PERSONPROFIL

Tina Rottbøll

Socialdemokratiet

Kandidat ved kommunalvalget i Greve

Født 2. juni 1977 i Holstebro Gift 2 børn

A

Tina Rottbøll var i år 2017 kandidat for Socialdemokratiet til kommunalvalget i Greve kommune. Tina Rottbøll blev ikke valgt ind.

Tina Rottbøll er uddannet socialpædagog fra Frøbelseminariet, og hun arbejder til daglig som skolefraværskonsulent ved Socialforvaltningen i Københavns Kommune. Hun har desuden erfaring fra sit lokale foreningsliv.

Privat er Tina Rottbøll bosat i Greve Kommune. Hun er gift med Martin, og hun er mor til to børn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 171 Socialdemokratiet in total 7861

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Mit hjerte brænder for Greves børn. Greves daginstitutioner er der desværre under alvorligt pres på grund af de dårlige normeringer der truer Greves børn sikkerhed, trivsel og udvikling. Det vil jeg gerne kæmpe for at ændre på og har de seneste tre år forsøgt at gøre en forskel i denne sammenhæng og går nu skridtet videre og opstiller til kommunalvalget med en ambition om at få tilført de ressourcer som danner grundlag og en anstændig ramme for kvalitet Greves børns dagtilbud.

En afledt effekt af ovenstående vision er endnu en ambition om at tiltrække erhvervsaktive borgere.
Det er naturligt at bosætte sig i forhold til jobmuligheder og eksisterende tilhørsforhold. Men vil erhvervsaktive familier, der ønsker at bo i nærheden af Storkøbenhavn, vælge Greve kommune? Har Greve nok at byde på, i forhold til de mange andre kommuner, der ’kurtiserer’ nye borgere?
En stor del af potentielle greveborgere i den erhvervsaktive alder har institution - eller skolesøgende børn. Forældre bosætter sig der, hvor de kan tilbyde deres børn de bedste muligheder.
Hvis Greve taber kampen om dem, så falder efterspørgslen og prisen på ejerboliger. Hvilket vil betyde, at pensionisterne der bor i ejerboliger, taber en del af den opsparing, de har i deres bolig.
Greve har behov for en ny og meningsfuld strategi, der tilgodeser Greves børn og ældre. Greve skal gøres til en mere attraktiv kommune for børnefamilier. Formålet er, at tiltrække erhvervsaktive familier, der kan bidrage til kommunens økonomi. En økonomi som står over for øget udgifter, qua der bliver flere ældre i Greve, som vi naturligvis skal sikre, får en værdig god alderdom.
Vi bør derfor tilstræbe en markant forbedring på vores daginstitutionsområde og skoler i form af bedre normeringer og flere lærer, samt naturligvis flere ældreboliger.
Socialdemokratiet vil med denne investering sikre Greve fremtid.

Spørgsmål og svar

1 Greve Kommune bør fortsat bruge penge på iPads til skoleelever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Greve Kommune bør prioritere renovering af nedslidte skoler i stedet for skattelettelser.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Pernille Beckmann har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Greve Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Bachelor Socialpædagog, Frøbelseminariet

Erhvervserfaring

Skolefraværskonsulent Socialforvaltning, Københavns Kommune
A

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Greve Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Bachelor Socialpædagog, Frøbelseminariet

Erhvervserfaring

Skolefraværskonsulent Socialforvaltning, Københavns Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet