PERSONPROFIL

Søs Haugaard

Radikale Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i København
Kandidat til regionsrådsvalget i Hovedstaden

B

Søs Haugaard var i år 2017 kandidat for Radikale Venstre ved Kommunalvalget i København kommune, og Kandidat til Regionsrådet i Region Hovedstaden. Søs Haugaard blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Hun var opstillet for partiet i kommunen ved valget i 2009. Søs Haugaard er medlem af Radikale Venstres Hovedbestyrelse, og anden næstformand for partiet i Københavns Storkreds, hvor hun også er medlem af Forretningsudvalget.

Søs Haugaard er uddannet cand.mag. i engelsk og teatervidenskab fra Københavns Universitet (KU). Hun arbejder til daglig som ekstern lektor på KU, og hun har tidligere bl.a. arbejdet som uddannelseschef for Campus Bornholm. Privat er Søs Haugaard bosat på Østerbro i København.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 407 Radikale Venstre in total 26725

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Integration

Med kandidatens egne ord

Region Hovedstaden: Uddannelse, udvikling og internationalt udsyn
Region Hovedstaden er en del af Danmark men udgør også sammen med Region Sjælland og Skåne det såkaldte Greater Copenhagen, der er ved at udvikle sig til et område med egen international profil og selvstændig kontakt med omverdenen uden for det øvrige Danmark. Det rummer muligheder—ikke mindst for de såkaldte yderområder i regionen. Erhvervsmæssig kontakt på tværs af landegrænserne, foruden forskningsmæssige samarbejder, turismeboost og uddannelsesudveksling er nogle af de områder, jeg gerne vil prioritere i Regionsrådet.
Født og opvokset i Nordsjælland har jeg som voksen boet og arbejdet i København og på Bornholm med små afstikkere til England og Skotland. Jeg underviser i engelsk sprog og litteratur på Københavns Universitet og er tidligere uddannelseschef på Campus Bornholm.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men gående trafikanter skal især tilgodeses--det overses i debatten om biler versus cykler.

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København er Danmarks hovedstad og en international by: Derfor skal den være en foregangsby, der rummer alle, uanset om man er født her eller kommet hertil som tilflytter, indvandrer, flygtning, på studieophold, for at arbejde i kortere eller længere tid eller for den sags skyld som turist. Det er et radikalt særkende, at vi forstår den gensidige afhængighed mellem Danmark og verden og ser at den afhængighed er til stede lige her midt i vores by Åbenhed for nytilkomne er livsnødvendig.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den økonomiske prioritering på skolerne bør foretages af ledelsen--ikke af politikerne på Rådhuset.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men gående trafikanter skal især tilgodeses--det overses i debatten om biler versus cykler.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er helt nødvendigt at holde hånden over de naturområder, vi har tilbage. Lad os bygge smart og nogle steder i højden og dermed udnytte de allerede bebyggede områder bedre.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et radikalt særkende, at vi forstår den gensidige afhængighed mellem Danmark og verden og ser at den afhængighed er til stede lige her midt i vores by. Åbenhed for nytilkomne er livsnødvendig for en by som København-- både menneskeligt, kulturelt, økonomisk og sikkerhedsmæssigt. Vi må ikke isolere os.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 1049 Radikale Venstre in total 74270

Mærkesager

  • Ungdomsuddannelser
  • Regional udvikling

Med kandidatens egne ord

Region Hovedstaden: Uddannelse, udvikling og internationalt udsyn
Region Hovedstaden er en del af Danmark men udgør også sammen med Region Sjælland og Skåne det såkaldte Greater Copenhagen, der er ved at udvikle sig til et område med egen international profil og selvstændig kontakt med omverdenen uden for det øvrige Danmark. Det rummer muligheder—ikke mindst for de såkaldte yderområder i regionen. Erhvervsmæssig kontakt på tværs af landegrænserne, foruden forskningsmæssige samarbejder, turismeboost og uddannelsesudveksling er nogle af de områder, jeg gerne vil prioritere i Regionsrådet.
Født og opvokset i Nordsjælland har jeg som voksen boet og arbejdet i København og på Bornholm med små afstikkere til England og Skotland. Jeg underviser i engelsk sprog og litteratur på Københavns Universitet og er tidligere uddannelseschef på Campus Bornholm.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Hovedstaden er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Hovedstaden bør sikre, at alle borgere får adgang til medicin, selvom prisen kan være høj og være på bekostning af andre behandlinger.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bruges for mange penge på administration og ledelse i Region Hovedstaden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kvaliteten i administrationen af screeninger skal forbedres. Det skal kunne gøres uden yderligere ressourceforbrug.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det må stå enhver frit for at forsikre sig som man ønsker, men kapaciteten i sundhedsvæsenet er en samfundsopgave.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er helt afgørende for regionen som sådan, at der er erhvervs- og beskæftigelsesmuligheder, uddannelse og udvikling generelt i hele regionen. Her skal ikke mindst Bornholm have særlig opmærksomhed.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Infrastrukturen skal anskues og planlægges som en helhed, så den offentlige transport er et reelt alternative til at køre i egen bil. Så der skal være god dækning både geografisk og henover døgnet.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, for det er ledelsens opgave. Men regionen skal hjælpe med at sikre kvaliteten i ledelsen.

Tillidsposter

Anden næstformand Radikale Venstre, Københavns Storkreds
Hovedbestyrelsesmedlem Radikale Venstre

Uddannelse

1982 - 1993

Cand.Mag Engelsk og teatervidenskab, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2013 - nu

Ekstern lektor Københavns Universitet
B

Tillidsposter

Anden næstformand Radikale Venstre, Københavns Storkreds
Hovedbestyrelsesmedlem Radikale Venstre

Uddannelse

1982 - 1993

Cand.Mag Engelsk og teatervidenskab, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2013 - nu

Ekstern lektor Københavns Universitet

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet