PERSONPROFIL

Susanne Møller

Det Konservative Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i København
Kandidat til regionsrådsvalget i Hovedstaden

Født 2. maj 1953 i København Gift 2 børn

C

Susanne Møller var i år 2017 kandidat for Det Konservative Folkeparti ved Kommunalvalget i København kommune, og Kandidat til Regionsrådet i Region Hovedstaden. Susanne Møller blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Hun har været opstillet for partiet i kommunen siden valget i 2005, og hun er i valgperiode 2013 - 2017 valgt som suppleant for partiet.

Susanne Møller er tidligere konservativt medlem af Københavns Borgerrepræsentation. Ved valget i 2009 blev hun valgt for Det Konservative Folkeparti i København, og hun var medlem frem til valget i 2013. Som medlem af Borgerrepræsentationen var hun bl.a. medlem af Sundheds- og omsorgsudvalget, Kultur- og fritidsudvalget og Handicaprådet. I 2016 var hun kortvarigt medlem af borgerrepræsentationen som suppleant.

Susanne Møller er uddannet fysioterapeut fra Skolen for Fysioterapeuter i København, og hun har bl.a. arbejdet som fysioterapeut og daglig leder på hospitalerne på Amager og i Hvidovre. Privat er Susanne Møller bosat på Amager. Hun er gift og har børn og børnebørn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 415 Det Konservative Folkeparti in total 16792
KV 2013 Personlige stemmer 399 Det Konservative Folkeparti in total 13860

Mærkesager

  • Trafik
  • Sundhed

Med kandidatens egne ord

Jeg går til valg på København skal fungere i hverdagen. Et sammenhængende og velfungerende sundhedsvæsen for fysisk og psykisk syge.
Faglighed og dannelse i Folkeskolen skal forbedres
Trafik. Bedre fremkommelighed og flere P pladser
Havnetunnel og mere Metro
Balanceret byudvikling med grønne områder og plads til skoler, idræt og kultur
Tryghed, sikker by, tæt samarbejde med politiet
Den vilde fest skal væk fra gaderne i områder med beboelse. Der er brug for en opstramning af natbevillinger.
Ren by, investering i renholdelse og støjvagter

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Byen vokser og nogle har brug for bil for at få hverdagen til at hænge sammen. Det skal være lettere for både cyklister og bilister. Vi har stemt for supercykelstier men ønsker også at arbejde for havnetunnel, flere åbne vejbaner og flere parkeringspladser.

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Byggeriet er en del af en tidligere indgået aftale. Det er kun en lille del af Amager Fælled, der bebygges. Til gengæld må byggeriet gerne flyttes til en anden del af Fælleden, hvis det kan lade sig gøre. Der er bygget tæt i resten af København, det er vigtigt at bevare grønne områder i hele byen og det gør man stadig med omtalte byggeri.

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I København skal mere Metro og havnetunnel prioriteres. Mere Metro står højt på ønskesedlen som det eneste konkurrencedygtige kollektive transportmiddel.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der affaldssorteres allerede rigtig meget

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Idrætslivet, foreningslivet skaber stor værdi og sammenhængskraft i vores samfund. Det er godt for de unge at være med i et fællesskab og det er godt for integrationen.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Niveaet skal være som nu, hvor kommunen støtter kunst og kultur

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der blev med sidste budget sat flere penge af. Det er ikke kun et spørgsmål om penge men også hvordan de bliver forvaltet. Civilsamfundet gør her en stor forskel og de skal støttes mere.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det samlede antal har været for stort. En del er blevet en ressource men mange udgør et problem.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at der også er private aktører, men kommunen skal stadig have hjemmepleje og dermed et beredskab.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Genoptræning giver god mening i forhold til livskvalitet og samfundsøkonomi. I København er der råd til det uden at det går ud over andre sundhedsområder

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke realistisk den kommende tid, hvor er er pres på skolekapaciteten.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke en problematik i København

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det svære er at finde ud af hvad der virker. Tidlig indsats overfor udsatte børn og unge skal prioriteres højt.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er allerede etableret cykelstier og cykelbroer. Der må ikke begrænses yderligere i biltrafikken.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være en balance i byudvikling både arkitektonisk og balance mellem bebyggelse og grønne områder.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København skal fungere i hverdagen. Der foregår allerede rigtig meget i byen.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bruges i forvejen mange ressourcer

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man har selv et ansvar for at lade sig integrere. Der bruges allerede mange penge på forskellige projekter.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der må ikke tages fra den basale pleje og rehabilitering til syge borgere men nogle af forebyggelsestiltagende er tvivlsomme

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København er langt bagud hvad angår erhvervsvenlighed. Dækningsafgift skal ned eller væk og sagsbehandlingstid vedr. tilladdelser mv skal nedsættes.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 645 Det Konservative Folkeparti in total 103772
RV 2013 Personlige stemmer 855 Det Konservative Folkeparti in total 94747

Mærkesager

  • Hospitaler
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Jeg går til valg på København skal fungere i hverdagen. Et sammenhængende og velfungerende sundhedsvæsen for fysisk og psykisk syge.
Faglighed og dannelse i Folkeskolen skal forbedres
Trafik. Bedre fremkommelighed og flere P pladser
Havnetunnel og mere Metro
Balanceret byudvikling med grønne områder og plads til skoler, idræt og kultur
Tryghed, sikker by, tæt samarbejde med politiet
Den vilde fest skal væk fra gaderne i områder med beboelse. Der er brug for en opstramning af natbevillinger.
Ren by, investering i renholdelse og støjvagter

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Hovedstaden er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal findes en anden afregningsmodel, godt at 2 % kravet er væk. Krav og ressourcer skal passe sammen.

2 Region Hovedstaden bør sikre, at alle borgere får adgang til medicin, selvom prisen kan være høj og være på bekostning af andre behandlinger.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Medicinerrådet er nedsat for at prioritere og godkende ny medicin. Det er nødvendigt at prioritere, da det også er vigtigt, at der er personale tilstede til at pleje og behandle de syge.

3 Der bruges for mange penge på administration og ledelse i Region Hovedstaden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På de enkelte hospitaler er der allerede sparet i lederlagene men der kan ses på administration i Regionen

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man kan lave gebyr på udeblivelser.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Advarsler mod dette går ud på, at nogle går senere til læge hvilket kan være fatalt ved eksempelvis kræftsygdomme, som derved diagnosticeres senere og bliver dyrere at behandle.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vilkårene for de praktiserende læger skal være attraktive. Vi skal bevare familielægen som vi kender et i dag.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men det er vigtigt at sikre transportmuligheder, veje og kollektiv trafik samt p pladser.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det sker allerede

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Akutberedskabet skal fungere i hele Regionen

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark er ikke større end en storby i Europa. Men hvis Regionerne skal nedlægges skal det være nøje planlagt, så det er beskrevet hvordan Staten skal overtage.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er nedlagt for mange psykiatriske sengepladser

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regeringen har nu selv taget det væk og forventes at komme med en ny model

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være muligt at tage kollektiv trafik uanset hvor man bor.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2016 - 2016

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Det Konservative Folkeparti

2009 - 2013

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Det Konservative Folkeparti

2009 - 2013

Medlem, Kultur- og Fritidsudvalget Københavns Kommune, Det Konservative Folkeparti

2009 - 2013

Medlem, Folkeoplysningsudvalget Københavns Kommune, Det Konservative Folkeparti

2009 - 2013

Medlem, Sundheds- og omsorgsudvalget Københavns Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

1974 - 1977

Fysioterapeut Skolen for Fysioterapeuter i København

Erhvervserfaring

1982 - 2017

Tidligere daglig leder Amager og Hvidovre Hospitaler
Fysioterapeut
C

Politiske hverv

2016 - 2016

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Det Konservative Folkeparti

2009 - 2013

Medlem af Borgerrepræsentationen Københavns Kommune, Det Konservative Folkeparti

2009 - 2013

Medlem, Kultur- og Fritidsudvalget Københavns Kommune, Det Konservative Folkeparti

2009 - 2013

Medlem, Folkeoplysningsudvalget Københavns Kommune, Det Konservative Folkeparti

2009 - 2013

Medlem, Sundheds- og omsorgsudvalget Københavns Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

1974 - 1977

Fysioterapeut Skolen for Fysioterapeuter i København

Erhvervserfaring

1982 - 2017

Tidligere daglig leder Amager og Hvidovre Hospitaler
Fysioterapeut

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet