fastholde den positive udvikling via skarp koordinering og planlægning.

Dét har presset genedagene ned:

  • Flere gravearbejder placeres i ferieperioder, hvor der er mindre pres på trafikken.
  • Flere gravearbejder gennemføres hurtigere, fordi man vælger at afspærre gaden helt i en kort periode, frem for at have eksempelvis et enkelt kørespor åbent, uden at det gavner trafikken ret meget.
  • Der sker en tættere koordinering mellem gravearbejder, som forskellige aktører er i gang med.
  • Forvaltningen fører et tættere tilsyn med gravearbejderne for at sikre fremdriften og minimere antallet af dage, hvor der ikke arbejdes bag afspærringen.
  • Forvaltningen har sammen med de store ledningsejere og anlægsentreprenører indgået en samarbejdsaftale, der beskriver de forskellige parters ansvar for at få gravearbejderne gennemført effektivt og velkoordineret. 

Kilde: Københavns Kommune.