PERSONPROFIL

Tue Hækkerup

Socialdemokratiet

Kandidat ved kommunalvalget i København

Født 21. juni 1975 i København Gift 3 børn

A

Tue Hækkerup (S) var i år 2017 kandidat for Socialdemokratiet ved kommunalvalget i København kommune. Tue Hækkerup blev ikke valgt ind.

Tue Hækkerup blev medlem af Københavns Borgerrepræsentation i 2013 efter Yildiz Akdogan genindtrådte i Folketinget. Han var medlem af Børne- og Ungdomsudvalget. Tue Hækkerup er fjerdegenerationspolitiker.

Han er søn af Hans Hækkerup, som havde en dansk-politisk karriere eks. ved at bestride flere ministerposter i Folketinget, og Hækkerupfamilien har dybe rødder i dansk politik. Tue Hækkerup har en kandidat i historie og arbejder som officer hos Forsvaret.

Valgresultater

KV 2013 Personlige stemmer 627 Socialdemokratiet in total 76524
KV 2017 Personlige stemmer 804 Socialdemokratiet in total 82819

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg vil skabe resultater for alle dem, der holder samfundet kørende.
En god skole for alle vores børn er krumtappen i velfærdsdanmark. Det er nødvendigt for at skabe sammenhæng i samfundet, og for at lære børnene hvordan man forsørger sig selv.
Jeg vil ikke finde mig i at bander terroriserer byen. Bander, rockere og andre banditter skal bekæmpes.
Vi skal passe på vores ældre. De har skabt vores samfund, og vi skylder dem en værdig tilværelse.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2014 - 2017

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

1998 - 2001

Professionsbachelor Army Operations, Hærens Officersskole, Army Academy

Erhvervserfaring

2001 - nu

Officer Forsvaret
Institutchef på Institut for Skole og Læring Metropol
A

Politiske hverv

2014 - 2017

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

1998 - 2001

Professionsbachelor Army Operations, Hærens Officersskole, Army Academy

Erhvervserfaring

2001 - nu

Officer Forsvaret
Institutchef på Institut for Skole og Læring Metropol

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet