Begejstring over bredt budgetforlig i Hvidovre

Fastholdelse af kernevelfærden og økonomisk balance er de vigtigste signaler i næste års budgetaftale for Hvidovre.

Med budgetaftalen fastholder parterne det eksisterende serviceniveau i Hvidovre Kommune, og fra politisk hold er der stor tilfredshed med, at kommunen undgår besparelser på kernevelfærden:

 - Der ligger økonomiske udfordringer foran os i de kommende år, men vi er enige om at fastholde både normeringer i dagtilbuddene, det kendte vejledende timetal i folkeskolen og det eksisterende serviceniveau på ældreområdet. Desuden holder vi fast i de tidlige forebyggende indsatser på børne- og familieområdet. Vi ønsker at fastholde og udvikle kvaliteten i Hvidovre Kommunes folkeskoler, og antallet af elever i skoleklasserne har været drøftet under budgetbehandlingerne, lyder det i en pressemeddelelse fra budgetaftalens parter - Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Karl Erik Høholt Jensen (UP) og Annette Møller Sjøbeck (UP)

Læs også Amin Jensen stiller op KV17: Hvidovre skal have en festuge

Uddrag af budget 2018 for Hvidovre Kommune

  • De seneste års investeringer i de fysiske rammer på skoler og i daginstitutioner føres videre
  • Klima og bæredygtighed skal også tænkes yderligere ind i den kommunale hverdag, bl.a. i forhold til kommunens indkøb og fremme af cyklismen i Hvidovre.
  • Der afsættes midler til ansættelse af et årsværk til fundraiser i kommunen, til klimatilpasning og byggesagsbehandling
  • Der skal arbejdes med en helhedsplan for Hvidovre Havn. 
  • For at styrke kommunens indsats for at fremme iværksætteri undersøges i 2018 muligheden for at etablere et ”Vækst & Iværksætterhus” i Hvidovre.

For at sikre et budget i balance indeholder budgettet dog også en række besparelser:

Kommunens administration skal i 2018 spare 1 mio. kr. stigende til 2 mio. kr. i 2019. Derudover skal Hvidovre ligesom andre danske kommuner følge økonomiaftalerne, der er indgået mellem Regeringen og KL (Kommunernes Landsforening), og det betyder, at der bredt i kommunens drift skal hentes 10 mio. kr. årligt i hver af de næste fire budgetår.

Læs også Borgmester om komikers Nordkorea-kritik: "Det er jeg ked af"