Nu bliver det markant dyrere at bruge vand i Solrød

Investeringer i klimatilpasningsprojekter får KLAR Forsyning til at hæve vandafledningsbidraget. For en børnefamilie betyder det en ekstra regning på mere end 1100 kroner om året.

Brusebad, toiletskyl og tøjvask. Fremover bliver det væsentligt dyrere for borgerne i Solrød at komme af med deres spildevand.

KLAR Forsyning har nemlig valgt at hæve prisen på det såkaldte vandafledningsbidrag med knap 30 procent fra 32,50 kroner per kubikmeter til 42,00 kroner per kubikmeter, oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Vandafledningsbidraget dækker den udgift, der er forbundet med at opsamle og rense spildevand, før det ledes ud i havet. Bidraget skal også dække renoveringer af kloaksystemet og nye løsninger til håndtering af regnvand.

Ekstra regning på 1140 kroner for en familie

En familie på to voksne og to børn leder i gennemsnit 120 kubikmeter vand fra husstanden til kloakken om året. Prisstigningen svarer derfor til 1140 kroner per år.

Prisstigningen skyldes blandt andet, at KLAR Forsyning investerer mange penge i lokale klimatilpasningsprojekter, der skal forebygge oversvømmelser i udsatte områder i Solrød Kommune.

Line Wilchen Hollesen, der er administrerende direktør i KLAR Forsyning, forklarer, at det er ændringer i vejret med flere skybrud og flere langvarige regnfulde perioder, der gør det nødvendigt at investere i nye løsninger.

- Vores kloaksystem er simpelthen ikke gearet til at håndtere så store mængder af regn som dem, vi har oplevet de senere år. Vi bliver derfor nødt til at investere penge i at lægge nye rør, der styrker det eksisterende kloaksystem og anlægge bassiner, der kan opsamle regnvandet.

- Samtidig sker der en markant byudvikling i kommunen, hvor vi anlægget helt nye systemer. Jeg håber, at vores kunder vil se stigningen i bidraget i lyset af det behov, der er for at investere i løsninger, der kan minimere risikoen for oversvømmelser i deres lokalområde, og understøtte byudviklingen., siger Line Wilchen Hollesen.

Nødt til at følge lovgivning, forklarer direktør

Bidraget hæves for at begrænse gældsudviklingen og sikre en sund økonomi i selskabet både nu og i fremtiden.

- Vi har forståelse for, at det er en stor stigning. Vi er dog også nødt til at følge den lovgivning, der er for området, og når der er store investeringer og pres på selskabets økonomi, bliver vi nødt til at hæve bidraget for ikke at skubbe en regning foran os. Hvis økonomien i selskabet senere vender, vil der være mulighed for at sætte bidraget ned igen, siger Line Wilchen Hollesen.

Kilen ved Solrød Gymnasium er et eksempel på et af de projekter, som KLAR Forsyning i samarbejde med Solrød Kommune har investeret i. Her er der anlagt et regnvandsbassin, der opsamler regnvand for at minimere risikoen for oversvømmelser.

Vi smider alt for meget spildevand ud. Det kan de konstatere hos BIFOS, der renser spildevandet for 1,2 millioner indbyggere i Hovedstadsområdet.

 


Spørg Os - Afstemning

Spørg Os - Formular

Valg til Folketinget