PERSONPROFIL

Tommy Petersen

Radikale Venstre

Valgt ved kommunalvalget i København

Single 2 børn

B

Tommy Petersen (R) er medlem af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune. Han er medlem af Børne- og Ungdomsudvalget. Tommy Petersen er desuden gruppeformand for Radikale Venstre på Københavns Rådhus. Tommy Petersen har været medlem af Borgerrepræsentation i København siden valget i 2013.

Tommy Petersen er uddannet master i International Business and Development Studies fra Copenhagen Business School. Han arbejder til daglig som kommunikationskonsulent for United Nations Development Programme, og han har tidligere bl.a haft lignende stillinger for FN i Irak og Afghanistan. I 2016 modtog han Aktivistprisen fra Axgil for sit arbejde for transkønnede, bøsser og lesbiske i København. Privat er Tommy Petersen bosat på Islands Brygge med sin samlever og sine to børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1545 Radikale Venstre in total 26725
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 776 Radikale Venstre in total 30843

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

Stem på byens progressive kandidat, der kæmper for det danske frisind og din ret til at være den, du er.

Vi skal have plads til forskellighed

Jeg arbejder for, at ingen diskrimineres i København, og at alle føler, de kan være den, de er. Byens minoriteter skal være trygge i København, og derfor støtter jeg initiativer, der bygger bro mellem grupper og nedbryder fordomme i vores folkeskoler og i samfundet. Senest har jeg fået vedtaget at der udarbejdes en LGBT+ politik for Københavns Kommune.

Vi skal knække den negative, sociale arv

Jeg arbejder for at få 550 flere pædagoger til vores daginstitutioner, så vi kan give vores børn den bedst mulige start på livet. Vi ved, at børn der er bagefter, når de starter i skolen, også slutter skolen med dårligere karakterer end deres klassekammerater. Og så skal lærerne i vores skoler have mere tid til forberedelse og til at arbejde med den enkelte elev. Her har jeg bl.a. fået sikret en lokalaftale for byens lærere, som er et skridt på vejen.

Vi skal sikre grøn og visionær byudvikling

København er i rivende udvikling, og vi skal sørge for, at vi trives i byen. Derfor kæmper jeg for de grønne åndehuller som Amager Fælled, for mange flere træer i byen og for byggerier og byplanlægning, der giver os lyst til at komme ud af vores lejligheder og bruge tid i byens gader. Jeg har bl.a. fået vedtaget en træpolitik, der beskytter byens store, gamle træer i vores by.

Jeg er født i Sydhavnen og opvokset i Valby. Jeg er den første akademiker i min familie med en cand.merc. fra CBS. Min far var lagermedarbejder, min mor hjemmehjælper. I min studietid boede jeg på Vesterbro, og nu er jeg flyttet til Islands Brygge med min kæreste Søren og vores to sønner, Theodor og Samuel. Jeg er Gruppeformand for Radikale Venstre på Københavns Rådhus, hvor jeg sidder i Økonomiudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og Beskæftigelse- og Integrationsudvalget. Før jeg gik ind i politik, arbejdede jeg for FN med udviklingsprojekter i lande som Afghanistan,...

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2013 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Radikale Venstre

2013 - 2017

Medlem, Økonomiudvalget Københavns Kommune, Radikale Venstre

2013 - 2017

Medlem, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Københavns Kommune, Radikale Venstre

2013 - nu

Medlem, Børne- og Ungdomsudvalget Københavns Kommune, Radikale Venstre

Uddannelse

2003 - 2008

MSc. International Business and Development Studies, Copenhagen Business School

Erhvervserfaring

2012 - nu

Kommunikationskonsulent UNDP - United Nations Development Programme
B

Politiske hverv

2013 - nu

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Radikale Venstre

2013 - 2017

Medlem, Økonomiudvalget Københavns Kommune, Radikale Venstre

2013 - 2017

Medlem, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Københavns Kommune, Radikale Venstre

2013 - nu

Medlem, Børne- og Ungdomsudvalget Københavns Kommune, Radikale Venstre

Uddannelse

2003 - 2008

MSc. International Business and Development Studies, Copenhagen Business School

Erhvervserfaring

2012 - nu

Kommunikationskonsulent UNDP - United Nations Development Programme

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet