Borgere frygter for oversvømmelse når vandboringer stopper

Flere husejere i Roskilde føler sig truet af fremtidige oversvømmelser, fordi grundvandsboringer skal lukkes.

Flere husejere i Roskilde føler sig truet af fremtidige oversvømmelser, fordi Fors A/S har besluttet at nedlægge Haraldsborg Vandværk på Valhalvej - og dermed også de to grundvandsboringer, som hører med til vandværket.

Frygten fra borgerne skyldes, at når grundvandet ikke længere bliver pumpet op fra undergrunden, så vil vandet stige i et større område omkring vandværket i Roskilde.  Blandt andet på Ægirsvej, hvor flere beboere frygter, at deres huse snart bliver værdiløst, som konsekvens af nedlægningen.

Grundvandsboringerne er varslet til at stoppe den 1. september 2017.

I mange år har Fors pumpet ca. 150.000 kubikmeter grundvand om året væk fra området og ud i Roskilde fjord. Nu frygter husejerne, at grundvandsspejlet stiger, når grundvandsboringerne stopper.

- Jeg kan desværre ikke garantere over for borgerne, at der ikke kommer vand op til grundejerne i området, og at de derfor får problemer med grundvandet, siger Henrik Correll, Produktionschef, Fors, Roskilde Forsyning.

Fors har meddelt grundejerne, at de 1. eptember 2017 slukker for pumperne i området. 

quote - Vores forpligtigelse er som privat virksomhed at levere rent drikkevand til den rigtige pris for vores forbrugere. Vores forpligtigelse er ikke at lave grundvandssikring.

Henrik Correll, Produktionschef, Fors, Roskilde Forsyning.

- Vores forpligtigelse er som privat virksomhed at levere rent drikkevand til den rigtige pris for vores forbrugere. Vores forpligtigelse er ikke at lave grundvandssikring, siger Henrik Correll.

En løsning for grundejerne i området kunne dog være at få etableret et dræn omkring huset, men sådan et er ikke helt billigt. Omkring 100.000 kroner pr. hus er prisen for de i alt 500 huse i området.

- Jeg ved ikke, om det er rimeligt for borgerne. Men der er altid mange omkostninger rundt omkring, som er afhængigt af, hvor man bor. Så hvis det kommer der til, at vandet overhovedet stiger så meget, at det bliver nødvendigt, er det  måske den bedste løsning, siger Torben Jørgensen, der sidder i Fors' bestyrelse, og er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Roskilde Kommune.

Ramon ser dog helst, at han og de andre borgere ikke selv står med en kæmpe regning for at få sikret deres grunde.

- Fors siger, at deres opgave er at levere rent vand. Men grundvandet er kommunens opgave, og når grundvandet stiger og stiger, så havner alle vores huse altså i problemer, siger han.

Den 16. marts holder Fors beboermøde. Her vil selskabet foreslå at overdrage ansvaret og udgifterne for grundvandsboringerne til borgerne i området.