Kovending i placering af motorcrossbane - stadion droppet som mulighed

Syv partier i byrådet vil nu arbejde for, at Albertslund Motorsport Center kan blive på sit nuværende sted eller en anden placering end Alberslund Stadion.

Albertslund Motorsport Center skal alligevel ikke flyttes til stadion i byen. Foto: TV 2 Lorry

En overraskende udvikling har udspillet sig i Albertslund i forbindelse med sagen om flytningen af Albertslund Motorsport Center (AMC, red.) til Albertslund Stadion.

Syv partier i byrådet - Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Konservative, Venstre, Radikale og Alternativet - vil nu arbejde for, at klubben skal blive på sin nuværende placering og dropper  muligheden for at placere AMC på stadion.

Læs også Motorcrossbane skaber bekymring: "Det virker jo fuldstændig galimatias"

Det skriver partierne i en fælles pressemeddelelse.

Årsagen til at et bredt flertal i kommunalbestyrelsen nu sadler om og vil arbejde for at AMC kan blive, skal findes i, at der er kommet nye meldinger fra Erhvervsstyrelsen.

Det har vist sig, at der er en mulighed for, at hvis man ønsker at bevare AMC på den nuværende placering, samtidig med at man realiserer Hyldager Bakke, så har man en mulighed fra kommunalbestyrelsens side at indsende et skitseforslag og så få styrelsens umiddelbare reaktion på, om man vurderer, at det vil være i oversenstemmelse med fingerplanens bestemmelser, udtaler borgmester Steen Christiansen (S).

Fingerplanen er en plan for Københavns udvikling, der blev lavet i 1947, hvor man i stedet for en byudvikling i alle retninger skulle sørge for, at byen voksede ud i "fingre" med S-bane i midten af hver finger og med grønne områder mellem fingrene.

Det siger de andre partier:

Helge Bo Jensen, Enhedslisten:

"Vi er meget glade for, at den udbredte støtte til AMC og de mange protester mod placeringen ved Stadion har fået flertallet i kommunalbestyrelsen til at ændre holdning.  Det er positivt, at vi nu går efter at AMC bliver liggende og at projektet med Hyldager Bakker ændres, så det kan lade sig gøre. Samtidig opgives det håbløse forslag om en placering af motorsportscentret ved Stadion, så nye støjgener i Herstedvester og Vest undgås, ligesom det også undgås at fælde tusindvis af træer."

 

Vivi Nør Jacobsen, fungerende formand for Miljø- og Byudvalget, (SF):

"Byens unge skal have et klubtilbud med plads til action, og de unge på AMC skal have indflydelse på fremtidens AMC. Nu er planerne om at lægge AMC på stadion droppet, og vi kan bevare de smukke træer og alle fodboldbaner. Samtidig fortsætter vi  projektet med at støjdæmpe langt over tusinde boliger og give byen grønne bakker på Hyldager. I SF er vi glade for, at spille med på holdet, der sammen arbejder for en holdbar løsning for AMC og for byen."

 

Lars Gravgaard Hansen, Det konservative Folkeparti:

"Det er med stor tilfredshed at Det Konservative Folkeparti konstaterer at der nu er et politisk flertal for at forvaltningen og dermed Albertslund skal arbejde for, at AMC bliver liggende. Det Konservative Folkeparti anerkender det store arbejde AMC udfører og håber at den nye indstilling og beslutning kan give AMC tro på fremtiden og ro til at fortsætte arbejdet.

Det Konservative Folkeparti glæder sig ligeledes over, at placeringen af AMC på stadion bliver taget af bordet, så stadion fortsat kan fremstå som en attraktivt område og rumme alle de aktiviteter der er, og kommer, i takt med at Albertslund by udvikles."

 

Sofie Amalie Blomsterberg, Venstre:

"I Venstre er vi glade for, at AMC ikke bliver placeret på stadion. Det så vi ikke som en løsning for hverken AMC, brugerne af Stadion eller grundejerne i Vest. Vi er desuden rigtig glade for, at vi nu arbejder videre på en løsning der kan lade AMC forblive på deres nuværende placering samt, at vi igangsætter et arbejde med det fremtidige klubtilbud og det pædagogiske indhold med aktiv inddragelse og deltagelse af de unge."

 

Hediye Temiz, De Radikale:

"Hos Radikale er vi glade for at vi nu er et tættere skridt på en god fremtid for AMC. Vi har længe haft en bekymring for om AMC ville kunne have en god fremtid på Stadion, som kun er blevet forstærket med alle de henvendelser vi har fået fra borgere der bor i lokalområdet. Det bliver spænende at se hvilken fremtid AMC kommer til at få, og vi i Radikale Venstre vil ihverfald arbejde på at de kan få nogle faciliteter der kan fremme det gode arbejde de i forvejen er igang med.

