Kommune stiller rækkehuse til rådighed for udsatte borgere

15 rækkehuse stilles til rådighed for udviklingshæmmede, psykisk sårbare og borgere med sociale udfordringer i Roskilde Kommune.

Roskilde Kommune stiller rækkehuse til rådighed, så udsatte borgere kan lære at bo alene. Foto: Christophe Simon / AFP - Ritzau Scanpix

Socialt udsatte borgere skal have bedre mulighed for at bo for sig selv, mener de i Roskilde Kommune.

Derfor har kommunen nu søsat et nyt forsøg over en to-årig periode, hvor 15 rækkehuse nu øremærkes Roskildes udviklingshæmmede, psykisk sårbare og borgere med sociale udfordringer.

Der skal være plads til alle i Roskilde - også til vores mere udsatte borgere

Borgmester Joy Mogensen

Rækkehusene, der ligger på Præstemarksvej, omdannes fra ungdomsboliger til en slags beskyttede boliger, hvor socialt udsatte får mulighed for at bo og klare sig selv, men med støtte fra kommunen.

- Der skal være plads til alle i Roskilde - også til vores mere udsatte borgere. Ungdomsboligerne på Præstemarksvej skal netop imødekomme nogle af dem, som ellers har svært ved at finde bolig, siger borgmester Joy Mogensen fra Socialdemokratiet.

Forsøget giver gruppen af udsatte borgere mulighed for at bo til leje i to år med mulighed for at forlænge perioden i op til fem år, hvis forsøget viser sig at virke efter hensigten.

Kan få hjælp til huslejen

Idéen er, at boligerne og det at bo alene og klare sig selv skal hjælpe borgerne til at blive mere inkluderede i samfundet.

Vi tror på, de nye beboere har gode muligheder for at udvikle sig positivt

Bent Jørgensen, formand for Beskæftigelses- og Socialudvalget

Beboerne, der ifølge kommunen typisk vil være borgere, der har boet i et botilbud, kan undervejs få hjælp fra kommunen til huslejen og modtage forskellige former for social støtte, der kan hjælpe dem til at fungere i egen bolig.

- Det er vigtigt, at borgerne her har trygge og gode rammer, når de skal lære at bo for sig selv. Rækkehusene ligger i et område med borgere, der er relativt ressourcestærke. Her tror vi på, de nye beboere har gode muligheder for at udvikle sig positivt, siger Bent Jørgensen fra Venstre, der er formand for Beskæftigelses- og Socialudvalget i Roskilde Kommune.

Boligforsøget er ikke det eneste, kommunen har indført for nylig. I kommunens udsatte boligområder har man lanceret initiativet sociale viceværter. Se mere om det i indslaget her:

00:50

Roskilde får sociale viceværter

Luk video

Forsøg kan implementeres i andre kommuner

To faktorer gør det muligt for Roskilde Kommune at igangsætte forsøget med boligerne til socialt udsatte.

Den ene er et samarbejde med Boligselskabet Sjælland, der gør det muligt at bruge boligerne, der i dag fungerer som ungdomsboliger.

Den anden faktor skal findes i Roskilde Kommune status som frikommune. På den måde kan Roskilde omgå de regler, der normalt er på området.

Hvis erfaringerne med forsøget er gode, kan de efterfølgende være til inspiration for andre kommuner, der med tid kan indføre lignende boligløsninger.

Hvad er en frikommune?

Roskilde er frem til 2020 en af 44 frikommuner i Danmark, der inden for et bestemt område har frihed til at afvige fra den gældende lovgivning og afprøve nye måder at løse opgaver på.

 

Formålet med det nye frikommuneforsøg er at få ny viden og praktiske erfaringer, der kan bane vejen for en bedre opgaveløsning gennem effektiviseringer, regelforenklinger og bedre styring i alle kommuner.

 

Kommuner er opdelt i otte forskellige netværk, hvor hver kommune i netværket inden for et bestemt område kan afprøve nye løsninger.

 

Roskilde Kommune er med i frikommunenetværket Billige boliger og fleksible boligløsninger, hvor ambitionen er at blive bedre til at understøtte, at den enkelte borger kan udvikle sig og i højere grad blive selvhjulpen i egen bolig.

 

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik