Ny plan: Varme fra jordens indre skal ud i hovedstadsområdets radiatorer

De indledende skridt er taget til at udnytte vand fra undergrunden til fjernvarme i hovedstadsområdet.

Mens energikrisen galoperer derudad i Europa, kæmpes der med at finde alternative kilder til strøm end den gas, der kommer fra Rusland.

Nu er der taget et skridt i retning af lokal vedvarende energi til et sted mellem 35.000 og 75.000 af hovedstadsområdets husstande - og som ikke påvirkes af internationale kriser.

quote Lykkes det, er vi for alvor på vej mod 100 procent grøn fjernvarme i hovedstadsområdet

Kamma Eilschou Holm, direktør, CTR

I en pressemeddelelse fra varmeselskaberne i hovedstadsområdet CTR, VEKS, HOFOR og Innargi A/S oplyser parterne således, at de har indgået en aftale om at undersøge muligheden for at bruge geotermi.

- Heldigvis har fjernvarmen i hovedstadsområdet vist sig at være mere robust. Alligevel har vi i fremtiden brug for at spille på mange forskellige grønne strenge, og her kan geotermi være et vigtigt element, siger bestyrelsesformand i HOFOR, Susanne Juhl, i pressemeddelelsen.

Geotermi er en vedvarende energiform, hvor man udnytter varmen fra jordens indre. Det sker ved, at man pumper varmt vand fra jordens indre op, sorterer varmen fra i et anlæg, og pumper det afkølede vand ned i jorden igen, hvor processen starter forfra.

(Artiklen fortsætter under billedet.)

Her er en visualisering af processen med geotermi.
Her er en visualisering af processen med geotermi.
Foto: (Illustration: GEUS)

Fakta om geotermi

I et geotermisk anlæg pumper man varmt vand op til overfladen gennem en boring. Her indvinder man varmen ved hjælp af varmevekslere, før man pumper det afkølede vand ned i undergrunden igen.Geotermi er en vedvarende energiform. Geotermisk energi findes i undergrunden i form af varmt saltholdigt vand. Temperaturen i undergrundens jordlag stiger med dybden, da varme strømmer fra jordens indre mod jordens overflade. Varmen i vandet kan udnyttes til energi.

Temperaturerne i den danske undergrund er for lave til at kunne udnytte den geotermiske energi til at producere elektricitet. Ved at bore op til tre kilometer ned i undergrunden finder man vand, der er 70-75 grader varmt. Det er varmt nok til at bruge vandet til opvarmning af huse, mens man normalt skal op på temperaturer på over 150 grader for at kunne bruges vandet til at producere elektricitet ved hjælp af vanddamp.Kilde:
Energistyrelsen og fremtidensenergi.dk

Det lyder forholdsvist simpelt i teorien, men der er flere knaster, der skal løses, inden der står fuldt funktionsdygtige geotermiske anlæg rundt omkring i hovedstadsområdet.

En af knasterne er at finde de nødvendige arealer til de geotermiske anlæg, der fylder det samme som et mellemstort parcelhus.

Rettidigt at undersøge mulighederne

En anden udfordring er selve boringerne. I Danmark skal man et sted mellem 800 og 3000 meter ned i jorden for at finde det varme vand, og hvis ikke jordbunden opfører sig som forventet, er der risiko for at hullerne kollapser, som man oplevede i Viborg tilbage i 2012.

Men hvis det lykkes, vil geotermi kunne forsyne mellem en tredjedel og op til halvdelen af København og Region Hovedstaden, lyder det fra Henrik Vosgerau, som er seniorforsker hos GEUS.

- Det er helt ideelt til store byer, hvor der er mange aftagere af det varme vand gennem fjernvarmenettet, siger han til TV 2 Lorry.

Henrik Vosgerau kommer netop fra en konference i Berlin, hvor verdens førende forskere inden for geotermi har mødtes. Også her er tankerne om geotermi høje.

- Alle siger, at det her er vejen frem. Så det er glædeligt, at vi får udnyttet denne her store ressource, som ligger lige under vores fødder. Det er så oplagt på så mange måder - også set i lyset af krigen i Ukraine, som har vist os hvor afhængige, vi er af andre lande, når det gælder energi.

- Det er en grøn, vedvarende energikilde. Den er der hele tiden i modsætning til sol og vind, som er afhængige af vejrforholdene, og det er unikt, siger Henrik Vosgerau.

Og derfor er det godt, at der nu er nogen, der går i gang med at undersøge mulighederne for at bruge geotermisk energi i hovedstadsområdet, forklarer Brian Vad Mathiesen, der er professor i klimaplanlægning på Aalborg Universitet.

