Region Hovedstaden vil gøre livet lettere for pendlerne

En ambitiøs ny plan fra Region Hovedstaden skal skaffe plads til 20 procent flere pendlere i den offentlige trafik

Alt for mange bilister sidder alene i deres biler - og spilder tid, mens de holder kø. I Region Hovedstadens nye trafikvision skal mange af dem flyttes, så de til dels bruger den kollektive transport. Foto: Dennis Lehmann - Ritzau Scanpix

Politikerne i Region Hovedstaden har en vision.

Der skal være plads til, at mange flere pendlere bruger den offentlige transport, og det kræver en hel masse ændringer. Og hvis ikke de gennemføres, vil tidsspildet på indfaldsvejene til regionen stige og den kollektive trafik kommer under et stadigt stigende pres. Men det kan undgås med en række tiltag, der samtænker forskellige transportformer, mener Region Hovedstaden i sin nye vision for trafikken.

- Som borger i regionen, hvor vi bevæger os mellem job, uddannelse, fritidsinteresser og skoler, giver det ingen mening at fokusere ensidigt på enten tog og busser eller veje og biler. Vi har hver især vores transportbehov, som får hverdagen til at hænge sammen, siger Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) ifølge en pressemeddelelse fra Region Hovedstaden.

Regionen har udpeget fem hovedområder, der skal sættes ind overfor:

  • Fremtidens kollektive transport skal være et førstevalg for flere. 
  • Der skal være flere cykelpendlere.
  • Trafikknudepunkterne skal skabe sammenhæng.
  • Trafikinformation og mobilitetsservice skal have borgeren i centrum.
  • Og der skal være attraktiv deletransport.

 

Formanden for regionens trafikudvalg, SF´eren Jens Mandrup siger:

- Vi vil bryde med de traditionelle planlæggertanker og tage udgangspunkt i at udnytte vores samlede transportsystem bedre, ved at sætte ind der, hvor vi ser potentialer i at få flere til at skifte til den kollektive trafik, som tilbyder flere forskellige kombinationer end bare et skift mellem bus og tog.

Det betyder blandt andet, at Region Hovedstaden vil arbejde for, at den kollektive trafik skal styrkes ved, at man kombinerer den med forskellige slags deletransport. Det kan være delebiler, taxatjenester, samkørselsordninger - og cykler.

Derfor skal stationerne og stoppestederne i regionen indrettes, så der er plads til skift mellem kollektiv trafik og deletransportordningerne.

Regionen vil også styrke de traditionelle kolektive transportformer via de lokale knudepunkter, hvor trafikselskaberne skal arbejde tæt sammen med private transportaktører og forskellige trafiktjenester.

Det er ambitionen, at der inden 2035 skal være flyttet 20 procent flere pendlere over i kombinationsløsningerne, og planen er udviklet i samarbejde mellem Region Hovedstaden, kommunerne og en række private trafikoperatører.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik