TV 2 Regionerne samarbejder med Paqle om indsamling af data

TV 2 Regionerne samarbejder med Paqle om indsamling af data om danske virksomheder, organisationer og deres nøglemedarbejdere.

De indsamlede oplysninger bruges på profilsider til at understøtte TV 2 Regionernes nyhedsformidling.

Derfor retter Paqle – på vegne af bl.a. TV 2 Regionerne – henvendelse til virksomheder og organisationer og inviterer nøglepersoner til at verificere og eventuelt supplere oplysninger, der som udgangspunkt er hentet fra åbne datakilder som f.eks. CVR.

På paqle.dk præsenteres data i leksikal form i en navnestof- og erhvervsdatabase. TV 2 Regionerne er ikke ansvarlige for data i Paqles navnestofdatabase, idet Paqle er selvstændig dataansvarlig herfor. For denne behandling henvises til Paqles privatlivspolitik her.

 

Spørgsmål om samarbejdet kan stiles til: Claus Ladefoged, Udviklingschef, TV 2 Regionerne på clla@tv2lorry.dk

 

Sådan håndterer vi data

Personers kontaktoplysninger bliver udelukkende brugt til kontakt i forbindelse med profilsiderne i TV 2-familien og Paqles databaser og til almindelig redaktionel kontakt. Private kontaktoplysninger (mail, telefon og adresse) bliver behandlet fortroligt.

De øvrige oplysninger vil indgå i præsentationen Virksomheder, organisationer og personer.

 

Om TV 2 Regionerne

TV 2 Regionerne består af otte regionale public service-medier, som dækker hele Danmark lokalt.

Hos TV 2 Regionerne vil profilsiderne indeholde leksikale fakta indsamlet af Paqle suppleret med redaktionelle informationer

 

Om Paqle

Paqle arbejder med medieovervågning og udarbejder korte faktuelle portrætter af alle medieomtalte personer, virksomheder, organisationer og myndigheder baseret på diverse online-kilder.

Paqle er selvstændig dataansvarlig for behandlingen af personoplysningerne i navnestofsdatabasen. For nærmere information henvises til Paqles privatlivspolitik her.

 

Dine rettigheder og klagemuligheder

Du har efter persondataloven ret til indsigt i og berigtigelse af de oplysninger, der vedrører dig i Paqles navnestofsdatabase. Hvis du ønsker at benytte dig af disse rettigheder, kan du sende en e-mail til: gdpr@paqle.dk

Datatilsynet fører tilsyn med overholdelsen af persondatalovgivningen, og der kan rettes henvendelse til Datatilsynet på følgende adresse og numre:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
Tlf.: 33 19 32 00
Fax: 33 19 32 18
www.datatilsynet.dk

Pressenævnet fører tilsyn med overholdelse af lov om massemediers informationsdatabaser, og der kan rettes henvendelse til Pressenævnet på følgende adresse og nummer:

Pressenævnet
Adelgade 11-13, 4.
1304 København K
Telefon: 33 15 55 64
www.pressenaevnet.dk