PERSONPROFIL

Thomas Stokholm

Liberal Alliance

Kandidat ved kommunalvalget i Lejre

I

Thomas Stokholm var i år 2017 kandidat for Liberal Alliance ved Kommunalvalget i Lejre kommune. Thomas Stokholm blev ikke valgt ind.

Thomas Stokholm (LA) var indtil valget i 2017 kommunalbestyrelsesmedlem for Liberal Alliance i Lejre Kommune. Han var medlem af Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Job & Arbejdsmarked. Thomas Stokholms politiske mærkesager er i særlig grad børne og ungdomsrådet, herunder bedre børnepasningstilbud, bedre skole og fritidstilbud for den lokale ungdom.

Thomas Stockholm var i valgperioden 2013 - 2017 valgt for Venstre, som han havde været kommunalbestyrelsesmedlem for siden 2009. I 2016 blev Thomas Stokholm dog ekskluderet af Venstres kommunalbestyrelsesgruppe. Gruppen mente, at Thomas Stokholm havde for højt fravær og ekskluderede ham derfor enstemmigt. Thomas Stokholm erklærede sig chokeret, og han pegede på samarbejdsvanskeligheder med især lederen af Venstres kommunalbestyrelsesgruppe, Line Holm Jacobsen, som den reelle årsag til eksklusionen. Efter en periode som løsgænger valgte Thomas Stokholm at melde sig ind i Liberal Alliance i februar 2017.

Thomas Stokholm arbejder til daglig som manufacturing associate hos bioteknologifirmaet Biogen, og han har en række lederstillinger bag sig som bl.a. driftoperatør hos Haldor Topsøe og produktionschef hos Lykkebjerg A/S. Han er desuden bestyrelsesmedlem for Produktionsskolen Kohinoor.
Thomas Stokholm bor i Osted på Midtsjælland. Han er i øvrigt bror til kommunalbestyrelsesmedlemmet Martin Stokholm, som er valgt for Socialdemokratiet i Lejre Kommune.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 83 Liberal Alliance in total 503
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 187 Venstre in total 4975
KV 2009 Personlige stemmer 231 Venstre in total 0

Mærkesager

  • Trafik
  • Skole/dagtilbud for børn

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Lejre Kommune bør fortsat bruge penge på at støtte og fremme økologiske initiativer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lejre Kommune har skabt sig et navn gennem dette brand. Men det er vigtigt for mig at økologi sker på frivillig basis. Borgerne skal have et valg. Den personlige frihed er vigtig for mig.

2 Lejre Kommune skal fremme byggeri af flere almennyttige boliger og andelsboliger, så der også er boligtilbud til enlige.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et stort behov for boliger af forskellige typer. Boligselskaberne har lange ventelister med borgere fra Lejre kommune som i dag bor i ejerbolig. Det er en skandale at vores egne borgere ikke kan blive boende i samme område hvor de har boet i årtier i nærheden af venner og netværk. Desuden vil det frigive boliger til nye familier, som vil kunne styrke vores lokalsamfund og være med til at sikre vores lokale dagpleje, børnehave og skole

3 Carsten Rasmussen har været en god borgmester, siden han overtog posten sidste år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ser helst et borgerligt flertal. Men når ret skal være ret, så har Carsten gjort det godt. Vi har haft et godt samarbejde med en god portion indflydelse.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være en fornuftig fordeling. Der kommer flere og flere biler, derfor skal vi bruge penge på vores veje. I Lejre Kommune bruger vi 6 - 7 millioner på vedligehold af veje og ca. 20 millioner på offentlig transport. Det er mange penge. Men det er vigtigt at man kan komme rundt i vores kommune

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kommer til at sortere mere allerede i 2018. Men vi skal ikke sortere mere end at det giver mening og gør gavn. Det nytter ikke noget at vi sortere mere hvis argo (det gamle Kara / Noveren) kan følge med. Af samme grund kommer vi ikke til at sortere så meget som man gør i andre kommuner.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Lejre kommune bruger vi kun kr. 600 pr. borger på idræt. Samtidig er mange af vores haller nedslidte. Det skal vi gøre noget ved. Det er vigtigt hvis vi vil lokke nye skatte borgere til vores kommune

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det synes jeg ikke er en kommunal kærne ydelse. Hvis private ønsker at skabe noget så skal kommunen være behjælpelig. Men det er ikke en kommunal opgave.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror i større grad at pengene skal omfordeles. Så der bliver brugt flere penge på tidlig indsats og mindre på brandslukning

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ikke så mange flygtninge og dem vi har fraflytter kommunen efter 3 år. Her kan de nemlig selv bestemme hvor i landet de vil bo.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være et frit valg. Det er ikke sådan at man kan sige at det ene altid er bedre end det andet

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Genoptræning er vigtig, og det kan betale sig. Derfor skal der ikke bruges flere penge, det er faktisk et område hvor der er et besparelses potientiale

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er sjældent et problem, vores største problem er nok at vi ikke har børn nok

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en meget lav arbejdsløshed i Lejre kommune. Et effiktivt jobcenter som er hjælpsom og motiverende

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lejre kommune ligger over landsgennemsnittet. Vi er en kommune med mange høje indkomster, derfor kommer der også flere penge til kommunen gennem skatter. Så vi må med en lille smule økonomisk styring kunne komme under landsgennemsnittet

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at vi er med til at holde liv i alle vores 49 byer og landsbyer. Der har de seneste år været for stor fokus på Hvalsø by

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den tidlige indsats er altafgørende. Derudover er tidlig indsats altid billigst i det lange løb

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være en fornuftig fordeling. På den ene side kommer der flere biler, derfor er der behov for gode veje. Men i takt med at der kommer flere biler bliver behovet for cykelstier endnu større

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes allerede vi er gode til at vælge vores erhvervsområder med alle de hensyn vi kan komme i tanke om

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det synes jeg ikke er en kommunal kærne ydelse. Hvis private ønsker at skabe noget så skal kommunen være behjælpelig. Men det er ikke en kommunal opgave.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror i større grad at pengene skal omfordeles. Så der bliver brugt flere penge på tidlig indsats og mindre på brandslukning

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er der ikke behov for. Der bliver gjort et stort stykke arbejde i dag og det virker. Lejre kommune er i top med at få flygtninge i job. Vi har et fantastisk sprog center dom stiller krav og det samme gør jobcenteret. Derudover har vi et super netværk af frivillige, som gør en stor indsats

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores såkaldte velhavende ældre har hele livet betalt mere i skat. Nu er de blevet gamle og modtager pension, her bliver alt modregnet så nu betaler de igen. Mange ældre har inde råd til at blive boende i egen bolig når de bliver enlige. De har jo penge på papiret så de kan inforvejen ikke modtage diverse tilskud og oven i kommer ejendomsskat og grundskyld. Skal vores ældre borgere så også selv betale for noget de har betalt til hele livet. Det bliver et nej herfra.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et område vi har fokus på, men jeg mener ikke at det er enten eller

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes at det sted vores børn bliver passet skal være et rat sted hvor de voksne har tid. Der skal være et pædagogisk personale deres personlighed og indsats er det vigtigste for mig. Ikke om man tog en uddannelse som pædagog for 20 år siden, en pædagog uddannelse betyder nødvendigvis ikke at man er god til børn

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen skal være attraktiv for virksomheder. Lokale arbejdspladser er med til at gøre kommunen attraktiv for nye borgere

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den er for høj og burde bortfalde for pensionister.

Politiske hverv

2017 - 2017

Kommunalbestyrelsesmedlem Lejre Kommune, Liberal Alliance

2009 - 2016

Kommunalbestyrelsesmedlem Lejre Kommune, Venstre

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Produktionsskolen Kohinoor

Uddannelse

Erhvervsuddannelse Handel, Roskilde Handelsskole

Erhvervserfaring

2016 - 2017

Manufacturing Associate Biogen

2014 - 2017

Superviser, Manufacturinhg Biogen

2013 - 2014

Driftsoperatør Haldor Topsøe A/S

2005 - 2013

Produktionschef Lykkebjerg A/S

2002 - 2004

Procesoperatør BASF Health and nutrition

1998 - 2002

Distriktschef, Liniemester og Maskinoperatør Lantmännen Unibakke A/S
I

Politiske hverv

2017 - 2017

Kommunalbestyrelsesmedlem Lejre Kommune, Liberal Alliance

2009 - 2016

Kommunalbestyrelsesmedlem Lejre Kommune, Venstre

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Produktionsskolen Kohinoor

Uddannelse

Erhvervsuddannelse Handel, Roskilde Handelsskole

Erhvervserfaring

2016 - 2017

Manufacturing Associate Biogen

2014 - 2017

Superviser, Manufacturinhg Biogen

2013 - 2014

Driftsoperatør Haldor Topsøe A/S

2005 - 2013

Produktionschef Lykkebjerg A/S

2002 - 2004

Procesoperatør BASF Health and nutrition

1998 - 2002

Distriktschef, Liniemester og Maskinoperatør Lantmännen Unibakke A/S

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet