Alarmcentral: Fejl sletter knap 94.000 ambulanceopkald

En fejl i Region Hovedstadens it-systemer er skyld i, at de mange tusind radioopkald mellem regionens ambulancer og akutberedskab ikke er blevet optaget og gemt, som det ellers er standard i alle landets regioner.

Det betyder, at det i dag ikke er muligt at genskabe, hvad der er sket i de konkrete sager, som er fra april 2016 til januar i år, hvor svigtet på radiosystemet SINE har fundet sted.

Region Hovedstaden oplyser til BT, at fejlen skyldes, at en af de telefon-pulte, der tager sig af at koordinere ambulancerne rundt i regionen, har været monteret forkert.

‘Region H beklager naturligvis, at fejlen med opkoblingen opstod,’ hedder det i en mail til BT

Hos Styrelsen for Patientsikkerhed, som bruger lydoptagelserne i arbejdet med at undersøge sager til bunds, møder det kritik. De manglende lydoptagelser kan i værste fald betyde, at fejl begået hos akutberedskabet ikke kan dokumenteres.

Helt præcis drejer det sig om 93.760 lydoptagelser.

Stor betydning for patientsikkerheden

- Det er uklogt af Region Hovedstaden at miste så mange lydfiler, siger Anette Lykke Petri, overlæge og tilsynschef hos Styrelsen for Patientsikkerhed, som tillægger lydoptagelserne stor betydning.

Også administrerende direktør Kim Høgh fra Hjerteforeningen mener, at lydoptagelser har en afgørende betydning for patienternes sikkerhed.

- Det sikrer den optimale behandling og giver mulighed for at se, om der er sket fejl. Det er et rigtig vigtigt redskab, siger Kim Høgh.

Fejlen møder også kritik fra fungerende sundhedsminister Karen Ellemann (V):

- Jeg vil opfordre Region Hovedstaden til at få styr på sit set up, lyder det fra Karen Ellemann.