Udviklingen er alligevel gået hurtigere, end han havde forventet:

- Mine forventninger sidste sommer var, at det var noget, der ville komme længere ude i fremtiden, siger han og uddyber om de potentielle risici:

- Det, der er risikoen, er, at det ikke lykkedes, og at der ikke er noget at komme efter. Men det er jo ikke sådan, at man behøver lave en fuld udbygning med det samme. Man kan tage det i etaper, efterhånden som man finder de rette områder.

Inden der bores i jorden, har parterne bag i første omgang underskrevet en hensigtserklæring om, at de vil arbejde målrettet og aktivt på at forløse projektet. Tidligst om et år forventer de, at der vil være en mere konkret plan med tidshorisonter og placeringer af anlæg på plads.

Hvis alt går efter planen, så er forventningen, at det første geotermiske anlæg står klart i 2026.

- Det er meget positivt, at vi er kommet i mål med den første fase. At det så yderligere er en lokal energikilde, der er til rådighed 24/7/365, gør kun udnyttelsen af geotermi endnu mere interessant, lyder det i pressemeddelelsen fra Lars Gullev, der er direktør i fjernvarmeselskabet VEKS.

(Artiklen fortsætter under faktaboksen.)

Hvem er VEKS

VEKS leverer overskudsvarme fra store centrale kraftvarmeværker og affaldsenergianlæg til 20 lokale fjernvarmeselskaber svarende til 170.000 familiers forbrug. Desuden udbygger VEKS fjernvarmen i Køge til 7.000 nye kunder.

Mærsk-selskab med i samarbejdet

Han suppleres af Kamma Eilschou Holm, der er direktør i Centralkommunernes Transmissionsselskab, CTR:

- Hele konceptet bag geotermi er indlysende rigtigt. Vi har i lang tid arbejdet for, at denne grønne energikilde skulle få momentum, og der har været bump på vejen. Med partnerskabet med Innargi tilføres andre kompetencer, så det er et godt skridt i den retning.

- Lykkes det, er vi for alvor på vej mod 100 procent grøn fjernvarme i hovedstadsområdet.

(Artiklen fortsætter under faktaboksen.)

Hvem er CTR?

CTR er leverandør af en bæredygtig og sammenhængende varmeforsyning i hovedstadsområdet - på tværs af Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, København og Tårnby kommuner. CTR omsætter for knapt 2,4 mia. kr. årligt og har ca. 35 ansatte. Via distributionsselskaberne forsyner CTR omkring 250.000 boliger i hovedstadsområdet med fjernvarme.

Det er Innargi, som ejes af A.P Møller Holding, ATP og NRGi, der påtager sig opgaven med at få det varme vand op af jorden og drive de geotermiske anlæg for fjernvarmeselskaberne. Her håber man, at investeringen kan brede sig til resten af Sjælland.

- Geotermi-projektet i hovedstadsområdet kommer også til at gøre geotermi til en attraktiv mulighed for mange mellemstore fjernvarmeselskaber på Sjælland, hvor enkeltstående geotermi-projekter er for dyre. De projekter får en bedre økonomi, hvis de etableres i tilknytning til det store projekt i hovedstadsområdet.

Kigger man på en kortlægning af den danske undergrund fra 2020, som er udarbejdet af forskere fra GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland), Københavns Universitet og Aarhus Universitet, så ser det ud til, at der er masser af uudnyttet potentiale - også udenfor hovedstadsområdet, som det fremgår af nedenstående billede.

(Artiklen fortsætter under billedet.)

Af kortet fremgår det, hvor i Danmarks undergrund, der er potentiale for at benytte geotermisk energi. De mørkegrønne områder symboliserer stort potentiale, mens de hvide områder signaler ingen potentiale.
Af kortet fremgår det, hvor i Danmarks undergrund, der er potentiale for at benytte geotermisk energi. De mørkegrønne områder symboliserer stort potentiale, mens de hvide områder signaler ingen potentiale.
Foto: Illustration: GEUS

Forskerne bag kortet understreger dog, at der er tale om et vejledende kort, og som er udarbejdet efter de data, der på tidspunktet var til rådighed.

Under alle omstændigheder vil varmeselskaberne i hovedstadsområdet og Innargi nu undersøge potentialets omfang lidt nærmere.

Tilbage i januar kunne forsyningsselskabet Kredsløb i Aarhus i samarbejde med Innargi stolt præsentere deres planer om geotermisk fjernvarme, der efter planen skal opvarme 36.000 husstande.


_

_


Mest læst i dag

Se flere

Forbrug

20201213-103232-5-1920x1077we

Butikker sælger færre julelys, men hvor meget sparer man ved at droppe dem?

80_percent

playBetaler du 100 kroner eller 500 kroner for et juletræ? Prisen afhænger af, hvor du bor

Thomas Nygaard Hamann2

playHer går det godt: Trods inflation og krig kradser krisen ikke i Thomas' virksomhed

nissehue-01

Populære nissehuer udsolgt: Nu syer Gitte dem selv


Region Hovedstaden


Forsiden lige nu

Se flere