 

Kenni Flink, Alternativet:

“Denne indstilling er det muliges kunst ud  fra hvor vi står idag. I Alternativet er vi særlig glade for at der ligges op til at inddrage brugerne af AMC i den proces der ligger foran, for at sikrer AMC bliver liggende. Vores største og vigtigste fokus er at bevare AMC på den nuværende placering, også hvis det i sidste ende betyder at boligprojektet på Hyldagergrunden må droppes.

Samtidig er vi glade for at en placering på stadion ikke længere er aktuel, så vi kan bevare det unikke udtryk og kapaciteten med øje på den igangværende byudvikling og flere albertslundere.”

Se mere

I følge Steen Christiansen er der dog ingen garanti for, at Erhvervsstyrelsen vil godkende et skitseforslag.

Derfor vil politikerne også arbejde videre med planer om eventuelt andre lokationer for AMC. Men altså ikke på stadion.

Åbenlyst vanvittig beslutning

I forbindelse med et nybyggeri med navnet Hyldager Bakke var det ellers planen at AMC skulle flyttes fra sin nuværende placering ved Vridsløselillestræde - hvor det har haft til huse i mere end 45 år - til det grønne område ved Albertslund Stadion nær Motorring 4.

Det var et flertal af politikerne på rådhuset enige om i oktober 2018. Fra starten har det dog  mødt stor bekymring fra foreninger og naboer til idrætsanlægget. Et motorsportcenter ville nemlig medføre øget støj og støv, der ville blæse ind over anlægget, hvor der ofte er børn.

- Vi er bestemt tilfredse med, det der nu er vedtaget, for det var åbenlyst en fuldstændig vanvittig beslutning. Så det er vi blevet meget glade for, og vi håber, at det, som vi har været med til at grave frem, er det, der har åbnet øjnene for den beslutning, de nu har truffet, siger Kenneth Vangborg, der er medlem af borgergruppen 'Stadion uden motorsport' til TV 2 Lorry.

02:36

Banen skal places i naturskønne omgievlser ved Albertslund Stadion Foto: TV 2 Lorry

Luk video

Styrelse tidligere været afvisende

Han har dog svært ved at forstå, hvorfor det skulle tage så lang tid at komme frem til den nye beslutning.

- De ting, de har besluttet nu, det er jo ting, man kunne have besluttet for tre år siden. I princippet har det kun været et spørgsmål om politisk vilje, og den har ikke været der, før presset åbenbart var stort nok. Og det var det så nu, så det viser bare, at man skal være vaks ved havelågen som borgere, siger Kenneth Vangborg.

Læs også Byråd vil rive motorsportsklub ned og opføre boliger - DF kræver folkeafstemning

Man kan undre sig over, at muligheden med et skitseforslag ikke har været afprøvet før, men ifølge borgmesteren har det en logisk forklaring.

Vi har under hele sagens forløb haft en dialog med Erhvervsstyrelsen, og de har hidtil været meget afvisende over for, at et nyt AMC kunne placeres i Hyldagerparken. Men efter det seneste møde har vi fornemmet en mulig åbning, siger Steen Christiansen.

Ny indstilling til kommunalbestyrelsen i AMC-sagen

1. Der udarbejdes et skitseprojekt og støjberegninger med henblik på at få Erhvervsstyrelsens vurdering af om AMC's forbliven på nuværende placering vil leve op til Fingerplanens krav. Det forudsættes, at AMC kører på eldrevne maskinel, at Hyldager Bakker i al væsentlighed gennemføres med henblik på støjdæmpning og rekreative værdier og fortsat boligbyggeri på Hyldagergrunden.

 

2. Der arbejdes samtidig videre med planer om eventuelt andre lokationer for klub, værkstedsfaciliteter + baner i andre kommuner.

 

3. AMC's placering på stadion udgår af den videre planlægning, idet AMC ikke placeres på stadion.

 

4. AMC overgår til eldreven maskinel fra d.1.november 2021, idet der tages kontakt til klubben med henblik på en eventuel tidligere overgang til el-dreven maskinel.

 

5. Der igangsættes via BSU et arbejde med det pædagogiske indhold i fremtidens AMC, herunder aktiv inddragelse af de unge.

 

Kilde: Fælles pressemeddelelse fra partierne A, Ø, F, C, B og Å

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik