Kommune er utilfreds med nyt bronavn

Er det sund fornuft, at den nye broforbindelse ved Frederikssund skal have »Frederikssund« med i sit nye navn? Sund fornuft, mener formand for Frederikssund Kommunes Tekniske Udvalg, Tina Tving Stauning (S), ifølge Frederiksborg Amts Avis, tirsdag.

Hun har sammen med kommunens direktør for teknik, miljø og erhverv, Claus Steen Madsen, udarbejdet et høringssvar med i alt 15 punkter til Transportministeriet som svar på ministeriets udkast til lov om den nye broforbindelse.

Af svaret fremgår det blandt andet, at Frederikssund Kommune mener, der er behov for et andet navn, da ministeriet benævner den nye forbindelse »Roskilde Fjordforbindelsen« i lovforslaget, for det mener Tina Tving Stauning er helt skudt ved siden af.

- Selvfølgelig skal den nye bro ikke hedde noget med Roskilde, men have »Frederikssund« med i navnet. Det er der slet ingen tvivl om, siger formanden, der gerne ser, at broen hedder Frederikssundforbindelsen eller Frederikssundbroen.

Tidligere har kommunens borgmester John Schmidt Andersen (V) også protesteret mod navnet »Roskilde Fjordforbindelse«, og den protest mødte desuden opbakning fra borgmesterkollega i Egedal Kommune Willy Eliasen (V).

I en mail til Frederiksborg Amts Avis skriver ministeriets presseafdeling, at man har noteret sig kommunens anke mod navnet, og at »forslaget vil, sammen med det resterende høringssvar fra kommunen og de øvrige indkomne høringssvar, blive behandlet af Transportministeriet i forbindelse med udarbejdelsen af høringsnotatet frem mod den planlagte fremsættelse af lovforslaget. Der er således ikke på nuværende tidspunkt taget endelig stilling til navnet på forvaltningssubjektet.«